Κωδικοί σφάλματος που εμφανίζονται στην POWERbot μου

Σε περίπτωση αστοχίας της λειτουργίας της POWERbot, μπορεί να εμφανιστεί ένας κωδικός πληροφοριών στην οθόνη. Τσεκάρετε τους κωδικούς και τις οδηγίες παρακάτω και δοκιμάστε τις προτάσεις που παρουσιάζονται. Εάν συνεχίσουν να εμφανίζονται τυχόν κωδικοί στην οθόνη, επικοινωνήστε με ένα τοπικό κέντρο τεχνικής υποστήριξης της Samsung για περαιτέρω υποστήριξη.

Τι είναι ο κωδικός πληροφοριών;

Η POWERbot εμφανίζει τους κωδικούς πληροφοριών που μπορεί να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τι συμβαίνει με το μηχάνημά σας. Σε περίπτωση, συνεπώς, αστοχίας της λειτουργίας της POWERbot, θα πρέπει πρώτα να ελέγξετε τον πίνακα ελέγχου. Στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν πρόκειται για μηχανικής φύσεως πρόβλημα.

Κωδικός πληροφοριών στην οθόνη.

Κύριοι κωδικοί πληροφοριών

Σημασία

Λύσεις

C01

Ξένο σώμα που έχει πιαστεί στη βούρτσα του τυμπάνου.

Απενεργοποιήστε τον διακόπτη έκτακτης ανάγκης της POWERbot σας και απομακρύνετε τα ξένα σώματα από τη βούρτσα.

C02

Ξένο σώμα που έχει πιαστεί στον αριστερό τροχό μετάδοσης κίνησης.

Απενεργοποιήστε τον διακόπτη έκτακτης ανάγκης της POWERbot σας και απομακρύνετε τα ξένα σώματα από τον αριστερό τροχό μετάδοσης κίνησης.

C03

Ξένο σώμα που έχει πιαστεί στον δεξιό τροχό μετάδοσης κίνησης.

Απενεργοποιήστε τον διακόπτη έκτακτης ανάγκης της POWERbot σας και απομακρύνετε τα ξένα σώματα από τον δεξιό τροχό μετάδοσης κίνησης.

C05

Σήμα επιθεώρησης του αισθητήρα του προφυλακτήρα.

-Απενεργοποιήστε τον διακόπτη έκτακτης ανάγκης και ενεργοποιήστε τον και πάλι.

-Εάν δεν υπάρχει απαλοιφή του κωδικού πληροφοριών, ελέγξτε για τυχόν ξένο σώμα ανάμεσα στον προφυλακτήρα και το κύριο σώμα. Εάν υπάρχει κάποιο ξένο σώμα, δεν έχετε παρά να τραβήξετε ελαφρώς τον προφυλακτήρα και να αφαιρέσετε το ξένο σώμα.

C06

Συσσώρευση ξένων σωμάτων στον αισθητήρα εμποδίων.

Απενεργοποιήστε τον διακόπτη έκτακτης ανάγκης της POWERbot και καθαρίστε τον μπροστινό και πίσω αισθητήρα με ένα μαλακό πανί.

C07

Συσσώρευση ξένων σωμάτων στον αισθητήρα «γκρεμού».

Απενεργοποιήστε τον διακόπτη έκτακτης ανάγκης της POWERbot και καθαρίστε τον αισθητήρα «γκρεμού» με ένα μαλακό πανί.

C11

Το κύριο PCB χρήζει επιθεώρησης.

-Θέστε εκτός λειτουργίας την POWERbot σας και κάντε επανεκκίνηση.

-Εάν ο κωδικός πληροφοριών αυτός συνεχίσει να υφίσταται, επικοινωνήστε με ένα τμήμα τεχνικής υποστήριξης της Samsung.

!/C00

Η POWERbot έχει πιαστεί, κολλήσει ή παγιδευτεί ενώ βρισκόταν σε κίνηση.

Απενεργοποιήστε τον διακόπτη έκτακτης ανάγκης της POWERbot σας και μεταφέρετέ την σε ένα άλλο μέρος.

Πρόσθετοι κωδικοί πληροφοριών

Σημασία

Λύσεις

Απουσία μπαταρίας 

Σφάλμα μπαταρίας

Ρυθμίστε το κουμπί που βρίσκεται στο κάτω μέρος της POWERbot σας στη θέση απενεργοποίησης και στη συνέχεια κάντε επανεκκίνηση.

Σημείωση:

  • Εάν λάβετε κάποιον κωδικό πληροφοριών ο οποίος δεν αναφέρεται σε αυτή τη σελίδα, αναζητήστε το εγχειρίδιο με τον συγκεκριμένο αριθμό μοντέλου.
  • Ο κωδικός πληροφοριών ενδέχεται να ποικίλει ανάλογα με το μοντέλο.
  • Εάν δεν είναι δυνατή η απαλοιφή του κωδικού πληροφοριών από τη POWERbot σας, επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης της Samsung για περαιτέρω υποστήριξη.

 

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας