Válassz földrajzi helyet és nyelvet.
Helyi cikkek

A „SAMSUNG – PÁROS KEDVEZMÉNY PROMÓCIÓ” RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

2021-02-11

A „SAMSUNG – PÁROS KEDVEZMÉNY PROMÓCIÓ” RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA (a továbbiakban: „Szabályzat”)

 

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ, VALAMINT HA ELMÚLTÁL 18 ÉVES.

 

1.            A PROMÓCIÓ SZERVEZŐJE

 

1.1          A „SAMSUNG – PÁROS KEDVEZMÉNY PROMÓCIÓ” (a továbbiakban: ”Promóció”) szervezője a Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság (fióktelep és levelezési cím: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2. 7. em.; cégjegyzékszám: 16-10-001767; adószám: 10276451-2-16; kapcsolat: https://www.samsung.com/hu/support/email/) (a továbbiakban: „Szervező”).

 

1.2.         A Promócióban Résztvevő Termékek megvásárlásával, valamint a Kedvezmény érvényesítésével kapcsolatos feladatokat a Promócióban Résztvevő Üzleteket egymástól függetlenül látják el.

 

2.            RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

 

2.1          A Promócióban kizárólag az a 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: „Résztvevő”) vesz részt, aki a Promóció jelen Szabályzat 4.1. pontjában megjelölt időtartama alatt

 

2.1.1.      a Samsung hologramjával ellátott, a Szervező által forgalmazott, magyar nyelvű jótállási jeggyel rendelkező

 • Samsung Galaxy Z Flip 5G

 • Samsung Galaxy Z Fold2 5G 

  készüléket vásárol (a továbbiakban: „Promócióban Résztvevő Termékek”),

   

  2.1.2.      az alábbi magyarországi üzletek vagy webáruházak valamelyikében:

   

 • Samsung Experience Store üzletek és webáruházak (amelyek a https://ses.hu/, valamint a https://sestore.hu/ oldalakon érhetőek el, az üzletek listája pedig a www.samsung.com/hu/ses/retail/ oldalon érhető el) (a továbbiakban: „SES”);

 • A magyarországi Media Markt műszaki webáruház, amely a www.mediamarkt.hu oldalon érhető el (a továbbiakban: „Media Markt”)[1];

 • A Dante International SA által üzemeltetett emag.hu webáruház, amely a www.emag.hu oldalon érhető el (a továbbiakban: „Emag”)[2]; 

  (a továbbiakban: „Promócióban Résztvevő Üzletek”).

   

2.1.3.      Amennyiben a Résztvevő cselekvőképességében korlátozott 18. életévét betöltött személy, úgy a Kedvezmény igénybevételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.

 

2.1.4.      Amennyiben a Résztvevő 18. életévét betöltött cselekvőképtelen személy, úgy nevében kizárólag a törvényes képviselője járhat el, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.

 

3.            A Promóció tárgya

 

3.1.         Amennyiben a Résztvevő a Promóciós Időszak alatt egyazon Promócióban Résztvevő Üzletben 2 (kettő) darab Promócióban Résztvevő Terméket (azaz összesen 2 (kettő darab) Samsung Galaxy Z Flip 5G terméket, vagy összesen 2 (kettő darab) Samsung Galaxy Z Fold2 5G terméket, vagy együttesen 1 (egy) darab Samsung Galaxy Z Flip 5G, valamint 1 (egy) darab Samsung Galaxy Z Fold2 5G terméket) vásárol, úgy mindkettő Promócióban Résztvevő Termék vonatkozásában 15% (azaz tizenöt százalék) árkedvezményre válhat jogosulttá a készlet erejéig (a továbbiakban: „Kedvezmény”). A 15% (azaz tizenöt százalék) árkedvezmény minden esetben a Promócióban Résztvevő Termékek adott Promócióban Résztvevő Üzletben megjelölt végfelhasználói árából kerül levonásra, valamint egyéb árkedvezménnyel nem összevonható.

 

3.2.         A Promóció kizárólag a jelen szabályzat 2.1.2. pontjában meghatározott Promócióban Résztvevő Üzletekben történő vásárlásokra vonatkozik, és más árkedvezményekkel, valamint promócióval nem vonható össze.

 

3.3.         Szervező a Promóciót kizárólag a Promóciós Időszak alatt, vagy a Promócióban Résztvevő Termékeknek az adott Promócióban Résztvevő Üzletben található készleteinek erejéig tudja biztosítani.

 

3.4.         A Kedvezmény másra át nem ruházható, valamint készpénzre vagy más termékre át nem váltható.

 

4.            A PROMÓCIÓ IDŐTARTAMA

 

4.1.         A Promóció 2021. február 11. napján 00 óra 01 perctől – 2021. február 14. napján 23 óra 59 percig, vagy a készlet erejéig tart (a továbbiakban „Promóciós Időszak”).

 

4.2.         A Résztvevő offline (azaz fizikai üzletben történő) vásárlás esetén a Promóciós Időszak alatt a SES üzletek nyitvatartási idejében, vagy online vásárlás esetén a Promóciós Időszak alatt véglegesített vásárlások során válik jogosulttá a Kedvezményre. A SES üzletek nyitvatartási ideje az alábbi weboldalon található meg: https://www.samsung.com/hu/samsung-experience-store/locations/.

 

4.3.         Szervező a Promóciót kizárólag a Promóciós Időszak alatt biztosítja, vagy a Promócióban Résztvevő Termékeknek a Promócióban Résztvevő Üzletekben található készleteinek erejéig.

 

5.            A PROMÓCIÓBAN RÉSZTVEVŐ TERMÉKEK ÁRAI ÉS ÁTVÉTELE

 

5.1.         A Promócióban Résztvevő Termékek árai a különböző Promócióban Résztvevő Üzletekben különböznek. A Résztvevő a Promócióban Résztvevő Termékek aktuális árairól az adott Promócióban Résztvevő Üzletben tud tájékoztatást kérni.

 

5.2.         A Promócióban Résztvevő Termékek átvételének időpontja és módja, és az arra vonatkozó szabályok a különböző Promócióban Résztvevő Üzletekben különböznek. A Résztvevő az adott Promócióban Résztvevő Termék átvételének időpontjáról és módjáról az adott Promócióban Résztvevő Üzletben tud tájékoztatást kérni.

 

5.3.         Mivel a Promócióban Résztvevő Termékek végfelhasználók részére történő értékesítésében a Szervező nem vesz részt, így a kiszállítással, vagy átvétellel kapcsolatban további tájékoztatást kizárólag a Promócióban Résztvevő Üzletek tudnak adni.

 

6.            ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK

 

6.1.         A Promócióhoz tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Kedvezmény fentiek szerinti biztosításán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

 

7.            SZEMÉLYES ADATOK

 

7.1.         A Szervező tájékoztatja a Résztvevőket, hogy a jelen Promócióval kapcsolatban a Szervező nem kezel személyes adatot, egyebekben a Szervező adatkezelési tevékenységéről az alábbi linken tájékozódhat: http://www.samsung.com/hu/info/privacy_hu/.

 

7.2.         A Promócióban Résztevő Üzletekben történő vásárlások során történő adatkezelés a Promócióban Résztvevő Üzletek által, az adott Promócióban Résztvevő Üzlet adatkezelési tájékoztatójában rögzítettek szerint történik, az adatkezelés során a Szervező tehát nem kezel személyes adatot.

 

8.            VEGYES RENDELKEZÉSEK

 

8.1.         A Kedvezmény biztosításának - a Szervező érdekkörén kívül eső - elmaradásáért vagy késedelméért, illetve az elmaradás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

 

8.2.         Szervező fenntartja a jogot, hogy a Promóció feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Promóció megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Promóció egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi, és valamennyi módosítás a tájékoztatás időpontjától érvényes. A módosítást követően a Résztvevők a módosítás időpontjáig megszerzett jogaikat maradéktalanul érvényesíthetik. A Promócióban való részvétel előtt kérjük, hogy minden esetben figyelmesen olvassa el a jelen részvételi feltételeket különös tekintettel az esetleges módosításokra, hogy mindenkor tisztában legyen a Promóció feltételeivel. A Promócióban való részvétel önkéntes. A Promócióval kapcsolatos felelősségkorlátozások és felelősségkizárások a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben érvényesülnek.

 

8.3.         Szervező nem tehető felelőssé a Promóció téves meghirdetéséért abban az esetben, ha az neki fel nem róható okból, a jóváhagyása nélkül történik.

 

8.4.         A fentiek mellett a Szervezőt nem terheli felelősség a Szabályzattal kapcsolatban vagy az alapján a Résztvevő, vagy harmadik felek által elszenvedett bármely nem vagyoni, közvetett, illetve következményes kárért, költségért, kiadásért, ideértve egyebek mellett adatvesztést, bevételkiesést, nyereségkiesést, elmaradt hasznot, kereskedelmi jó hírnév csökkenését vagy elvesztését harmadik személyek követelését.

 

8.5.         Jelen Szabályzatra a magyar jogszabályok az irányadók és a Promócióban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

 

8.6.         Amennyiben a jelen Szabályzat bármely rendelkezése a magyar jogszabályok szerint érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, a jelen Szabályzat összes többi rendelkezése ettől függetlenül teljes mértékben érvényes és hatályos marad, és a jelen Szabályzat érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan rendelkezése (mindaddig, amíg érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan) elválasztásra kerül a jelen Szabályzattól. A Résztvevő és a Szervező minden elvárható erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősített (elválasztott) rendelkezést egy olyan érvényes, jogszerű és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék, melynek joghatása a lehető legnagyobb mértékben megfelel az elválasztott rendelkezés célzott joghatásának.

 

8.7.         Jelen Szabályzat az alábbi oldalon érhető el: https://www.samsung.com/hu/article/.

 

Budapest, 2021. február 11.

Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Szervező

© 2021 Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság Minden jog fenntartva!

[1] A Media Markt esetén a Promóció kizárólag online érhető el.
[2] Az Emag esetén a Promóció kizárólag online érhető el.