Helyi cikkek

A „SAMSUNG GALAXY A32 5G ÉS GALAXY FIT2 PROMÓCIÓ” RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

2021-02-19

A „SAMSUNG GALAXY A32 5G ÉS GALAXY FIT2 PROMÓCIÓ”

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

(a továbbiakban: „Szabályzat”)

 

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ, VALAMINT HA ELMÚLTÁL 18 ÉVES.

 

1.             A PROMÓCIÓ SZERVEZŐJE

 

1.1          A „SAMSUNG GALAXY A32 5G ÉS GALAXY FIT2 PROMÓCIÓ” (a továbbiakban: ”Promóció”) szervezője a Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság (fióktelep és levelezési cím: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2. 7. em.; cégjegyzékszám: 16-10-001767; adószám: 10276451-2-16; kapcsolat: https://www.samsung.com/hu/support/email/) (a továbbiakban: „Szervező”).

 

1.2.         A Promócióban Résztvevő Termék megvásárlásával, valamint a Kedvezmény átadásával kapcsolatos feladatokat a Promócióban Résztvevő Üzletek egymástól, valamint a Szervezőtől függetlenül látják el.

 

2.             RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

 

2.1          A Promócióban kizárólag az a 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: „Résztvevő”) vesz részt, aki a Promóció jelen Szabályzat 4.1. pontjában megjelölt Promóciós Időszak alatt

 

2.1.1.      a Samsung hologramjával ellátott, a Szervező által forgalmazott, magyar nyelvű jótállási jeggyel rendelkező

 • Samsung Galaxy A32 5G

   

  készüléket vásárol (a továbbiakban: „Promócióban Résztvevő Termék”),

   

  2.1.2.      az alábbi magyarországi üzletek vagy webáruházak valamelyikében:

   

 • Samsung Experience Store üzletek és webáruházak az alábbi felosztás szerint (a továbbiakban együttesen: „SES”)[1]:

   

 1. A Strong&Unique Kft. által üzemeltetett:

 • www.ses.hu webáruház;

 • Samsung Experience Store, Westend City Center (1062 Budapest, Váci út 1-3.);

 • Samsung Experience Store, Debrecen (4029 Debrecen, Csapó utca 30.);

 • Samsung Experience Store, Árkád (1106 Budapest, Örs vezér tere 25/a);

 • Samsung Experience Store, Miskolc (3524 Miskolc, Városház tér 9.);

 • Samsung Experience Store, Árkád (6724 Szeged, Londoni körút 3.); valamint

   

  A BRAVOPHONE Kft. által üzemeltetett:

 • Samsung Experience Store, KÖKI Terminál (1191 Budapest, Vak Bottyán u. 75/A-C.);

 • Samsung Experience Store, Pólus Center (1152 Budapest, Szentmihályi út 131.);

 • Samsung Experience Store, Allee (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 8-10.);

 • Samsung Experience Store, Árkád (9027 Győr, Budai út 1.);

 • Samsung Experience Store, Downtown (1053 Budapest, Párisi udvar, Ferenciek tere 10.);

 • A magyarországi Media Markt műszaki webáruház, amely a www.mediamarkt.hu oldalon érhető el (a továbbiakban: „Media Markt”)[2];

 • A Dante International SA által üzemeltetett emag.hu webáruház, amely a www.emag.hu oldalon érhető el (a továbbiakban: „Emag”)[3];

 • A Vöröskő Kft. által üzemeltetett Euronics webáruház, amely a www.euronics.hu oldalon érhető el (a továbbiakban: „Euronics”)[4];

 • Az Alza.cz a.s. által üzemeltetett alza.hu webáruház, amely a www.alza.hu oldalon érhető el (a továbbiakban: „Alza”)[5];

 • Az Extreme Digital Zrt. által üzemeltetett Extreme Digital webáruház, amely a www.edigital.hu oldalon érhető el (a továbbiakban: „Edigital”)[6];

   

  (a továbbiakban valamennyi üzlet és webáruház együttesen: „Promócióban Résztvevő Üzletek”).

   

2.1.3.      Amennyiben a Résztvevő cselekvőképességében korlátozott 18. életévét betöltött személy, úgy a Kedvezmény igénybevételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.

 

2.1.4.      Amennyiben a Résztvevő 18. életévét betöltött cselekvőképtelen személy, úgy nevében kizárólag a törvényes képviselője járhat el, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.

 

3.            A Promóció tárgya

 

3.1.         Amennyiben a Résztvevő a Promóciós Időszak alatt a Promócióban Résztvevő Üzletek valamelyikében Promócióban Résztvevő Terméket vásárol, úgy 1 (egy) darab Samsung Galaxy Fit2 terméket kaphat ráadásként (további információ a termékről: https://www.samsung.com/hu/watches/galaxy-fit/galaxy-fit2-black-sm-r220nzkaeue/; a továbbiakban „Kedvezmény”) a készlet erejéig. A Kedvezmény színét kizárólag a Szervező, valamint az adott Promócióban Résztvevő Üzlet jogosult megválasztani üzleti, illetve további mérlegelési szempontok figyelembe vétele alapján.

 

3.2.         A Promóció kizárólag a jelen szabályzat 2.1.2. pontjában meghatározott Promócióban Résztvevő Üzletekben történő vásárlásokra vonatkozik, és más árkedvezményekkel, valamint promócióval nem vonható össze.

 

3.3.         Szervező a Promóciót kizárólag a Promóciós Időszak alatt, vagy a Promócióban Résztvevő Terméknek, valamint a Kedvezménynek az adott Promócióban Résztvevő Üzletben található készleteinek erejéig tudja biztosítani.

 

3.4.         A Kedvezmény másra át nem ruházható, valamint készpénzre vagy más termékre át nem váltható.

 

4.             A PROMÓCIÓ IDŐTARTAMA

 

4.1.         A Promóció 2021. február 19. napján 00 óra 01 perctől – 2021. február 28 napján 23 óra 59 percig, vagy a készlet erejéig tart (a továbbiakban „Promóciós Időszak”).

 

4.2.         A Résztvevő offline (azaz fizikai üzletben történő) vásárlás esetén a Promóciós Időszak alatt a SES üzletek nyitvatartási idejében, vagy a további Promócióban Résztvevő Üzletek esetében online vásárlás során a Promóciós Időszak alatt véglegesített vásárlások alkalmával válik jogosulttá a Kedvezményre. A SES üzletek nyitvatartási ideje az alábbi weboldalon található meg: https://www.samsung.com/hu/samsung-experience-store/locations/.

 

4.3.         Szervező a Promóciót kizárólag a Promóciós Időszak alatt biztosítja, vagy a Promócióban Résztvevő Terméknek, valamint a Kedvezménynek az adott Promócióban Résztvevő Üzletben található készleteinek erejéig.

 

5.            A PROMÓCIÓBAN RÉSZTVEVŐ TERMÉK ÁRA ÉS ÁTVÉTELE, VALAMINT A KEDVEZMÉNY ÁTVÉTELE

 

5.1.         A Promócióban Résztvevő Termék ára a különböző Promócióban Résztvevő Üzletekben különbözik. A Résztvevő a Promócióban Résztvevő Termék aktuális áráról az adott Promócióban Résztvevő Üzletben tud tájékoztatást kérni.

 

5.2.         A Promócióban Résztvevő Termék, valamint a Kedvezmény átvételének időpontja és módja, és az arra vonatkozó szabályok a különböző Promócióban Résztvevő Üzletekben különböznek. A Résztvevő az adott Promócióban Résztvevő Termék, valamint a Kedvezmény átvételének időpontjáról és módjáról az adott Promócióban Résztvevő Üzletben tud tájékoztatást kérni.

 

5.3.         Mivel a Promócióban Résztvevő Termék végfelhasználók részére történő értékesítésében a Szervező nem vesz részt, így a kiszállítással, vagy átvétellel kapcsolatban további tájékoztatást kizárólag a Promócióban Résztvevő Üzletek tudnak adni.

 

5.4.         A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekről további információ a Promócióban Résztvevő Üzletektől kérhető. A Szervező kifejezetten felhívja a Résztvevők figyelmét, hogy a jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a különböző Promócióban Résztvevő Üzletek eltérhetnek.

 

6.             ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK

 

6.1.         A Promócióhoz tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Kedvezmény fentiek szerinti biztosításán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

 

7.             SZEMÉLYES ADATOK

 

7.1.         A Szervező tájékoztatja a Résztvevőket, hogy a jelen Promócióval kapcsolatban a Szervező nem kezel személyes adatot, egyebekben a Szervező adatkezelési tevékenységéről az alábbi linken tájékozódhat: http://www.samsung.com/hu/info/privacy_hu/.

 

7.2.         A Promócióban Résztevő Üzletekben történő vásárlások során történő adatkezelés a Promócióban Résztvevő Üzletek által, az adott Promócióban Résztvevő Üzlet adatkezelési tájékoztatójában rögzítettek szerint történik, az adatkezelés során a Szervező tehát nem kezel személyes adatot.

 

8.             VEGYES RENDELKEZÉSEK

 

8.1.         A Kedvezmény biztosításának - a Szervező érdekkörén kívül eső - elmaradásáért vagy késedelméért, illetve az elmaradás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

 

8.2.         Szervező fenntartja a jogot, hogy a Promóció feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Promóció megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Promóció egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi, és valamennyi módosítás a tájékoztatás időpontjától érvényes. A módosítást követően a Résztvevők a módosítás időpontjáig megszerzett jogaikat maradéktalanul érvényesíthetik. A Promócióban való részvétel előtt kérjük, hogy minden esetben figyelmesen olvassa el a jelen részvételi feltételeket különös tekintettel az esetleges módosításokra, hogy mindenkor tisztában legyen a Promóció feltételeivel. A Promócióban való részvétel önkéntes. A Promócióval kapcsolatos felelősségkorlátozások és felelősségkizárások a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben érvényesülnek.

 

8.3.         Szervező nem tehető felelőssé a Promóció téves meghirdetéséért abban az esetben, ha az neki fel nem róható okból, a jóváhagyása nélkül történik.

 

8.4.         A fentiek mellett a Szervezőt nem terheli felelősség a Szabályzattal kapcsolatban vagy az alapján a Résztvevő, vagy harmadik felek által elszenvedett bármely nem vagyoni, közvetett, illetve következményes kárért, költségért, kiadásért, ideértve egyebek mellett adatvesztést, bevételkiesést, nyereségkiesést, elmaradt hasznot, kereskedelmi jó hírnév csökkenését vagy elvesztését harmadik személyek követelését.

 

8.5.         Jelen Szabályzatra a magyar jogszabályok az irányadók és a Promócióban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

 

8.6.         Amennyiben a jelen Szabályzat bármely rendelkezése a magyar jogszabályok szerint érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, a jelen Szabályzat összes többi rendelkezése ettől függetlenül teljes mértékben érvényes és hatályos marad, és a jelen Szabályzat érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan rendelkezése (mindaddig, amíg érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan) elválasztásra kerül a jelen Szabályzattól. A Résztvevő és a Szervező minden elvárható erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősített (elválasztott) rendelkezést egy olyan érvényes, jogszerű és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék, melynek joghatása a lehető legnagyobb mértékben megfelel az elválasztott rendelkezés célzott joghatásának.

 

8.7.         Jelen Szabályzat az alábbi oldalon érhető el: https://www.samsung.com/hu/article/.

 

Budapest, 2021. február 19.

Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Szervező

© 2021 Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság Minden jog fenntartva!

 

[1] A SES üzletek esetében a Promóció online és offline vásárlás során egyaránt elérhető.

 

[2] A Media Markt esetében a Promóció kizárólag online vásárlás során érhető el.

 

[3] Az Emag esetében a Promóció kizárólag online vásárlás során érhető el.

 

[4] A Euronics esetében a Promóció kizárólag online vásárlás során érhető el.

 

[5] Az Alza esetében a Promóció kizárólag online vásárlás során érhető el.

 

[6] Az Edigital esetében a Promóció kizárólag online vásárlás során érhető el.