Αντίγραφο ασφαλείας της φράσης ανάκτησης στο Samsung Blockchain Keystore

Η δημιουργία αντιγράφου ασφάλειας των δεδομένων σας αποτελεί πάντοτε σημαντικό ζήτημα. Κρίνεται απαραίτητο να βρείτε έναν τρόπο ανάκτησης των δεδομένων σας σε περίπτωση που αλλάξετε συσκευή, ή σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής της τελευταίας. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να δημιουργείτε αντίγραφο ασφάλειας της φράσης ανάκτησής σας από το Samsung Blockchain Keystore.

Απεικόνιση μιας γυναίκας που κρατάει ένα τηλέφωνο κι ένα κλειδί δίπλα σε έναν άντρα που κρατάει ένα κρυπτονόμισμα.

Οι χρήστες του Samsung Blockchain Keystore έχουν τη δυνατότητα από την ενημέρωση που πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2020 κι έπειτα να μη συμμετέχουν στη διαδικασία δημιουργίας αντιγράφου ασφάλειας όταν δημιουργούν ένα νέο πορτοφόλι. Εμείς, ωστόσο, συνιστούμε κατηγορηματικά να ακολουθείτε αυτή τη διαδικασία δημιουργίας αντιγράφου ασφάλειας, εξασφαλίζοντας κατ’ αυτό τον τρόπο την ασφαλή χρήση της υπηρεσίας μας:

1 Πατήστε την επιλογή «Δημιουργία αντιγράφου ασφάλειας» στη σελίδα «Φράση ανάκτησης αντιγράφου ασφάλειας» της διαδικασίας αρχικής ρύθμισης.
2 Εάν έχετε επιλέξει δημιουργία αντιγράφου ασφάλειας αργότερα, μεταβείτε στη λίστα του μενού του Samsung Blockchain Keystore και πατήστε την επιλογή «Φράση ανάκτησης αντιγράφου ασφάλειας».

Να σημειωθεί ότι: Φέρετε την αποκλειστική ευθύνη για τυχόν απώλειες που οφείλονται στη μη δημιουργία αντιγράφου ασφάλειας της φράσης ανάκτησής σας.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας