Τι πρέπει να κάνω όταν η POWERbot μου εμφανίζει τον κωδικό CO2;

Όταν ο κωδικός πληροφοριών εμφανίζεται με ειδοποίηση σφάλματος, απενεργοποιήστε τον διακόπτη έκτακτης ανάγκης και ελέγξτε τις παρακάτω οδηγίες. Εάν δεν είναι δυνατή η απαλοιφή του κωδικού από τη συσκευή σας, επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης της Samsung για περαιτέρω υποστήριξη. 

Όταν εμφανίζεται ο κωδικός CO2

  • Εάν η POWERbot σταματήσει να λειτουργεί χωρίς κάποιον εμφανή λόγο, γέρνει ή κάνει ζιγκ-ζαγκ, μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχουν αντικείμενα που εμποδίζουν τον αριστερό τροχό.
  • Απενεργοποιήστε τον διακόπτη έκτακτης ανάγκης και στη συνέχεια απομακρύνετε τα ξένα σώματα από τον τροχό μετάδοσης κίνησης. 
Προβολή κωδικού c02.

Σημείωση:

  • Ο κωδικός πληροφοριών ενδέχεται να ποικίλει ανάλογα με το μοντέλο.
  • Εάν δεν είναι δυνατή η απαλοιφή του κωδικού πληροφοριών από τη POWERbot σας, επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης της Samsung για περαιτέρω υποστήριξη.

Βήμα 1. Προτού καθαρίσετε το ρομπότ, θέστε εκτός λειτουργίας τον διακόπτη παροχής ρεύματος που βρίσκεται στο κάτω μέρος.

Θέστε εκτός λειτουργίας τον διακόπτη παροχής ρεύματος.

Βήμα 2. Τοποθετήστε ένα μαλακό πανί στο πάτωμα και τοποθετήστε την POWERbot ανάποδα πάνω σε αυτό. 

Τοποθετήστε την powerbot ανάποδα.

Βήμα 3. Για την απομάκρυνση τυχόν ξένων σωμάτων, χρησιμοποιήστε μια αμβλεία ράβδο ή ένα τσιμπιδάκι φρυδιών.

Απομακρύνετε τυχόν ξένα σώματα.

Σημείωση: Η εκάστοτε εικόνα και τα εξαρτήματα ενδέχεται να ποικίλουν, ανάλογα με το μοντέλο που έχετε στα χέρια σας.

Ο κωδικός πληροφοριών CO3 εμφανίζεται όταν έχει πιαστεί ένα ξένο σώμα στον δεξιό τροχό μετάδοσης κίνησης. 

  • Πρόβλημα με τον δεξιό τροχό μετάδοσης κίνησης: Κωδικός CO3
  • Πρόβλημα με τον αριστερό τροχό μετάδοσης κίνησης: Κωδικός CO2

Λύσεις

Απενεργοποιήστε τον διακόπτη έκτακτης ανάγκης και στη συνέχεια απομακρύνετε τα ξένα σώματα από τον τροχό μετάδοσης κίνησης. 

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας