Διαχείριση τοποθεσιών και δωματίων στην εφαρμογή SmartThings

Όταν έχετε πολλές συσκευές μπορείτε να κάνετε τη ζωή σας πολύ πιο εύκολη, προσθέτοντάς τες σε τοποθεσίες και δωμάτια μέσω της εφαρμογής SmartThings. Θα έχετε τη δυνατότητα να οργανώσετε τις συσκευές και τα smart hubs σύμφωνα με το σημείο όπου βρίσκονται στο σπίτι σας. Μπορείτε να δημιουργήσετε πολλαπλές τοποθεσίες για τα διάφορα hubs (ομφαλοί) σας, ενώ τα δωμάτια είναι ο καλύτερος τρόπος ομαδοποίησης των συσκευών σε μια περιοχή του σπιτιού σας, όπως το Smart Bulb το οποίο θα ανάβει τα φώτα στην κουζίνα σας.

Samsung Smart hub και έξυπνες συσκευές.

Σκεφθείτε πως οι τοποθεσίες είναι το κύριο σημείο εκκίνησης των συνδεδεμένων hubs και των συσκευών σας. Είναι δυνατή η δημιουργία μιας τοποθεσίας χωρίς προσθήκη συσκευών. Με την προσθήκη, ωστόσο, της πρώτης-πρώτης συσκευής στο SmartThings θα δημιουργηθεί αυτόματα μια τοποθεσία με την ονομασία προεπιλογής «Η Οικία μου».

1 Για να προσθέσετε μια νέα τοποθεσία, πλοηγηθείτε και ανοίξτε την εφαρμογή SmartThings.
2 Πατήστε το εικονίδιο Αρχική, και στη συνέχεια πατήστε την επιλογή Αναπτυσσόμενο μενού Τοποθεσίας.
3 Πατήστε την επιλογή + Προσθήκη τοποθεσίας και καταχωρίστε μια ονομασία για την τοποθεσία. Εάν θέλετε, προσθέστε Γεωγραφική θέση, ταπετσαρία ή δωμάτια και στη συνέχεια πατήστε «Τέλος».
4 Κάθε φορά που θέλετε να μεταβείτε στην τοποθεσία, πατήστε την επιλογή «Μενού», πατήστε την επιλογή Αναπτυσσόμενο μενού τοποθεσίας, και στη συνέχεια πατήστε τη νέα τοποθεσία σας.
Προσθέστε μια νέα οθόνη τοποθεσίας στην εφαρμογή SmartThings.

Κατά την επεξεργασία της τοποθεσίας σας υπάρχουν διάφορες επιλογές, όπως η αλλαγή της Γεωγραφικής θέσης, η αλλαγή της ταπετσαρίας ή η μετονομασία της τοποθεσίας.

1 Για να ξεκινήσετε την επεξεργασία μιας τοποθεσίας, ανοίξτε την εφαρμογή SmartThings, πατήστε το εικονίδιο Αρχική και πατήστε την επιλογή Αναπτυσσόμενο μενού τοποθεσίας. Στη συνέχεια επιλέξτε την τοποθεσία που θέλετε να επεξεργαστείτε.
2 Πατήστε την επιλογή «Διαχείριση τοποθεσιών». Εκεί θα βρείτε τις διαθέσιμες τοποθεσίες σας.
Προσθέστε μια νέα οθόνη τοποθεσίας στην εφαρμογή SmartThings.
  • Ονομασία τοποθεσίας: Μετονομάστε την τοποθεσία.
  • Γεωγραφική θέση: Επεξεργαστείτε την τοποθεσία που έχει η τοποθεσία στον πραγματικό κόσμο. (Ελάχιστη 150m έως Μέγιστη 30km).
  • Λειτουργία τοποθεσίας: Επιλέξτε μια λειτουργία για την τοποθεσία, συμπεριλαμβανομένων των Λείπω, Η Οικία μου ή Νύχτα.
  • Ταπετσαρία: Αλλάξτε το σχέδιο του φόντου της τοποθεσίας.
  • Αφαίρεση τοποθεσίας: Διαγράψτε σκηνές, αυτοματισμούς, υπηρεσίες και συσκευές που σχετίζονται με αυτή την τοποθεσία.

Δημιουργήστε δωμάτια για διαισθητικού χαρακτήρα ομαδοποίηση των συνδεδεμένων συσκευών σας σύμφωνα με το σημείο όπου βρίσκονται στο σπίτι σας. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αλληλεπιδράτε απευθείας με τις συσκευές σας και να διαχειρίζεστε πολλαπλές συσκευές που έχουν αντιστοιχιστεί σε ένα δωμάτιο.

1 Για να προσθέσετε ένα δωμάτιο, ανοίξτε την εφαρμογή SmartThings και πατήστε την επιλογή «Συσκευές».
2 Πατήστε την επιλογή του αναπτυσσόμενου μενού κι επιλέξτε «Διαχείριση δωματίων».
3 Πατήστε την επιλογή Προσθήκη (εικονίδιο +), και στη συνέχεια επιλέξτε μια νέα τοποθεσία.
4 Επιλέξτε ονομασία για το δωμάτιο και στη συνέχεια πατήστε «Επόμενο». Επιλέξτε ταπετσαρία για το δωμάτιο και στη συνέχεια πατήστε «Αποθήκευση». Μπορείτε να πατήσετε την επιλογή «Αλλαγή ταπετσαρίας» για να επιλέξετε κάτι διαφορετικό.
5 Μόλις ολοκληρωθεί η αποθήκευση του δωματίου, θα εμφανίζεται κάτω από την αντίστοιχη τοποθεσία του. Μπορείτε να το εντοπίσετε μέσω πλοήγησης στην τοποθεσία και πατώντας στη συνέχεια το δωμάτιο. Εδώ μπορείτε να προσθέτετε συσκευές στο δωμάτιο και να κάνετε άλλες αλλαγές, πατώντας την επιλογή + Προσθήκη συσκευής.

Κατά την επεξεργασία ενός δωματίου υπάρχουν διαθέσιμες διάφορες επιλογές, όπως η αλλαγή της ταπετσαρίας ή ο ορισμός μιας νέας ονομασίας για το δωμάτιο. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε το δωμάτιο εάν δεν το χρειάζεστε άλλο.

1 Αρχικά, ανοίξτε την εφαρμογή SmartThings και πατήστε το εικονίδιο Αρχική.
2 Πατήστε την επιλογή «Διαχείριση τοποθεσιών» και στη συνέχεια επιλέξτε την τοποθεσία με το δωμάτιο που θέλετε να επεξεργαστείτε.
3 Επιλέξτε το δωμάτιο που επιθυμείτε. Είναι δυνατή η προσαρμογή των εν λόγω ρυθμίσεων:
  • Ονομασία δωματίου: Μετονομάστε το δωμάτιο.
  • Ταπετσαρία: Αλλάξτε την ταπετσαρία του δωματίου.
  • Αφαίρεση δωματίου: Διαγράψτε το δωμάτιο. Οι συσκευές που βρίσκονται στο δωμάτιο δεν θα διαγραφούν και θα παραμείνουν στην τοποθεσία.
Εμφάνιση επιλογής Διαχείριση δωματίου στην εφαρμογή SmartThings.

Εάν ρυθμίσετε κατά λάθος την έξυπνη συσκευή σας Samsung σε λάθος τοποθεσία SmartThings, μπορείτε να τη μετακινήσετε σε μια νέα τοποθεσία χωρίς να την αφαιρέσετε εντελώς από την εφαρμογή.

1 Πλοηγηθείτε στην τοποθεσία όπου βρίσκεται η συσκευή που θέλετε να μετακινήσετε.
2 Πατήστε την επιλογή «Συσκευές» και στη συνέχεια επιλέξτε από το αναπτυσσόμενο μενού το δωμάτιο που θέλετε να επεξεργαστείτε.
3 Πατήστε παρατεταμένα, πατήστε την επιλογή «Επεξεργασία» κι επιλέξτε τη συσκευή Samsung που θέλετε να μετακινήσετε.
4 Πατήστε την επιλογή «Τοποθεσία» και στη συνέχεια επιλέξτε τη νέα τοποθεσία στην οποία θέλετε να μετακινήσετε τη συσκευή.
5 Επιλέξτε το νέο δωμάτιο για τη συσκευή και πατήστε «Τέλος».
6 Η συσκευή θα μετακινηθεί αυτόματα στη νέα τοποθεσία.

Να σημειωθεί ότι: Η ενέργεια αυτή δεν θα «λειτουργήσει» για συνδεδεμένες μέσω cloud ή hub συσκευές. Επιπλέον, η συσκευή πρέπει να είναι Samsung.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας