Κορυφαίες Επιλογές

Μένουμε ασφαλείς, Μένουμε υγιείς

QuickDrive™

QuickDrive™ QuickDrive™

Στεγνωτήρια

washing machin and dryer paired together washing machin and dryer paired together

* Η εγγύηση 20 ετών ισχύει μόνο για τον κινητήρα με τεχνολογία inverter. Ισχύει από τον Μάιο του 2022.