Πώς να αλλάζετε τον ιδιοκτήτη μιας συσκευής που έχει καταχωρηθεί στην εφαρμογή SmartThings

Λογότυπο της εφαρμογής SmartThings.

Μπορείτε να αλλάξετε τον ιδιοκτήτη της συσκευής πραγματοποιώντας επαναφορά της συσκευής και καταχωρώντας την εκ νέου κάτω από τον λογαριασμό του νέου χρήστη.

Μόλις αλλάξει ο ιδιοκτήτης της συσκευής, ο προηγούμενος ιδιοκτήτης δεν θα μπορεί πλέον να τη χρησιμοποιεί.

Να σημειωθεί ότι: Για οδηγίες σχετικά με την επαναφορά και την εκ νέου καταχώριση των συσκευών, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο του κατασκευαστή.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας