Η The Serif, σε Ambient Mode, τοποθετημένη εύκολα στο πάνω ράφι μίας βιβλιοθήκης Η The Serif, σε Ambient Mode, τοποθετημένη εύκολα στο πάνω ράφι μίας βιβλιοθήκης

Δείτε πως η The Serif εναρμονίζεται με τον χώρο σου.