Κορυφαίες Επιλογές

Τετράπορτες Ντουλάπες

multi door multi door

Ντουλάπες Ψυγεία

side by side side by side

Ψυγειοκαταψύκτες

bottom mount freezers bottom mount freezers

Δίπορτα Ψυγεία

Δίπορτα Ψυγεία Δίπορτα Ψυγεία

* Η εγγύηση 20 ετών περιορίζεται στον συμπιεστή με τεχνολογία inverter. Ισχύει για όλα τα μοντέλα DIT που πωλούνται από τον Ιούλιο του 2022.