Η τηλεόραση Samsung δεν συνδέεται ή δεν βρίσκει το δίκτυο Wifi ή το internet

Οι Samsung Smart TV διαθέτουν πολυάριθμες δυνατότητες και υπηρεσίες όπως online streaming, πληροφορίες για τον καιρό και δυνατότητες αναζήτησης. Μπορεί, ωστόσο, να απογοητευτείτε σε σημαντικό βαθμό εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα με τη σύνδεση της τηλεόρασής σας, καθώς θα χάσετε την πρόσβαση σε αυτές τις δυνατότητες. Διαβάστε παρακάτω και μάθετε πώς να ελέγχετε το δίκτυό σας και να αντιμετωπίζετε αυτά τα προβλήματα. 

Η Samsung Smart TV χρησιμοποιείται με τηλεχειριστήριο.

Να σημειωθεί ότι: Το άρθρο αυτό αναφέρεται σε Samsung smart TV (π.χ. συνδεδεμένες στο διαδίκτυο). Οι εικόνες ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς ανάλογα με το μοντέλο και το υλικολογισμικό της τηλεόρασής σας.

Προτού ξεκινήσετε: Τσεκάρετε την κατάσταση δικτύου

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα σύνδεσης της Smart TV σας στο internet ρίξτε μια ματιά στην Κατάσταση δικτύου. Μπορείτε να ελέγξετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης στο internet και να δείτε σε ποιο σημείο χάνεται η σύνδεση.

Για να τσεκάρετε την κατάσταση δικτύου:

1 Κάντε κλικ στο κουμπί Αρχική στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασής σας.
Εμφάνιση τηλεχειριστηρίου με επισήμανση του κουμπιού Αρχική.
2 Πλοηγηθείτε στο Μενού > Ρυθμίσεις κι επιλέξτε την μέσω του τηλεχειριστηρίου σας.
Τηλεόραση Samsung που παρουσιάζει την κύρια σελίδα της ενότητας μενού.
3 Επιλέξτε Όλες οι ρυθμίσεις.
Τηλεόραση Samsung που εμφανίζει τις επιλογές της ενότητας Ρυθμίσεις.
4 Επιλέξτε Σύνδεση.
Τηλεόραση Samsung που εμφανίζει τις επιλογές της ενότητας Όλες οι ρυθμίσεις.
5 Επιλέξτε Δίκτυο.
Τηλεόραση Samsung που εμφανίζει τις επιλογές του μενού Σύνδεση.
6 Επιλέξτε Κατάσταση δικτύου.
Τηλεόραση Samsung που εμφανίζει τις επιλογές του μενού Δίκτυο.

Ταυτοποιήστε το πρόβλημα

Υπάρχουν δύο πιθανά σημεία αστοχίας που μπορεί να οδηγήσουν σε προβλήματα με το δίκτυο: H σύνδεση ανάμεσα στην τηλεόρασή σας και τον δρομολογητή (ρούτερ) και η σύνδεση ανάμεσα στον δρομολογητή (ρούτερ) και το internet. 

Αστοχία σύνδεσης ανάμεσα στην τηλεόραση και το ρούτερ: 

Τηλεόραση Samsung που εμφανίζει την περιοχή της ενότητας Κατάσταση δικτύου.

Αστοχία σύνδεσης ανάμεσα στον δρομολογητή (ρούτερ) και το internet:

Τηλεόραση Samsung που εμφανίζει την περιοχή της ενότητας Κατάσταση δικτύου.

Επιχειρήστε να συνδέσετε μια άλλη συσκευή στο ρούτερ σας για να διαπιστώσετε εάν το πρόβλημα εντοπίζεται ανάμεσα στην τηλεόραση καιτο ρούτερ. Εάν η συσκευή αυτή συνδέεται και λειτουργεί κανονικά, τότε το πρόβλημα το έχει η τηλεόρασή σας.

Για να διαπιστώσετε εάν το πρόβλημα εντοπίζεται ανάμεσα στο ρούτερ και τον πάροχο υπηρεσιών internet, τσεκάρετε το κουτί internet σας. Εάν το κουτί είναι συνδεδεμένο, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον πάροχο υπηρεσιών internet σας για να λύσετε το πρόβλημα. 

Επιλογή 1: Ελέγξτε και τροποποιήστε τη διεύθυνση IP

1 Κάντε κλικ στο κουμπί Αρχική στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασής σας.
Εμφάνιση τηλεχειριστηρίου με επισήμανση του κουμπιού Αρχική.
2 Πλοηγηθείτε στο Μενού > Ρυθμίσεις.
Τηλεόραση Samsung που παρουσιάζει την κύρια σελίδα της ενότητας μενού.
3 Επιλέξτε Όλες οι ρυθμίσεις.
Τηλεόραση Samsung που εμφανίζει τις επιλογές της ενότητας Ρυθμίσεις.
4 Επιλέξτε Σύνδεση.
Τηλεόραση Samsung που εμφανίζει τις επιλογές της ενότητας Όλες οι ρυθμίσεις.
5 Επιλέξτε Δίκτυο.
Τηλεόραση Samsung που εμφανίζει τις επιλογές της ενότητας Σύνδεση.
6 Επιλέξτε Κατάσταση Δικτύου.
Τηλεόραση Samsung που εμφανίζει τις επιλογές της ενότητας Δίκτυο.
7 Επιλέξτε Ρυθμίσεις IP.
Τηλεόραση Samsung που εμφανίζει τις επιλογές της ενότητας Κατάσταση δικτύου.

Ρυθμίστε χειροκίνητα τη διεύθυνση IP σας

Μπορείτε να επιχειρήσετε να αντιμετωπίσετε τυχόν προβλήματα της τηλεόρασής σας, ρυθμίζοντας χειροκίνητα τη διεύθυνση IP σας. Για να ρυθμίσετε χειροκίνητα τη διεύθυνση IP σας ακολουθήστε τα βήματα που ακολουθήσατε για να ελέγξετε τη διεύθυνση IP σας και στη συνέχεια προβείτε στις ακόλουθες ενέργειες:

1 Μόλις βρεθείτε στο εσωτερικό του μενού Ρυθμίσεις IP, αλλάξτε την επιλογή Αυτόματη λήψη σε Χειροκίνητη καταχώριση.
Τηλεόραση Samsung που εμφανίζει το αναδυόμενο μενού της ενότητας Ρυθμίσεις IP.
2 Μεταβείτε στην ενότητα Διεύθυνση IP.
Τηλεόραση Samsung που εμφανίζει τις πληροφορίες της ενότητας Ρυθμίσεις IP.
3 Καταχωρίστε τη Διεύθυνση IP κι επιβεβαιώστε επιλέγοντας Τέλος.
Τηλεόραση Samsung που εμφανίζει τα πεδία της ενότητας Ρυθμίσεις IP.
4 Επιλέξτε OK.
Τηλεόραση Samsung που εμφανίζει τις πληροφορίες της ενότητας Ρυθμίσεις IP.

Επιλογή 2: Ελέγξτε εάν υπάρχουν ενημερώσεις λογισμικού

Υπάρχουν δύο διαφορετικές μέθοδοι ενημέρωσης της τηλεόρασής σας. Η μέθοδος που παρουσιάζεται παρακάτω σας καθοδηγεί ως προς την ενημέρωση μέσω του μενού της τηλεόρασης. Διαβάστε τις Συχνές Ερωτήσεις μας στον πώς να ενημερώνετε το λογισμικό της τηλεόρασής σας και μάθετε πώς να κάνετε ενημέρωση μέσω USB.

Να σημειωθεί ότι: Τα παρακάτω βήματα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο της τηλεόρασής σας και την έκδοση του smart μενού που χρησιμοποιεί. Εάν δεν είστε σίγουροι για τα ακριβή βήματα, συμβουλευτείτε το έντυπο εγχειρίδιο χρήσης σας ή κατεβάστε το e-manual από το Τμήμα υποστήριξης πελατών της Samsung.

1 Κάντε κλικ στο κουμπί Αρχική στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασής σας.
Εμφάνιση τηλεχειριστηρίου με επισήμανση του κουμπιού Αρχική.
2 Πλοηγηθείτε στο Μενού > Ρυθμίσεις.
Τηλεόραση Samsung που παρουσιάζει την κύρια σελίδα της ενότητας Μενού.
3 Επιλέξτε Όλες οι ρυθμίσεις.
Τηλεόραση Samsung που εμφανίζει τις επιλογές της ενότητας Ρυθμίσεις.
4 Επιλέξτε Υποστήριξη.
Τηλεόραση Samsung που εμφανίζει τις επιλογές της ενότητας Όλες οι ρυθμίσεις.
5 Επιλέξτε Ενημέρωση λογισμικού.
Τηλεόραση Samsung που εμφανίζει τις επιλογές της ενότητας Υποστήριξη.
6 Επιλέξτε Ενημέρωση τώρα.
Τηλεόραση Samsung που εμφανίζει τις επιλογές της ενότητας Λογισμικό.

Να σημειωθεί ότι:

  • Εάν διαθέτετε στικάκι USB για την αναπαραγωγή ή εγγραφή βίντεο/φωτογραφιών/μουσικής, θα ερωτηθείτε από την τηλεόραση εάν πρέπει να γίνει αναζήτηση κάποιου αρχείου ενημέρωσης στο στικάκι USB. Για να συνεχίσετε την ενημέρωση μέσω Wi-Fi, επιλέξτε Όχι.
  • Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση, τότε η τηλεόρασή σας διαθέτει ήδη την τελευταία έκδοση.

Επιλογή 3: Φροντίδα συσκευής

Η Φροντίδα συσκευής πραγματοποιεί διαγνωστική σάρωση της τηλεόρασής σας για τη βελτιστοποίησή της, επιχειρώντας να διορθώσει τυχόν προβλήματα όπως θολή οθόνη ή ανεπαρκής χώρος αποθήκευσης. Σε περίπτωση εντοπισμού κάποιου προβλήματος, το πρόβλημα αυτό θα εμφανιστεί σε διαγνωστική λίστα.

Για να μάθετε πώς να εκτελείτε τη Φροντίδα συσκευής στην τηλεόρασή σας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

1 Πατήστε το κουμπί Αρχική στο τηλεχειριστήριό σας.
Εμφάνιση τηλεχειριστηρίου με επισήμανση του κουμπιού Αρχική.
2 Πλοηγηθείτε στο Μενού > Ρυθμίσεις.
Τηλεόραση Samsung που παρουσιάζει την κύρια σελίδα της ενότητας μενού.
3 Επιλέξτε Όλες οι ρυθμίσεις.
Τηλεόραση Samsung που εμφανίζει τις επιλογές της ενότητας Ρυθμίσεις.
4 Επιλέξτε Υποστήριξη.
Τηλεόραση Samsung που εμφανίζει τις επιλογές της ενότητας Όλες οι ρυθμίσεις.
5 Επιλέξτε Φροντίδα συσκευής.
Τηλεόραση Samsung που εμφανίζει τις επιλογές της ενότητας Υποστήριξη.

Επιλογή 4: Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Η επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις θα πρέπει να εκτελείται μόνο όταν οι άλλοι τρόποι αντιμετώπισης του προβλήματος αποδείχθηκαν ανεπιτυχείς. Η επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις θα αφαιρέσει όλες τις εφαρμογές που έχετε κατεβάσει και θα επαναφέρει όλες τις ρυθμίσεις χρήστη, έτσι ώστε η τηλεόρασή σας να επανέλθει στην ίδια κατάσταση στην οποία βρισκόταν όταν την αγοράσατε. 

Για επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις της τηλεόρασής σας:

1 Πατήστε το κουμπί Αρχική στο τηλεχειριστήριό σας.
Εμφάνιση τηλεχειριστηρίου με επισήμανση του κουμπιού Αρχική.
2 Πλοηγηθείτε στο Μενού > Ρυθμίσεις.
Τηλεόραση Samsung που παρουσιάζει την κύρια σελίδα της ενότητας μενού.
3 Επιλέξτε Όλες οι ρυθμίσεις.
Τηλεόραση Samsung που εμφανίζει τις επιλογές της ενότητας Ρυθμίσεις.
4 Επιλέξτε Γενικά & Απόρρητο.
Τηλεόραση Samsung που εμφανίζει τις επιλογές της ενότητας Όλες οι ρυθμίσεις.
5 Επιλέξτε Επαναφορά.
Τηλεόραση Samsung που εμφανίζει τις επιλογές της ενότητας Γενικά και Απόρρητο.
6 Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου σας για να καταχωρίσετε τον κωδικό PIN σας. Όταν καταχωρίσετε το τελευταίο ψηφίο του κωδικού PIN, θα μπείτε αυτόματα στην επόμενη οθόνη.
Τηλεόραση Samsung που εμφανίζει το πεδίο καταχώρισης Pin.
7 Επιλέξτε Τέλος.
8 Επιλέξτε Επαναφορά.
Τηλεόραση Samsung που εμφανίζει την αναδυόμενη ενότητα Επιβεβαίωση.

Επανασύνδεση της τηλεόρασης στο διαδίκτυο

Μετά από επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις θα πρέπει να συνδεθείτε ξανά στο internet. Υπάρχουν δύο τρόποι με τους οποίους μπορείτε να συνδέσετε τη Smart TV σας στο internet. Μέσω ασύρματης ή ενσύρματης σύνδεσης. Η μέθοδος σύνδεσης είναι η ακόλουθη.

1 Κάντε κλικ στο κουμπί Αρχική στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασής σας.
Εμφάνιση τηλεχειριστηρίου με επισήμανση του κουμπιού Αρχική.
2 Πλοηγηθείτε στο Μενού > Ρυθμίσεις.
Τηλεόραση Samsung που παρουσιάζει την κύρια σελίδα της ενότητας μενού.
3 Επιλέξτε Όλες οι ρυθμίσεις.
Τηλεόραση Samsung που εμφανίζει τις επιλογές της ενότητας Ρυθμίσεις.
4 Επιλέξτε Σύνδεση.
Τηλεόραση Samsung που εμφανίζει τις επιλογές της ενότητας Όλες οι ρυθμίσεις.
5 Επιλέξτε Δίκτυο.
Τηλεόραση Samsung που εμφανίζει τις επιλογές της ενότητας Σύνδεση.
6 Επιλέξτε Άνοιγμα Ρυθμίσεων δικτύου.
Τηλεόραση Samsung που εμφανίζει τις επιλογές της ενότητας Δίκτυο.
7 Επιλέξτε τον τύπο Δικτύου, είτε Ασύρματο είτε Ενσύρματο.
Τηλεόραση Samsung που εμφανίζει την οθόνη επιλογής του τύπου Δικτύου.

Εάν επιλέξετε την ενσύρματη σύνδεση, η τηλεόρασή σας θα συνδεθεί αυτόματα στο internet. Εάν επιλέξετε την ασύρματη σύνδεση θα πρέπει να επιλέξετε το δίκτυο στο οποίο επιθυμείτε να συνδεθείτε. 

Να σημειωθεί ότι: Προτού επιχειρήσετε μια ενσύρματη σύνδεση στο διαδίκτυο θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δικτύου είναι καλά συνδεδεμένο στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.

Samsung Community Samsung Community

Samsung Community

Έχετε να μοιραστείτε απορίες ή προτάσεις προς βελτίωση;
To Samsung Community είναι εδώ για σας!

Επικοινωνήστε μαζί μας Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών
Εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια;
Μπορείτε να μιλήσετε με ένα μέλος της Εξυπηρέτησης Πελατών

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας