Οι κλάσεις ενεργειακής απόδοσης στις ετικέτες αλλάζουν

Οι ενεργειακές ετικέτες των ψυγείων, πλυντηρίων ρούχων, πλυντηρίων-στεγνωτηρίων και πλυντηρίων πιάτων ανανεώνονται το 2021, σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς. Ξεχάστε τις αξιολογήσεις A+++, και υποδεχτείτε ξανά την αρχική κλίμακα A έως G για ευκολία στην κάθε επιλογή σας.

Γιατί αλλάζουν οι ενεργειακές ετικέτες;

Για πρώτη φορά πριν από 20 χρόνια, οι ενεργειακές ετικέτες αποδίδονταν σε ένα προϊόν με A για υψηλή απόδοση ή F για χαμηλή απόδοση και ενθάρρυναν τους κατασκευαστές να καινοτομήσουν χρησιμοποιώντας πιο ενεργειακά αποδοτικές τεχνολογίες. Με την πάροδο του χρόνου, το σχήμα εξελίχθηκε και προστέθηκαν ετικέτες A +, A ++ και A +++, μπερδεύοντας τους καταναλωτές.

Από το 2021 και μετά, αυτές οι κατατάξεις A +, A ++, A +++ θα καταργηθούν σταδιακά για ψυγεία (συμπεριλαμβανομένων κελαριών κρασιού), πλυντήρια ρούχων, πλυντήρια-στεγνωτήρια και πλυντήρια πιάτων και το νέο σύστημα αξιολόγησης θα χρησιμοποιεί μόνο τις κατατάξεις A έως G.

Οι νέοι κανονισμοί ισχύουν για τους ευρωπαίους καταναλωτές και θα ισχύουν και σε χώρες εκτός ΕΕ (π.χ. Νορβηγία, Ελβετία).

Πηγή: https://europa.eu/youreurope/business/product-requirements/labels-markings/energy-labels/index_en.htm#shortcut-1

Τι συμβαίνει τώρα?

Αυτές οι νέες ετικέτες θα είναι ορατές σε φυσικά καταστήματα και στο διαδίκτυο από την 1η Μαρτίου 2021. Παλιές και νέες ετικέτες θα εμφανίζονται και οι δύο στη συσκευασία σας, εάν αγοράσετε ψυγείο, πλυντήριο ρούχων, πλυντήριο-στεγνωτήριο ή πλυντήριο πιάτων από τον Σεπτέμβριο του 2020.

Ένα νέο στοιχείο σε αυτές τις ετικέτες είναι ένας QR κωδικός που θα παρέχει στους καταναλωτές πρόσθετες, επίσημες (μη εμπορικές) πληροφορίες εάν σαρώσουν τον κώδικα με ένα smartphone. Αυτά τα δεδομένα είναι διαθέσιμα σε κάθε Ευρωπαίο πολίτη, βρίσκονται στη βάση δεδομένων EPREL EU.

Πηγή: https://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1596_en.htm

Δείτε τις διαφορές ανάμεσα στις παλιές και τις νέες ετικέτες

  • ΠΑΛΙΑ
  • ΝΕΑ

ΠΑΛΙΑ

Πώς λειτουργούσαν οι παλιές ετικέτες

Προς το παρόν, η κλίμακα βαθμολογίας ενεργειακής απόδοσης κυμαίνεται από A +++ (η πιο αποτελεσματική) έως G (η λιγότερο αποτελεσματική) και λαμβάνει υπόψη μόνο τους ακόλουθους παράγοντες:

• Κατανάλωση ενέργειας
• Όγκος αποθήκευσης
• Αν η συσκευή διαθέτει κατάψυξη ή όχι

ΝΕΑ

Πώς λειτουργούν οι νέες ετικέτες

Για πρώτη φορά, αυτές οι νέες ετικέτες θα εμφανίζουν όχι μόνο την κατανάλωση ενεργειακής απόδοσης, αλλά θα περιλαμβάνουν και άλλα στοιχεία ως προς τη βελτίωση της συνολικής αειφορίας. Ανάλογα με τα προϊόντα, η νομοθεσία της ΕΕ για τον οικολογικό σχεδιασμό θα περιλαμβάνει πληροφορίες για παράγοντες όπως:

• Δυνατότητα αποκατάστασης/επισκευής
• Ανακυκλωσιμότητα
• Συντήρηση
• Επαναχρησιμοποίηση
• Αναβαθμίσεις
• Διαχείριση απορριμμάτων συσκευών

Δείτε τις νέες ετικέτες για κάθε κατηγορία προϊόντος

  • ΨΥΓΕΙΑ
  • ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ
  • ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ-ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ
  • ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ

ΨΥΓΕΙΑ

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ-ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ

Τι σημαίνει αυτό για τα προϊόντα σας Samsung;

Οι ενεργειακές ετικέτες των ψυγείων, πλυντηρίων, πλυντηρίων-στεγνωτηρίων και πλυντηρίων πιάτων θα εναρμονιστούν με τη νέα νομοθεσία. Προσπαθούμε τα προϊόντα μας να είναι όχι μόνο όσο πιο ενεργειακά αποδοτικά μπορούν, αλλά και όσο πιο αποδοτικά και καινοτόμα είναι δυνατόν να γίνουν.