Τι καλύπτει η εγγύησή σας

Πολιτική Εγγύησης

Politique de garantie

1. Οι περίοδοι εγγύησης και οι υπηρεσίες εγγύησης προορίζονται μόνο ως γενικές οδηγίες και ενδέχεται να υπάρχουν παραλλαγές.

2. Η περίοδος εγγύησης ισχύει από την ημερομηνία αγοράς από τον πρώτο πελάτη και είναι μεταβιβάσιμη μόνο μεταξύ τελικών καταναλωτών.

3. Η εγγύηση καλύπτει μόνο κατασκευαστικά ελαττώματα. Παρακαλώ σημειώστε ότι αυτή δεν περιλαμβάνει αναλώσιμα είδη, όπως μπαταρίες, λαμπτήρες και τα δοχεία μελάνης, εκτός αν αναφέρονται παραπάνω υπό τον τίτλο «γενικές πληροφορίες».

4. Η ευθύνη της Samsung Electronics (ή του εξουσιοδοτημένου επισκευαστικού κέντρου) περιορίζεται στο κόστος επισκευής ή την αντικατάσταση του προϊόντος από την εγγύηση. Η εγγύηση ακυρώνεται εάν το ελάττωμα οφείλεται (όπως και αν προέκυψε) σε κακή χρήση, αμέλεια και παραβίαση ή εσφαλμένη ρύθμιση. Ακυρώνεται επίσης εάν η βλάβη οφείλεται σε τυχόν επεμβάσεις, αλλαγές ή/και επισκευές που πραγματοποίησαν μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

5. Επίσης, η εγγύηση ακυρώνεται μεταξύ άλλων στις ακόλουθες περιπτώσεις:
- Για την επισκευή ενός οικιακού προϊόντος που χρησιμοποιείται σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον.
- Για επισκευή που οφείλεται σε κακή εγκατάσταση στο σπίτι σας.
- Για επισκευές σε οποιοδήποτε προϊόν, του οποίου ο αριθμός σειράς έχει αφαιρεθεί.
- Σε περίπτωση που ένα βοηθητικό εξάρτημα το οποίο δεν παρέχεται ή συνιστάται από τη Samsung προκαλέσει προβλήματα ή βλάβες που συνδέονται με ή χρησιμοποιούνται σε σχέση με το προϊόν.

6. Τα νόμιμα δικαιώματα των καταναλωτών με βάση την ισχύουσα εθνική νομοθεσία που προκύπτουν από τη σύμβαση πώλησης ή με άλλο τρόπο δεν επηρεάζονται από την παρούσα εγγύηση.

7. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του προϊόντος παρακαλούμε συμβουλευτείτε το έντυπο εγγύησης που συνοδεύει το προϊόν.

Εγγύηση Ευρωπαϊκού Χώρου

Η Samsung παρέχει περιορισμένη εγγύηση κατασκευαστή σε καταναλωτές που αγοράζουν εντός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και Ελβετίας («Ευρώπη») ένα προϊόν που διατέθηκε από τη Samsung στην Ευρώπη.
Οι καταναλωτές μπορούν να αιτηθούν την παροχή υπηρεσιών εγγύησης σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το δικαίωμα εγγύησης (περίοδος εγγύησης και παροχή υπηρεσίας) θα είναι εκείνο της χώρας στην οποία πραγματοποιείται το αίτημα εγγύησης.
Περισσότερες πληροφορίες για την εγγύηση εντός Ευρώπης μπορείτε να βρείτε εδώ.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι αυτή είναι μία οικειοθελής εγγύηση κατασκευαστή που παρέχει επιπρόσθετα δικαιώματα και δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματα των καταναλωτών από την πώληση αγαθών σύμφωνα με την εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία.
Για να ζητήσουν την παρούσα εγγύηση, οι καταναλωτές πρέπει να προσκομίσουν την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς (όταν το προϊόν αρχικώς πωλήθηκε στον καταναλωτή).
Τυχόν προωθητικές ενέργειες που παρατείνουν ή επεκτείνουν τους όρους της περιορισμένης εγγύησης κατασκευαστή, ισχύουν μόνο για τη συγκεκριμένη χώρα και δεν μπορούν να αποτελέσουν αξίωση σε χώρες άλλες από αυτή που πραγματοποιεί την προωθητική ενέργεια.    

Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών

Για οποιαδήποτε πληροφορία για το προϊόν σας επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών.
Ελλάδα: Από σταθερό: 80111-SAMSUNG (80111 7267864), αστική χρέωση Από κινητό: 210 6897691 Δευτέρα - Παρασκευή 09:00 - 19:00 και Σάββατο 09:00-15:00.
Κύπρος: Από σταθερό: 8009 4000 χωρίς χρέωση Δευτέρα - Παρασκευή 09:00 - 19:00 και Σάββατο 09:00-15:00.
Έχετε κάποιο πρόβλημα ή κάποια απορία με το smartphone ή τη Smart TV σας; Αφήστε έναν εκπρόσωπό μας να συνδεθεί απομακρυσμένα στη συσκευή σας μέσω της Απομακρυσμένης Διαχείρισης.    

Προϊόν εκτός Ευρωπαϊκού Χώρου και Ελβετίας

Τα προϊόντα που αγοράστηκαν σε χώρα που δεν ανήκει στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και την Ελβετία και δεν είναι προς πώληση στη χώρα σας ενδέχεται να είναι επισκευάσιμα, μετά από επιβεβαίωση, στη χώρα σας.

 

Εάν το προϊόν σας μπορεί να επισκευαστεί, ένα εκτιμώμενο κόστος και ο αναμενόμενος χρόνος επισκευής θα σας παρέχεται σε ένα εξουσιοδοτημένο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης. Για αυτά τα προϊόντα, ο χρόνος επισκευής μπορεί να είναι μεγαλύτερος από το συνηθισμένο.

 

Σε ορισμένες περιπτώσεις το προϊόν σας ενδέχεται να μην είναι επισκευάσιμο, ενδεικτικά:

 

- Εάν το απαιτούμενο ανταλλακτικό είναι πολύ μεγάλο, όπως οθόνη τηλεόρασης ή πόρτα ψυγείου.
- Εάν το ανταλλακτικό δεν είναι διαθέσιμο (για παράδειγμα εάν το προϊόν δεν είναι πλέον σε παραγωγή).
- Εάν οι προδιαγραφές του προϊόντος διαφέρουν σημαντικά από τα προϊόντα που διατίθενται προς πώληση στη χώρα σας.
- Εάν το περιβάλλον υπηρεσιών (εύρος ζώνης ή τάση) είναι διαφορετικό στο προϊόν από αυτό της χώρας σας.