Έχει λήξει

Διεκδικήστε το Δώρο της προπαραγγελίας των Lifestyle TVs 2022 με Δώρο το Galaxy Tab S8

Έγκυρη από 11-04-2022 μέχρι 22-05-2022

Διαδικασία συμμετοχής

• Προπαραγγείλτε τη Lifestyle 2022 τηλεόραση της επιλογής σας από τα συμμετέχοντα μοντέλα, από κάποιο από τα συμμετέχοντα καταστήματα από Ελλάδα και την Κύπρο, εντός του διαστήματος 11/04/2022 έως και 01/05/2022 και αγόραστε τη εντός του διαστήματος από 02/05/2022 έως και 22/05/2022 ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
• Μπείτε και καταχωρείστε τη συμμετοχή σας έως 12/06/2022 είτε μέσω του παρόντος site είτε μέσω της εφαρμογής Samsung Μembers (επιλέγοντας στο tab Πλεονεκτήματα την παρούσα προωθητική ενέργεια) και συνδεθείτε στο Samsung Account σας ή δημιουργήστε λογαριασμό εάν δεν έχετε ήδη. Από το Samsung Account συμπληρώνονται αυτόματα στην Φόρμα Συμμετοχής: Email, Ονοματεπώνυμο, Ημερομηνία γέννησης.
• Συμπληρώστε επιπρόσθετα στη Φόρμα: Διεύθυνση, Αριθμό Τηλεφώνου, Πόλη, Χώρα, Ταχυδρομικό Κωδικό, Κωδικό Προϊόντος, Σειριακό Αριθμό Προϊόντος (φωτογραφία από ετικέτα συσκευής που φαίνεται ο serial number), Απόδειξη/ Τιμολόγιο αγοράς (καλή ανάλυση φωτογραφίας του παραστατικού αγοράς του Προϊόντος ώστε να είναι ευανάγνωστα τα κείμενα), Ημερομηνία αγοράς του Προϊόντος, αποδεικτικό προπαραγγελίας ή φωτογραφία του email επιβεβαίωσης της προπαραγγελίας (καλή ανάλυση φωτογραφίας του παραστατικού προπαραγγελίας του Προϊόντος ώστε να είναι ευανάγνωστα τα κείμενα).
• Αφού ελεγχθεί η εγκυρότητα της συμμετοχής και εάν αυτή πληροί τις προϋποθέσεις, θα σας σταλεί e-mail επιβεβαίωσης εντός 5 εργασίμων ημερών. Το δώρο αποστέλλεται κανονικά με courier εντός τριάντα εργασίμων ημερών.
• Τα Δώρα αποστέλλονται με ταχυμεταφορέα, προϋπόθεση δε παραλαβής αποτελεί η επίδειξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητάς του ή αντιγράφου αυτής ή άλλου δημόσιου εγγράφου από το οποίο να προκύπτει η ταυτότητά και η ηλικία. Η παράδοση των Δώρων πραγματοποιείται συνήθως εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από τη λήψη του email επιβεβαίωσης.

Δώρα

- ένα (1) Galaxy Tab S8 8_128 GB (SM-X700NZAAEUE) (τo «Δώρo») αποκλειστικά με την αγορά των μοντέλων: QE85LS03BAUXXH, QE75LS03BAUXXH, QE65LS03BAUXXH, QE55LS03BAUXXH, QE50LS03BAUXXH, QE43LS03BAUXXH, QE65LS01BAUXXH, QE55LS01BAUXXH, QE50LS01BAUXXH, QE43LS01BAUXXH, QE43LS05BAUXXH, ακολουθώντας την κατωτέρω Διαδικασία Συμμετοχής και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων ή/και των Δώρων.

Πώς να δηλώσετε συμμετοχή