Πώς να ελέγξω το ιστορικό αγορών μου και να ενημερώσω τις εφαρμογές στο Galaxy Store

Αφού συνδεθείτε στο Galaxy Store, μπορείτε να ελέγξετε τις εφαρμογές που έχετε αγοράσει (εγκαταστήσει) πατώντας «Μενού» και στη συνέχεια «Οι εφαρμογές μου». Από την οθόνη του μενού του Galaxy Store, μπορείτε επίσης να ενημερώσετε τις εφαρμογές σας ή να ελέγξετε το ιστορικό αγορών σας (Αποδείξεις).

Στιγμιότυπο οθόνης με τις επιλογές "Εφαρμογές", "Παιχνίδια" και "Θέματα".

Πώς μπορώ να ελέγξω το ιστορικό αγορών/λήψεων στο Galaxy Store;

Μπορείτε να δείτε το ιστορικό αγορών/λήψεων από το μενού του Galaxy Store. Για να δείτε τις εφαρμογές που έχετε κατεβάσει θα πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο Galaxy Store.

Βήμα 1. Συνδεθείτε στο Galaxy Store και πατήστε το εικονίδιο «Μενού» της κύριας οθόνης. Βήμα 1. Συνδεθείτε στο Galaxy Store και πατήστε το εικονίδιο «Μενού» της κύριας οθόνης.

Βήμα 1. Συνδεθείτε στο Galaxy Store και πατήστε το εικονίδιο «Μενού» της κύριας οθόνης.

Βήμα 2. Πατήστε «Οι εφαρμογές μου» στο μενού του Galaxy Store στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης. Βήμα 2. Πατήστε «Οι εφαρμογές μου» στο μενού του Galaxy Store στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης.

Βήμα 2. Πατήστε «Οι εφαρμογές μου» στο μενού του Galaxy Store.

Βήμα 3. Επιλέξτε μία από τις καρτέλες κατηγοριών εφαρμογών. Εάν έχετε ένα ρολόι σε συνδυασμό με τη συσκευή σας, θα δείτε επίσης την κατηγορία "Ρολόι". Βήμα 3. Επιλέξτε μία από τις καρτέλες κατηγοριών εφαρμογών. Εάν έχετε ένα ρολόι σε συνδυασμό με τη συσκευή σας, θα δείτε επίσης την κατηγορία "Ρολόι".

Βήμα 3. Επιλέξτε μία από τις κατηγορίες εφαρμογών. Εάν έχετε ένα ρολόι σε συνδυασμό με τη συσκευή σας, θα δείτε επίσης την κατηγορία "Ρολόι".

Βήμα 4. Ελέγξτε το ιστορικό λήψεων του επιλεγμένου τύπου εφαρμογής. Βήμα 4. Ελέγξτε το ιστορικό λήψεων του επιλεγμένου τύπου εφαρμογής.

Βήμα 4. Ελέγξτε το ιστορικό αγορών σας για κάθε τύπο εφαρμογής.

Πώς μπορώ να ενημερώσω τις εφαρμογές μου στο Galaxy Store;

Μπορείτε να ενημερώσετε τις εφαρμογές σας από το μενού του Galaxy Store. Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο Galaxy Store για να ενημερώσετε τις εφαρμογές σας.

Βήμα 1. Συνδεθείτε στο Galaxy Store και πατήστε το εικονίδιο "Μενού" από την κύρια οθόνη κάτω δεξιά. Βήμα 1. Συνδεθείτε στο Galaxy Store και πατήστε το εικονίδιο "Μενού" από την κύρια οθόνη κάτω δεξιά.

Βήμα 1. Συνδεθείτε στο Galaxy Store και πατήστε το εικονίδιο «Μενού» της κύριας οθόνης.

Βήμα 2. Πατήστε «Ενημερώσεις» στο μενού του Galaxy Store. Βήμα 2. Πατήστε «Ενημερώσεις» στο μενού του Galaxy Store.

Βήμα 2. Πατήστε «Ενημερώσεις» στο μενού του Galaxy Store.

Βήμα 3. Βρείτε την εφαρμογή που θέλετε να ενημερώσετε και πατήστε το κουμπί περιστροφής δίπλα της. Βήμα 3. Βρείτε την εφαρμογή που θέλετε να ενημερώσετε και πατήστε το κουμπί περιστροφής δίπλα της.

Βήμα 3. Βρείτε την εφαρμογή που θέλετε να ενημερώσετε και πατήστε το κουμπί περιστροφής δίπλα της.

Μπορώ να ενημερώσω αυτόματα τις εφαρμογές μου;

Μπορείτε να ενημερώσετε τις ρυθμίσεις του Galaxy Store για να ενημερώσετε αυτόματα τις εφαρμογές που λάβατε από το Galaxy Store. Ωστόσο, ορισμένες εφαρμογές απαιτούν μη αυτόματες ενημερώσεις ακόμα και αν ορίσετε αυτόματες ενημερώσεις. Επίσης, οι εφαρμογές που έχετε κατεβάσει από άλλο κατάστημα εφαρμογών δεν μπορούν να ενημερωθούν αυτόματα από το Galaxy Store.

Βήμα 1. Συνδεθείτε στο Galaxy Store και πατήστε το εικονίδιο "Μενού" από την κύρια οθόνη κάτω δεξιά. Βήμα 1. Συνδεθείτε στο Galaxy Store και πατήστε το εικονίδιο "Μενού" από την κύρια οθόνη κάτω δεξιά.

Βήμα 1. Συνδεθείτε στο Galaxy Store και πατήστε το εικονίδιο «Μενού» της κύριας οθόνης.

Βήμα 2. Πατήστε το εικονίδιο ρυθμίσεων που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία του μενού του Galaxy Store. Βήμα 2. Πατήστε το εικονίδιο ρυθμίσεων που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία του μενού του Galaxy Store.

Βήμα 2. Πατήστε το εικονίδιο ρυθμίσεων που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία του μενού του Galaxy Store.

Βήμα 3. Πατήστε «Αυτόματη ενημέρωση εφαρμογών». Στη συνέχεια, επιλέξτε μια μέθοδο αυτόματης ενημέρωσης: "Ποτέ", "Χρήση Wi-Fi μόνο" ή "Χρήση Wi-Fi ή δεδομένων κινητής τηλεφωνίας". Βήμα 3. Πατήστε «Αυτόματη ενημέρωση εφαρμογών». Στη συνέχεια, επιλέξτε μια μέθοδο αυτόματης ενημέρωσης: "Ποτέ", "Χρήση Wi-Fi μόνο" ή "Χρήση Wi-Fi ή δεδομένων κινητής τηλεφωνίας".

Βήμα 3. Πατήστε «Αυτόματη ενημέρωση εφαρμογών». Στη συνέχεια, επιλέξτε μια μέθοδο αυτόματης ενημέρωσης: "Ποτέ", "Χρήση Wi-Fi μόνο" ή "Χρήση Wi-Fi ή δεδομένων κινητής τηλεφωνίας".

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας