Kuidas Samsungi nutiteleris HDMI ARC-d kasutada?

HDMI on levinud pistik nii heli kui video ühendamiseks. Kõik heliseadmed ja projektorid kasutavad seda standardit. Parema helikogemuse saamiseks võite kasutada HDMI-kaablit, et suunata heli Samsungi nutitelerist heliseadmesse. ARC (Audio Return Channel ehk helitagastuskanal) on suure HDMI kiiruse sertifikaadiga kaablite erifunktsioon, mille kaudu saab heli ka saatjasse tagasi saata.

Mis on HDMI ARC?

 

Enamik Samsungi telereid toetab HDMI funktsiooni nimega Audio Return Channel ehk helitagastuskanalit. HDMI ARC on loodud vähendama kaablite arvu teleri ja välise kodukinosüsteemi või heliriba vahel. Helisignaal on võimeline liikuma nii kõlaritesse kui ka neist tagasi, mis parandab signaali helikvaliteeti ja latentsust.Teisisõnu, te ei vaja teist optilist/helikaablit, mis oleks ühendatud HDMI ARC-toega kõlariga. Teleri ühendamiseks ARC-toega kõlariga veenduge, et kasutate HDMI 1.4 kaablit või uuemat standardit. HDMI-ARC funktsioon on saadaval ainult teleri konkreetse pordi või One Connect Boxi kaudu ja välised kõlarid peavad olema sellega ühilduvad. Võib-olla peate HDMI ARC-juhtseadmete sisselülitamiseks kohandama ka väliste kõlarite sätteid.

Diferencia HDMI ARC

HDMI ARC toetatud audiovormingud:

 • PCM (2 kanaliga)
 • Dolby Digital (kuni 5.1 kanalit)
 • DTS Digital Surround (kuni 5.1 kanalit) 

Tähelepanu! DTS on saadaval ainult mudelitel, mis on välja antud enne 2018. aastat.

Kuidas HDMI-kaablit ühendada

 

Nutiteleri ühendamiseks kõlariga toimige järgmiselt.

1. samm. Valmistage HDMI-kaabel ette.

2. samm. Ühendage kaabel teleri HDMI IN (ARC) porti.

3. samm. Ühendage kaabel selle kõlari HDMI OUT (TV-ARC) pordiga, mida soovite ühendada.

4. samm. Lülitage teleriga ühendatud kõlarid sisse.

5. samm. Teleri heli esitatakse teie väliste kõlarite kaudu.

HDMI-kaabli ühendus

 

Funktsioon Anynet+ (HDMI-CEC) on Samsungi heliriba ja kodukinosüsteemi jaoks tehases aktiveeritud. Kui teie seade ei ole Samsungi heliriba või kodukinosüsteem, peate veenduma, et teie nutiteleris oleks funktsioon Anynet+ (HDMI-CEC) aktiveeritud. 

 

 • R/Q, N/Q ja M/Q seeria nutiteleritel (alates 2017. aastast)

       Kodu > Seaded > Üldine > Välisseadmete haldur > Anynet+ (HDMI-CEC)

 • K-seeria nutiteleritel (alates 2016. aastast)

       Kodu > Seaded > Süsteem > Ekspertseaded > Anynet+ (HDMI-CEC)

 • Kuni J-seeria teleriteni (2015)

       Menüü > Süsteem > Anynet+ (HDMI-CEC)

Tähelepanu!

 • eARC kasutamiseks peab nutiteleris olema lubatud Anynet+ (HDMI-CEC) funktsioon.
 • Heakskiitmata kaabli kasutamisel võib ilmneda tõrge.
 • HDMI-pordil on teleri tagaküljel või One Connect Boxil silt ARC.
 • Enamikul One Connect Boxidest on HDMI-ARC-port (see on tavaliselt kolmas HDMI-port).

HDMI-ühenduse tõrkeotsing

 

Kui ARC või eARC toimimisega on probleeme, eemaldage esmalt kõik teleriga ühendatud välised seadmed (STB, OTT seadmed jne) ja proovige siis uuesti mängima panna. Mõned välised seadmed ei pruugi HDMI-ühenduse spetsifikatsioonidele korralikult vastata, mis võib põhjustada probleeme. Kui probleem ei kao, siis peate järgmiste meetodite abil edasi kontrollima.

Kontrollige, kas Anynet+ (HDMI-CEC) on aktiveeritud

Te peate avama teleri menüü Seaded ja lubama seal HDMI-CEC-protokollid. Samsungi telerid kasutavad HDMI-CEC protokolli Anynet+.

 

Anynet+ sisselülitamise menüü tee on järgmine:

1. samm. Vajutage Samsungi TV puldil nuppu HOME ja valige siis Seaded.

Koduseadete menüü

2. samm. Valige seadete ekraanil menüü Üldine ja sealt Välisseadmete haldur.

Üldine, Välisseadmete haldur

3. samm. Võtke menüüst Välisseadmete haldur Anynet+ (HDMI-CEC) ja vajutage Anynet+ sisselülitamiseks puldil nupule „enter“.

Anynet HDMA-CEC
Kontrollige heliväljundi seadistust

Kui kasutate mõne muu tootja heliriba või kodukinosüsteemi, kontrollige, kas HDMI CEC või ARC funktsioon on aktiveeritud. Seejärel valige oma kõlari helisisendiks HDMI ARC.

 

Sõltuvalt seeriast valige oma nutiteleris järgmised sätted, et kõlar taasesitaks heli:

 • Nutitelerid aastast 2017 (R/Q, N/Q ja M/Q-seeria)

       Avage Kodu > Seaded > Heli > Heliväljund. Valige loendist Vastuvõtja (HDMI).

 

 • Nutitelerid aastast 2016 (K-seeria)

       Avage Kodu > Seaded > Heli > Kõlari seaded. Valige loendist Vastuvõtja (HDMI). 

 

 • Nutitelerid aastast 2015 (J-seeria)

       Avage Menüü > Heli > Kõlarite loend. Valige loendist Vastuvõtja (HDMI).

 

 • Nutitelerid aastatest 2013–2014 (F/H–seeria)

       Avage Menüü > Heli > Kõlari seaded. Seadke teleri heliväljundiks vastuvõtja.

 

 • Nutitelerid aastatest 2011–2012 (D/E–seeria)

       Avage Menüü > Süsteem > Anynet+ (HDMI-CEC). Lülitage funktsioon Vastuvõtja sisse. 

Uurige oma HDMI-ühendust

Kui teie teleril pole heli või heli katkeb vahel ja te kuulate midagi HDMI-kaabliga ühendatud seadmest, on probleemi üks lihtsamaid võimalikke põhjuseid see, et kaabel on madala kvaliteediga. Kuna kaabli asendamine kõrgema kvaliteediga kaabli vastu pole alati lihtne ega mugav, on Samsungi nutiteleri mudelitel säte, mida saab kasutada teleri HDMI-signaali tõlgendamise kohandamiseks ja kaabliga ühilduvuse parandamiseks.

Avage Menüü > Tugi > Enesediagnostika > Signaaliteave > Signaaliajalugu > HDMI viivituse tase ja tehke üks järgmistest valikutest.

(Alates 2020. aasta mudelist: Menüü > Tugi > Device Care > Enesediagnostika > Signaaliteave > Signaaliajalugu > HDMI viivituse tase)

 • Tavaline: See on korralikult töötamise puhul vaikeseade.
 • Aeglane 1: See lisab väikese viivituse enne, kui on kindlaks tehtud, et HDMI-kaabel signaali ei saada.
 • Aeglane 2: See lisab märkimisväärse viivituse.

 

Selle valiku seadmisel väärtusele Aeglane 1 või Aeglane 2 paraneb kehva HDMI-kaabli signaali kvaliteet, kuid kõrvalnäht on see, et see viivitus ilmneb ka allika vahetamisel.

Kuidas heliriba lähtestada?

Kui te ühendate HDMI ARC-kaabli heliribaga ja kõik sätted on õiged, kuid see ei tööta, saate ka heliriba-seadme lähtestada, järgides allpool loetletud samme.

1. samm. Lülitage teler ja heliriba välja. (Ooterežiim)

2. samm. Vajutage ja hoidke puldil nii helitugevuse suurendamise (+) kui ka vähendamise (-) nuppu kauem kui 5 sekundit all, kuni ekraanile ilmub INIT.

3. samm. Lülitage teler ja heliriba sisse.

4. samm. Vajutage teleri puldil nuppu Home (Kodu). Valige Seaded ja seadke Heliväljundi väärtuseks Heliriba.

5. samm. Esiküljele ilmub teade TV ARC ja seejärel kostab teleri heli.

Tähelepanu! Seadme ekraanipildid ja menüü on ainult ingliskeelsed näidised – need on saadaval ka teie riigi keeles.

aitäh tagasiside eest