Γιατί η POWERbot σταμάτησε να λειτουργεί κατά το καθάρισμα;

Εάν η POWERbot σταματήσει ξαφνικά κατά το καθάρισμα, ελέγξτε τα αίτια και τις λύσεις που αναφέρονται παρακάτω.

Χαμηλή μπαταρία (Lo)

Φορτίστε χειροκίνητα την POWERbot, τοποθετώντας τη στη βάση της

 

Βήμα 1. Ενεργοποιήστε τον διακόπτη έκτακτης ανάγκης στο κάτω μέρος.

Πρέπει να ενεργοποιήσετε τον διακόπτη έκτακτης ανάγκης για να ενεργοποιήσετε την POWERbot. Πατήστε και αφήστε το κουμπί.

Ενεργοποίηση του διακόπτη έκτακτης ανάγκης στο κάτω μέρος.

Βήμα 2. Φορτίστε χειροκίνητα την POWERbot, τοποθετώντας την στη βάση της.

Βεβαιωθείτε ότι οι ακίδες φόρτισης στην POWERbot και η βάση είναι ευθυγραμμισμένα.

Τοποθετήστε και φορτίστε την powerbot.

Βήμα 3. Ελέγξτε την κατάσταση φόρτισης.

  • Σενάριο 1. Η ένδειξη μπαταρίας θα αναβοσβήνει με διαφορά 1 δευτ. κατά τη διάρκεια της φόρτισης και η ένδειξη θα παραμείνει αναμμένη όταν φορτιστεί πλήρως.
  • Σενάριο 2. Το "_ _ _ _" θα εμφανιστεί αναλόγως με την πρόοδο της φόρτισης και το "FULL" θα εμφανιστεί όταν η φόρτιση ολοκληρωθεί.
Ελέγξτε την κατάσταση φόρτισης.

Σημείωση: Οι λειτουργίες και η εμφάνιση μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο.

Όταν η POWERbot είναι κολλημένη, μπλοκαρισμένη ή παγιδευμένη

Εάν η POWERbot είναι κολλημένη, μπλοκαρισμένη ή παγιδευμένη κατά τη λειτουργία, ο τροχός ανυψώνεται και η λειτουργία σταματάει εμφανίζοντας την ειδοποίηση (!).

Ελέγξτε τον κωδικό που εμφανίζεται στην POWERbot.
  • Εάν η POWERbot ακινητοποιηθεί από ένα εμπόδιο, όπως καλώδιο κλπ. Σηκώστε την POWERbot και μετακινήστε τη μακριά από αυτό.
  • Εάν κάποιο ύφασμα πιαστεί στον τροχό κίνησης, απενεργοποιήστε τον διακόπτη έκτακτης ανάγκης και αφαιρέστε το ύφασμα πριν την χρησιμοποιήσετε ξανά.
  • Στην περίπτωση μικρών επίπλων με κοντά πόδια, θα αναγνωριστεί ως όριο, οπότε αφαιρέστε τέτοια έπιπλα πριν καθαρίσετε.

Σημείωση: Εάν το πρόβλημα παραμένει αφού δοκιμάσετε τις προαναφερθείσες λύσεις, επικοινωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης Samsung.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας