Πώς να εγκαταστήσετε μια POWERbot

Η σκούπα ρομπότ POWERbot διαθέτει βάσει σχεδιασμού λεπτότερο σώμα, χωρίς ωστόσο να διακυβεύεται η ισχύς αναρρόφησής της. Είναι επίσης ιδιαίτερα αποτελεσματική στην αφαίρεση της βρομιάς και της σκόνης που έχει εισχωρήσει βαθιά στις ίνες των μοκετών. Εγκαταστήστε την POWERbot σας ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες και μετατρέψτε το σκούπισμα σε μια ευχάριστη εμπειρία.

Εγκατάσταση σταθμού υποδοχής

 • Εγκαταστήστε τον σταθμό υποδοχής σε μέρος χωρίς εμπόδια ή σε μέρος που δεν υπάρχει κίνδυνος πτώσης και όπου τόσο το δάπεδο όσο και ο τοίχος είναι επίπεδα.
 • Φροντίζετε ο σταθμός υποδοχής να είναι πάντοτε συνδεδεμένος και σε λειτουργία. (Θέτετε πάντοτε σε λειτουργία τον σταθμό υποδοχής.)
 • Δεν θα είναι εφικτός ο εντοπισμός από την POWERbot του σταθμού υποδοχής και δεν θα είναι δυνατή η αυτόματη επαναφόρτισή της, εάν δεν υπάρχει παροχή ρεύματος στον σταθμό υποδοχής. 

 

(1) Σταθμός υποδοχής: Συνδέστε το βύσμα του φορτιστή μπαταρίας στον σταθμό υποδοχής.

(2) Φορτιστής μπαταρίας: Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στον φορτιστή μπαταρίας (η πλευρά η οποία φέρει το αυτοκόλλητο θα πρέπει να κοιτάζει προς τα κάτω).

(3) Καλώδιο τροφοδοσίας: Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε μία πρίζα.

Εγκατάσταση σταθμού υποδοχής.

Σημείωση: 

 • Ο εκάστοτε σχεδιασμός της συσκευής ενδέχεται να ποικίλει, ανάλογα με το μοντέλο που έχετε στα χέρια σας.
 • Η εικόνα αυτή είναι απλώς μια αναφορά στα Αγγλικά. Διατίθεται, ωστόσο, και στη γλώσσα της χώρας σας. 
 • Εάν ο διακόπτης έκτακτης ανάγκης είναι απενεργοποιημένος, δεν θα είναι δυνατή η φόρτιση της POWERbot, ακόμα κι αν τοποθετηθεί στον σταθμό υποδοχής. 
 • Σε περίπτωση που η POWERbot δεν είναι συνδεδεμένη στον σταθμό υποδοχής, η μπαταρία της θα αποφορτιστεί με το πέρασμα του χρόνου. 
 • Όταν η POWERbot βρίσκεται σε λειτουργία ύπνου, δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση της παροχής ρεύματος ακόμα κι αν απενεργοποιηθεί ο διακόπτης έκτακτης ανάγκης και στη συνέχεια ενεργοποιηθεί και πάλι. Για απενεργοποίηση της λειτουργίας ύπνου, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί [Εκκίνηση/Διακοπή] της POWERbot.
 • Όταν πρόκειται η POWERbot να μείνει εκτός λειτουργίας για μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω κάποιου ταξιδιού αναψυχής ή επαγγελματικού ταξιδιού, φροντίζετε να ρυθμίζετε τον διακόπτη έκτακτης ανάγκης στη θέση απενεργοποίησης και να αποσυνδέετε τον φορτιστή.
Ενεργοποιήστε τον διακόπτη έκτακτης ανάγκης.

Σημείωση: 

 • Ο εκάστοτε σχεδιασμός της συσκευής ενδέχεται να ποικίλει, ανάλογα με το μοντέλο που έχετε στα χέρια σας.
 • Η εικόνα αυτή είναι απλώς μια αναφορά στα Αγγλικά. Διατίθεται, ωστόσο, και στη γλώσσα της χώρας σας. 

Φόρτιση σε εξέλιξη

Χειροκίνητη φόρτιση της POWERbot

Βήμα 1. Ενεργοποιήστε τον διακόπτη έκτακτης ανάγκης που βρίσκεται στο κάτω μέρος. (Για να ενεργοποιηθεί η POWERbot θα πρέπει να ενεργοποιήσετε τον διακόπτη έκτακτης ανάγκης).

Βήμα 2. Φορτίστε χειροκίνητα την POWERbot τοποθετώντας την στο σταθμό υποδοχής.

Βήμα 3. Ελέγξτε την κατάσταση φόρτισης.

Σημείωση: Κατά τη φόρτιση, η ενδεικτική λυχνία της μπαταρίας αναβοσβήνει ανά διαστήματα 1 δευτ., ενώ όταν φορτίσει πλήρως μένει σταθερή στην κατάσταση ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ.

Έξυπνη φόρτιση 

Σε περίπτωση αποφόρτισης της POWERbot ενώ βρίσκεται σε λειτουργία αυτόματου καθαρισμού, θα επιστρέψει αυτόματα στον σταθμό υποδοχής για φόρτιση και μόλις φορτίσουν τα 2/3 της μπαταρίας της, θα ξεκινήσει και πάλι να λειτουργεί για να ολοκληρώσει το καθάρισμα. (Μεγ. 2 φορές).

Αυτόματη φόρτιση

Η POWERbot θα επιστρέψει αυτόματα στον σταθμό υποδοχής, όταν η ενδεικτική λυχνία αρχίσει να αναβοσβήνει ανά διαστήματα 0,4 δευτ.

Η ενδεικτική λυχνία της μπαταρίας αναβοσβήνει.

Επαναφόρτιση

Μπορείτε να δώσετε εντολή επαναφόρτιστης της POWERbot στον σταθμό υποδοχής, ενώ βρίσκεται σε λειτουργία καθαρισμού. Πατήστε το κουμπί που βρίσκεται στην οθόνη. 

Χαμηλό επίπεδο μπαταρίας (Lo)

Φορτίστε χειροκίνητα την POWERbot τοποθετώντας τηv στο σταθμό υποδοχής.

Κωδικός χαμηλού επιπέδου μπαταρίας στην οθόνη.

Προειδοποιήσεις: Ελέγξτε την τροφοδοσία και το επίπεδο καθαριότητας της μονάδας φόρτισης

Η POWERbot δεν θα είναι σε θέση να εντοπίσει τη μονάδα φόρτισης και κατ' επέκταση να προβεί σε αυτόματη επαναφόρτιση εάν υπάρχει διακοπή ρεύματος ή δεν είναι συνδεδεμένη η μονάδα φόρτισης. Θέτετε πάντοτε σε λειτουργία τη μονάδα φόρτισης. Φροντίζετε να μην υπάρχουν ξένες ουσίες στο τερματικό φόρτισης. Σκουπίζετε τόσο τα τερματικά φόρτισης της POWERbot και της μονάδας φόρτισης με στεγνό πανί.

Σημείωση: Η ισχύς ρεύματος θα πρέπει να είναι 100 V-220 V ~ ή μεγαλύτερη.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας