Helyi cikkek

A „SAMSUNG EXPERIENCE STORE 20.000 FT KEDVEZMÉNY KUPON PROMÓCIÓ” RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

2021-01-15

A „SAMSUNG EXPERIENCE STORE 20.000 FT KEDVEZMÉNY KUPON PROMÓCIÓ”

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

(a továbbiakban: „Szabályzat”)

 

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ, VALAMINT HA ELMÚLTÁL 18 ÉVES.

 

1.             A PROMÓCIÓ SZERVEZŐJE

 

1.1.         A „SAMSUNG EXPERIENCE STORE 20.000 FT KEDVEZMÉNY KUPON PROMÓCIÓ” (a továbbiakban: ”Promóció”) szervezője a Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság (fióktelep és levelezési cím: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2. 7. em.; cégjegyzékszám: 16-10-001767; adószám: 10276451-2-16; kapcsolat: https://www.samsung.com/hu/support/email/) (a továbbiakban: „Szervező”).

 

1.2.         A Kedvezmény átadásával összefüggő feladatokat a Promócióban Résztvevő Üzleteket üzemeltető Strong & Unique Kft. (székhely: 1037 Budapest, Csillagszem u. 15.; cégjegyzékszám: 01-09-701179; a továbbiakban: „Strong & Unique”), valamint a Bravotel Üzletházak Kft. (székhely: 1204 Budapest, Szent Erzsébet tér 1-2.; cégjegyzékszám: 01-09-197786; a továbbiakban: „Bravotel”) látják el.

 

2.             RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

 

2.1.         A Promócióban kizárólag az a 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: „Résztvevő”) vesz részt, aki a Promóció jelen Szabályzat 4.1. pontjában megjelölt időtartama alatt

 

2.1.1.      legalább 150.000,- Ft (azaz Egyszázötvenezer forint) értékben terméket, vagy termékeket vásárol, az alábbi magyarországi webáruházakban, vagy üzletek valamelyikében

(a továbbiakban együttesen: „Promóciós Értékhatár”)

 

A Strong&Unique által üzemeltetett:

 • www.ses.hu webáruház

 • Samsung Experience Store, Westend City Center (1062 Budapest, Váci út 1-3.)

 • Samsung Experience Store, Debrecen (4029 Debrecen, Csapó utca 30.)

 • Samsung Experience Store, Árkád (1106 Budapest, Örs vezér tere 25/a)

 • Samsung Experience Store, Miskolc (3524 Miskolc, Városház tér 9.)

 • Samsung Experience Store, Árkád (6724 Szeged, Londoni körút 3.)

   

  A Bravotel által üzemeltetett:

 • Samsung Experience Store, KÖKI Terminál (1191 Budapest, Vak Bottyán u. 75/A-C.)

 • Samsung Experience Store, Pólus Center (1152 Budapest, Szentmihályi út 131.)

 • Samsung Experience Store, Allee (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 8-10.)

 • Samsung Experience Store, Árkád (9027 Győr, Budai út 1.)

 • Samsung Experience Store, Downtown (1053 Budapest, Párisi udvar, Ferenciek tere 10.)

   

  (a továbbiakban együttesen: „Promócióban Résztvevő Üzletek”).

   

2.1.2.      Amennyiben a Résztvevő cselekvőképességében korlátozott 18. életévét betöltött személy, úgy a Kedvezmény igénybevételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.

 

2.1.3.      Amennyiben a Résztvevő 18. életévét betöltött cselekvőképtelen személy, úgy nevében kizárólag a törvényes képviselője járhat el, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.

 

3.            A Promóció tárgya

 

3.1.         Amennyiben a Résztvevő a Promóciós Időszak alatt a Promócióban Résztvevő Üzletek valamelyikében a Promóciós Értékhatárt elérő összegben, azaz legalább 150.000,- Ft (azaz Egyszázötvenezer forint) értékben terméket, vagy termékeket vásárol, úgy 1 (egy) darab 20.000,- Ft (azaz Húszezer forint) értékű egyedi kuponkóddal ellátott vásárlási utalványt kaphat ráadásként (továbbiakban: „Kedvezmény”), amelyet legalább 20.000,- Ft (azaz Húszezer forint) értékű vásárlás során a Promócióban Résztvevő Üzletek valamelyikében 2021. február 28. napjáig használhat fel Samsung termékek vásárlása esetén.

 

Offline (azaz fizikai üzletben) történő vásárlás esetén a Résztvevő a kuponkóddal ellátott vásárlási utalványt kézhez kapja fizikai formában a vásárláskor, online történő vásárlás esetén pedig az adott Promócióban Résztvevő Üzlet e-mailben elektronikus úton küldi meg a kuponkódot visszaigazoló e-mail formájában, a vásárlást követően.

 

3.2.         A Promóció kizárólag a jelen Szabályzat 2.1.1. pontjában meghatározott Promócióban Résztvevő Üzletekben történő vásárlásokra vonatkozik, és más promóciókkal, árkedvezményekkel, valamint egyéb akciókkal nem vonható össze.

 

3.3.         A Szervező a jelen Promóciót kizárólag a Promóciós Időszak alatt, vagy a Kedvezménynek a Promócióban Résztvevő Üzletekben található készleteinek erejéig tudja biztosítani.

 

3.4.         1 (egy) Résztvevő részére legfeljebb összesen 5 (öt) darab Kedvezmény adható a Promóciós Időszak alatt.

 

3.5.         A Kedvezmény másra át nem ruházható, készpénzre vagy más termékre át nem váltható, valamint kizárólag 2021. február 28. napjáig használható fel, a jelen Szabályzat 3.1. pontjában megjelölt feltételek szerint.

 

4.             A PROMÓCIÓ IDŐTARTAMA

 

4.1.         A Promóció 2021. január 15. napjától – 2021. február 10. napjáig, vagy a Kedvezmény készletének erejéig tart (a jelen Szabályzatban: „Promóciós Időszak”).

 

4.2.         Szervező a Promóciót kizárólag a Promóciós Időszak alatt, vagy a Kedvezménynek a Promócióban Résztvevő Üzletekben található készleteinek erejéig tudja biztosítani.

 

5.             ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK

 

5.1.         A Kedvezményhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Kedvezmény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

 

6.             SZEMÉLYES ADATOK

 

6.1.         A Szervező tájékoztatja a Résztvevőket, hogy a jelen Promócióval kapcsolatban a Szervező nem kezel személyes adatot, egyebekben a Szervező adatkezelési tevékenységéről az alábbi linken tájékozódhat: https://www.samsung.com/hu/helyi-adatkezelesi-tajekoztato/.

 

6.2.         A Promócióban Résztevő Üzletekben történő vásárlások során történő adatkezelés a Promócióban Résztvevő Üzletek által, az adott Promócióban Résztvevő Üzlet adatkezelési tájékoztatójában rögzítettek szerint történik, az adatkezelés során a Szervező tehát nem kezel személyes adatot.

 

7.             VEGYES RENDELKEZÉSEK

 

7.1.         A Kedvezmény átadásának - a Szervező érdekkörén kívül eső - elmaradásáért vagy késedelméért, illetve az átadás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

 

7.2.         Szervező fenntartja a jogot, hogy a Promóció feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Promóció megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Promóció egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi, és valamennyi módosítás a tájékoztatás időpontjától érvényes. A módosítást követően a Résztvevők a módosítás időpontjáig megszerzett jogaikat maradéktalanul érvényesíthetik. A Promócióban való részvétel előtt kérjük, hogy minden esetben figyelmesen olvassa el a jelen részvételi feltételeket különös tekintettel az esetleges módosításokra, hogy mindenkor tisztában legyen a Promóció feltételeivel. A Promócióban való részvétel önkéntes. A Promócióval kapcsolatos felelősségkorlátozások és felelősségkizárások a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben érvényesülnek.

7.3.         Szervező nem tehető felelőssé a Promóció téves meghirdetéséért abban az esetben, ha az neki fel nem róható okból, a jóváhagyása nélkül történik.

 

7.4.         A fentiek mellett a Szervezőt nem terheli felelősség a jelen Szabályzattal kapcsolatban vagy az alapján a Résztvevő, vagy harmadik felek által elszenvedett bármely nem vagyoni, közvetett, illetve következményes kárért, költségért, kiadásért, ideértve egyebek mellett adatvesztést, bevételkiesést, nyereségkiesést, elmaradt hasznot, kereskedelmi jó hírnév csökkenését vagy elvesztését harmadik személyek követelését.

 

7.5.         Jelen Szabályzatra a magyar jogszabályok az irányadók és a Promócióban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

 

7.6.         Amennyiben a jelen Szabályzat bármely rendelkezése a magyar jogszabályok szerint érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, a jelen Szabályzat összes többi rendelkezése ettől függetlenül teljes mértékben érvényes és hatályos marad, és a jelen Szabályzat érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan rendelkezése (mindaddig, amíg érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan) elválasztásra kerül a jelen Szabályzattól. A Résztvevő és a Szervező minden elvárható erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősített (elválasztott) rendelkezést egy olyan érvényes, jogszerű és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék, melynek joghatása a lehető legnagyobb mértékben megfelel az elválasztott rendelkezés célzott joghatásának.

 

7.7.         A jelen Szabályzat az alábbi oldalon érhető el: www.samsung.com/hu/article.

 

Budapest, 2021. január 15.

Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Szervező

© 2021 Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság Minden jog fenntartva!