Διαφορετικότητα και ένταξη

Διαφορετικότητα και ένταξη

Υιοθέτηση κουλτούρας
διαφορετικότητας για
τη δημιουργία ενός
καλύτερου μέλλοντος

Υιοθέτηση κουλτούρας διαφορετικότητας για τη δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος

2 άνδρες και 2 γυναίκες από διαφορετικά εθνικά περιβάλλοντα απλώνουν τα χέρια τους επάνω σε ένα τραπέζι με μια κίνηση «κόλλα πέντε» και χαμογελούν. 2 άνδρες και 2 γυναίκες από διαφορετικά εθνικά περιβάλλοντα απλώνουν τα χέρια τους επάνω σε ένα τραπέζι με μια κίνηση «κόλλα πέντε» και χαμογελούν.

Να είστε ο εαυτός σας, χτίζουμε ένα καλύτερο αύριο

Στη Samsung, πιστεύουμε ότι η καινοτομία και η εξέλιξη στηρίζονται σε μια κουλτούρα ένταξης και ένα διαφορετικό εργατικό δυναμικό.
Στοχεύουμε να δημιουργήσουμε μία παγκόσμια ομάδα όπου ο καθένας έχει την αίσθηση ότι ανήκει και έχει ίσες ευκαιρίες, εμπνέοντας τα ταλέντα μας να είναι να είναι πιστοί στους εαυτούς τους.
Μαζί, χτίζουμε ένα καλύτερο αύριο για τους πελάτες, τους εταίρους και τις κοινότητές μας.

Οι άνθρωποι της Samsung

Καθώς οι εργαζόμενοί μας προσφέρουν διαφορετικές εμπειρίες και απόψεις στη Samsung, μάς επιτρέπουν να χτίσουμε ένα καλύτερο αύριο.

Ομάδες Πόρων Εργαζομένων (Employee Resources Groups - ERG)

Πιστεύουμε ότι η ενίσχυση της διαφορετικότητας είναι απαραίτητη για να συνεχιστεί η καινοτομία. Πλέον δημιουργούνται ομάδες δικτύωσης διαφορετικότητας, ώστε να μπορούν οι εργαζόμενοι να συνδεθούν, με σκοπό να προωθηθεί η προσωπική ανάπτυξη και η δημιουργία συμπεριληπτικής κουλτούρας.

* Στη Samsung, υπάρχουν διάφορες ERG όπως LGBTQ+, φυλές, εργαζόμενοι γονείς, βετεράνοι κ.λπ. από διαφορετικές περιοχές.

Στα αριστερά, ένα κολάζ φωτογραφιών από γυναίκες υπαλλήλους της Samsung που σηκώνουν το χέρι τους σε κίνηση αλληλεγγύης. Στα δεξιά, μια ομαδική φωτογραφία της ομάδας Γυναίκες της τεχνολογίας στη Samsung (WITS). Κάτω από τις φωτογραφίες εμφανίζονται τα λογότυπα διαφορετικών οργανώσεων, συμπεριλαμβανομένων των εξής: Ηγέτες Επόμενης γενιάς, Ομάδα Εκτίμησης Στρατιωτικών, Συμμαχία Ισότητας, Γαλαξίας Μαύρων επαγγελματιών, Γυναίκες στη Samsung Electronics, Κοινότητα βετεράνων, Εργαζόμενοι γονείς, Γυναίκες+, Γυναίκες της τεχνολογίας στη Samsung και Ηγέτες του Αύριο της Samsung. Στα αριστερά, ένα κολάζ φωτογραφιών από γυναίκες υπαλλήλους της Samsung που σηκώνουν το χέρι τους σε κίνηση αλληλεγγύης. Στα δεξιά, μια ομαδική φωτογραφία της ομάδας Γυναίκες της τεχνολογίας στη Samsung (WITS). Κάτω από τις φωτογραφίες εμφανίζονται τα λογότυπα διαφορετικών οργανώσεων, συμπεριλαμβανομένων των εξής: Ηγέτες Επόμενης γενιάς, Ομάδα Εκτίμησης Στρατιωτικών, Συμμαχία Ισότητας, Γαλαξίας Μαύρων επαγγελματιών, Γυναίκες στη Samsung Electronics, Κοινότητα βετεράνων, Εργαζόμενοι γονείς, Γυναίκες+, Γυναίκες της τεχνολογίας στη Samsung και Ηγέτες του Αύριο της Samsung.

Άλλες πρωτοβουλίες

Εκτελούμε διάφορα προγράμματα ανάπτυξης και πρωτοβουλίας (D&I) για να καλλιεργήσουμε μία κουλτούρα χώρου εργασίας που περιλαμβάνει όλους.

Εκπαίδευση και ανάπτυξη

Ενδυναμώνουμε τους ανθρώπους μας για να προωθήσουμε την αλλαγή και στη Samsung και στην μεγαλύτερη κοινωνία μας.

Στη Samsung, προσφέρουμε στους ανθρώπους μας
ευκαιρίες ανάπτυξης και βελτίωσης ώστε να γίνουν
οι καλύτεροι ηγέτες χωρίς
αποκλεισμούς. Αυτό περιλαμβάνει
την ενίσχυση ευαισθητοποίησης
για να διευρυνθούν οι προοπτικές,
επαναπροσδιορίζοντας τον τρόπο σκέψης
ώστε να ενισχυθεί η αντικειμενικότητα
και εφαρμόζοντας στην πράξη την
ένταξη όλων ώστε να ξεκλειδωθεί
η καινοτομία.
 • Επαναπροσδιορισμός του τρόπου σκέψης

  Αναγνώριση της αξίας της
  διαφορετικότητας μέσα
  σε μια ομάδα

 • Δημιουργία ενημέρωσης

  Συνειδητοποιώντας τη
  σημασία της διαφορετικότητας
  και της ένταξης
  από επιχειρηματική
  οπτική

 • Εξάσκηση της ένταξης

  Ανάπτυξη ποικιλόμορφων
  σχέσεων ένταξης
  για να οδηγηθούμε
  στην αλλαγή

Επίπεδο ηγέτη Προσωπικό επίπεδο Ομαδικό επίπεδο
Οδηγός για να καλλιεργήσουν
οι ηγέτες ομάδας
μία κουλτούρα
χωρίς αποκλεισμούς
μέσω της
διαφορετικότητας
Μαθαίνοντας για
εμάς και
για τους άλλους
Αναπτύξτε σχέσεις
με
διαφορετικότητα
και ανοικτές

Οι γυναίκες στη Samsung

Είμαστε αφοσιωμένοι στην καλλιέργεια γυναικών ηγετών επόμενης γενιάς, υποστηρίζοντας τα ταλέντα των γυναικών που διαπρέπουν στο πεδίο τους.

Παγκόσμιο σύνολο γυναικών

2010

2015

2020

Σύνολο (%)※ εξαιρ. οι χειρίστριες

20.3

25.0

28.6

Εργασιακός ρόλος

Τεχνολογία
(%)

14.2

16.6

18.0

Πωλήσεις και μάρκετινγκ
(%)

27.5

28.9

31.5

Ηγεσία

Εκτελεστικά στελέχη
(%)

1.4

4.5

6.6

Διοικητικά στελέχη
(%)

8.3

12.4

15.3

Γυναίκες ανά Κλάδο Εργασίας (%)

Overall; 39.0% in 2010, 45.6% in 2015, 37.3% in 2020. Job function. Tech; 14% in 2010, 17% in 2015, 18% in 2020. Sales and Marketing; 28% in 2010, 29% in 2015, 32% in 2020. Overall; 39.0% in 2010, 45.6% in 2015, 37.3% in 2020. Job function. Tech; 14% in 2010, 17% in 2015, 18% in 2020. Sales and Marketing; 28% in 2010, 29% in 2015, 32% in 2020.

Σύνολο(%)

εξαιρ. οι χειρίστριες(%)

Ηγεσία Γυναικών (%)

Leadership. Executives; 1.4% in 2010, 4.5% in 2015, 6.6% in 2020. Managers; 8.3% in 2010, 12.4% in 2015, 15.3% in 2020. Leadership. Executives; 1.4% in 2010, 4.5% in 2015, 6.6% in 2020. Managers; 8.3% in 2010, 12.4% in 2015, 15.3% in 2020.

Εκτελεστικά στελέχη(%)

Διοικητικά στελέχη(%)

Εξωτερική αναγνώριση & επιβραβεύσεις

Η προσπάθειά μας προς τη διαφορετικότητα έχει ήδη ξεκινήσει.