Περιβάλλον

Περιβάλλον

PlanetFirst:
Η Γη είναι μεταξύ
των προτεραιοτήτων μας

PlanetFirst:
Η Γη είναι μεταξύ
των προτεραιοτήτων μας

Περιβαλλοντική διαχείριση

Η Samsung Electronics ξεκίνησε για πρώτη φορά το ταξίδι της προς την περιβαλλοντική διαχείριση με την Περιβαλλοντική Διακήρυξη της Samsung το 1992. Έκτοτε, επεκτείνουμε συνεχώς το πεδίο εφαρμογής της περιβαλλοντικής διαχείρισης μέσω άλλων διακηρύξεων για το περιβάλλον και ανακοινώσεων μεσοπρόθεσμης στρατηγικής, όπως η Διακήρυξη Πράσινης Διαχείρισης του 1996 και η ανακοίνωση της μεσοπρόθεσμης στρατηγικής EM2013 το 2009.

Η Samsung Electronics εμμένει στη φιλοσοφία της για την περιβαλλοντική διαχείριση με βάση το σεβασμό προς τον άνθρωπο και τη φύση.
Με αυτόν τον τρόπο, προσπαθούμε να μεταφέρουμε στους πελάτες μας αξίες με οικολογική συνείδηση και να οδηγηθούμε σε ένα βιώσιμο μέλλον.

Στρατηγικές περιβαλλοντικής διαχείρισης

Η Samsung Electronics έχει θεσπίσει μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες περιβαλλοντικές στρατηγικές που προσφέρουν συγκεκριμένους στόχους και σχέδια δράσης με στόχο την επίτευξη μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα έως το 2050.
Παρακαλούμε επισκεφθείτε τον παρακάτω ιστότοπο για λεπτομέρειες.

Η κλιματική αλλαγή είναι ένα κρίσιμο ζήτημα για το οποίο όλη η ανθρωπότητα έχει την ευθύνη. Επιδιώκουμε να συμμετάσχουμε στην αντιμετώπιση του παγκόσμιου προβλήματος μειώνοντας τις άμεσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, αξιοποιώντας περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αναπτύσσοντας προϊόντα υψηλής ενεργειακής απόδοσης.

Δράση για το κλίμα

Δήλωση και εφαρμογή για καθαρές μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα

Η Samsung Electronics καταβάλλει προσπάθειες να απομακρυνθεί από μια γραμμική οικονομία με εφάπαξ κατανάλωση πόρων και να μεταβεί σε μια κυκλική οικονομία που χρησιμοποιεί τους πόρους αποδοτικά με την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση.

Κυκλικότητα πόρων

Οι προσπάθειές μας να επιτύχουμε κυκλική οικονομία

Προσπαθούμε να ελαχιστοποιήσουμε τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα στάδια του κύκλου ζωής του προϊόντος, από το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την κατασκευή, τη χρήση και την απόσυρσή του.

Δραστηριότητες με περιβαλλοντική συνείδηση

Αναπτύξτε προϊόντα και διαχειριστείτε τις εγκαταστάσεις που ελαχιστοποιούν περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Περιβαλλοντικά δεδομένα

Κατεβάστε και ενημερωθείτε για τις περιβαλλοντικές πολιτικές και κατευθυντήριες γραμμές της Samsung Electronics