Εγκατάσταση και χρήση της βάσης τοίχου Jet (Jet wall mount)

Εισαγωγή: Αποθηκεύστε και φορτίστε την ηλεκτρική σκούπα Jet με τον φορτιστή τοίχου. Εδώ θα σας δείξουμε πως να την εγκαταστήσετε, έτσι ώστε να ξεκινήσετε να την χρησιμοποιήτε αμέσως.

Video Alternative Text Video Alternative Text

Συναρμολόγηση της βάσης τοίχου
 

Η κορυφή της βάσης τοίχου πρέπει να τοποθετηθεί 113 εκατοστά από το πάτωμα
 

Ελέγξτε ότι η βάση τοίχου είναι επίπεδη
 

Χρησιμοποιήστε τη βάση τοίχου για να σημαδέψετε πού θα γίνουν οι τρύπες
 

Ανοίξτε τις τρύπες σε βάθος 50mm, χρησιμοποιώντας ένα τρυπάνι 6mm.
 

Βάλτε τα βύσματα τοίχου στις τρύπες
 

Βιδώστε τη βάση τοίχου στον τοίχο
 

Συνδέστε τη βάση τοίχου στο ρεύμα
 

Συναρμολόγηση της σκούπας
 

Τοποθετήστε τη μπαταρία στο πίσω μέρος της σκούπας
 

Συνδέστε το σωλήνα
 

Συνδέστε τη βούρτσα
 

Τοποθετήστε τη σκούπα στη βάση τοίχου
 

Βεβαιωθείτε ότι η σκούπα είναι σωστά τοποθετημένη στη βάση τοίχου
 

Η ένδειξη μπαταρίας θα αναβοσβήσει κατά τη φόρτιση
 

SAMSUNG

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας