Válassz földrajzi helyet és nyelvet.
Helyi cikkek

A „SAMSUNG GALAXY WATCH3” PROMÓCIÓ RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

2021-03-04

A „SAMSUNG GALAXY WATCH3” PROMÓCIÓ

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

(a továbbiakban: „Szabályzat”)

 

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ, VALAMINT HA ELMÚLTÁL 18 ÉVES.

 

1.             A PROMÓCIÓ SZERVEZŐJE

 

1.1.         A „SAMSUNG GALAXY WATCH3” PROMÓCIÓ (a továbbiakban: ”Promóció”) szervezője a Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság (fióktelep és levelezési cím: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2. 7. em.; cégjegyzékszám: 16-10-001767; adószám: 10276451-2-16; kapcsolat: https://www.samsung.com/hu/support/email/) (a továbbiakban: „Szervező”).

 

1.2.         A Promócióban Résztvevő Termékek, valamint a További Samsung Termékek megvásárlásával és átadásával összefüggő feladatokat a Promócióban Résztvevő Üzleteket üzemeltető Strong & Unique Kft. (székhely: 1037 Budapest, Csillagszem u. 15.; cégjegyzékszám: 01-09-701179; a továbbiakban: „Strong & Unique”), valamint a BRAVOPHONE Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1145 Budapest, Újvilág utca 50-52.; cégjegyzékszám: 01-09-968000; a továbbiakban: „Bravophone”) látják el.

 

2.            RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

 

2.1          A Promócióban kizárólag az a 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: „Résztvevő”) vesz részt, aki a jelen Szabályzat 4.1. pontjában megjelölt Promóciós Időszak alatt

 

2.1.1.      a Samsung hologramjával ellátott, a Szervező által forgalmazott, magyar nyelvű jótállási jeggyel rendelkező alábbi készülékek valamelyikét megvásárolja

 

 • Samsung Galaxy Watch3 (45mm)

 • Samsung Galaxy Watch3 Titanium (45mm)

 • Samsung Galaxy Watch3 (41mm)

   

  (a továbbiakban együttesen: „Promócióban Résztvevő Termékek”, valamint külön-külön: „Promócióban Résztvevő Termék”)

   

2.1.2.      az alábbi magyarországi webáruházak, vagy üzletek valamelyikében:

 

A Strong&Unique által üzemeltetett:

 • www.ses.hu webáruház

 • Samsung Experience Store, Westend City Center (1062 Budapest, Váci út 1-3.)

 • Samsung Experience Store, Debrecen (4029 Debrecen, Csapó utca 30.)

 • Samsung Experience Store, Árkád (1106 Budapest, Örs vezér tere 25/a)

 • Samsung Experience Store, Miskolc (3524 Miskolc, Városház tér 9.)

 • Samsung Experience Store, Árkád (6724 Szeged, Londoni körút 3.)

   

  A Bravophone által üzemeltetett:

 • www.sestore.hu webáruház

 • Samsung Experience Store, KÖKI Terminál (1191 Budapest, Vak Bottyán u. 75/A-C.)

 • Samsung Experience Store, Pólus Center (1152 Budapest, Szentmihályi út 131.)

 • Samsung Experience Store, Allee (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 8-10.)

 • Samsung Experience Store, Árkád (9027 Győr, Budai út 1.)

 • Samsung Experience Store, Downtown (1053 Budapest, Párisi udvar, Ferenciek tere 10.)

 • Samsung Experience Store, Downtown (1053 Budapest, Párisi udvar, Ferenciek tere 10.)

   

  (a továbbiakban a jelen 2.1.2. pontban megjelölt üzletek és webáruházak együttesen: „Promócióban Résztvevő Üzletek”).

   

2.2.         A jelen Promóció kizárólag a jelen Szabályzat 2.1.2. pontjában meghatározott Promócióban Résztvevő Üzletekben történő vásárlásokra vonatkozik, és más árkedvezményekkel, valamint más akciókkal nem vonható össze.

 

2.3.         Amennyiben a Résztvevő cselekvőképességében korlátozott 18. életévét betöltött személy, úgy a Kedvezmény igénybevételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.

 

2.4.         Amennyiben a Résztvevő 18. életévét betöltött cselekvőképtelen személy, úgy nevében kizárólag a törvényes képviselője járhat el, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.

 

3.            A Promóció tárgya

 

3.1.         Amennyiben a Résztvevő a Promóciós Időszak alatt a Promócióban Résztvevő Üzletek valamelyikében Promócióban Résztvevő Terméket vásárul, úgy az adott Promócióban Résztvevő Termék Promócióban Résztvevő Üzletben megjelölt végfelhasználói árából 20% (azaz húsz százalék) kedvezményben részesül (a továbbiakban: „Kedvezmény”). A Kedvezmény minden esetben az adott Promócióban Résztvevő Termék Promócióban Résztvevő Üzletben megjelölt kedvezményt nem tartalmazó végfelhasználói árából kerül levonásra.

 

3.2.         A jelen Promóció a jelen Szabályzat 4.1. pontjában meghatározott Promóciós Időszak alatt, vagy a Promócióban Résztvevő Termékeknek a Promócióban Résztvevő Üzletekben található készleteinek erejéig tart.

 

3.3.         A Promóció kizárólag a jelen Szabályzat 2.1.2. pontjában meghatározott Promócióban Résztvevő Üzletekben történő vásárlásokra vonatkozik, és más kedvezményekkel, egyéb akciókkal, valamint más promóciókkal nem vonható össze.

 

3.4.         A jelen Promóció keretén belül 1 (egy) Résztvevő összesen legfeljebb 5 (öt) darab Promócióban Résztvevő Termék megvásárlására jogosult.

 

3.5.         Szervező a Promóciót kizárólag a Promócióban Résztvevő Termékek készleteinek erejéig tudja biztosítani, a Promócióban Résztvevő Üzletek folyamatai szerint.

 

3.6.         A Kedvezmény másra át nem ruházható, valamint készpénzre illetve más termékre át nem váltható.

 

4.             A PROMÓCIÓ IDŐTARTAMA

 

4.1.         A Promóció 2021. március 04. napján 00 óra 01 perctől – 2021. március 14. napján 23 óra 59 percig, vagy a Promócióban Résztvevő Termékeknek a Promócióban Résztvevő Üzletekben található készleteinek erejéig, vagy visszavonásig tart (a továbbiakban „Promóciós Időszak”).

 

4.2.         A Résztvevő a Promóciós Időszak alatt offline (azaz üzletben történő) vásárlás esetén a Promócióban Résztvevő Üzletek nyitvatartási idejében, vagy online vásárlás esetén a Promóciós Időszak alatt a www.ses.hu vagy www.sestore.hu webáruházakban történő vásárlások esetén válhat jogosulttá a Kedvezményre. A Promócióban Résztvevő Üzletek nyitvatartási ideje az alábbi weboldalon található meg: https://www.samsung.com/hu/samsung-experience-store/locations/.

 

4.3.         A Szervező a Promóciót kizárólag a Promóciós Időszak alatt, vagy a Promócióban Résztvevő Termékeknek a Promócióban Résztvevő Üzletekben található készleteinek erejéig biztosítja.

 

5.            A PROMÓCIÓBAN RÉSZTVEVŐ TERMÉKEK ÁRAI ÉS ÁTVÉTELE

 

5.1.         A Promócióban Résztvevő Termékek árai a különböző Promócióban Résztvevő Üzletekben különbözhetnek. A Résztvevő az adott Promócióban Résztvevő Termékek aktuális áráról az adott Promócióban Résztvevő Üzlettől tud tájékoztatást kérni.

 

5.2.         A Promócióban Résztvevő Termékek, valamint a További Samsung Termékek átvételének módja, és az arra vonatkozó szabályok a különböző Promócióban Résztvevő Üzletekben eltérőek lehetnek. A Résztvevő a Promócióban Résztvevő Termékek, valamint a További Samsung Termékek átvételének módjáról az adott Promócióban Résztvevő Üzlettől tud tájékoztatást kérni.

 

5.3.         A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekről további információ a Promócióban Résztvevő Üzletektől kérhető. A Szervező kifejezetten felhívja a Résztvevők figyelmét, hogy a jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a különböző Promócióban Résztvevő Üzletek eltérhetnek.

 

6.             ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK

 

6.1.         A Promócióhoz tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Kedvezménn fentiek szerinti biztosításán és adóvonzatának kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

 

7.             SZEMÉLYES ADATOK

 

7.1.         A Szervező tájékoztatja a Résztvevőket, hogy a jelen Promócióval kapcsolatban a Szervező nem kezel személyes adatot, egyebekben a Szervező adatkezelési tevékenységéről az alábbi linken tájékozódhat: https://www.samsung.com/hu/helyi-adatkezelesi-tajekoztato/.

 

7.2.         A Promócióban Résztevő Termékek megvásárlásakor történő adatkezelés során a Szervező nem kezel személyes adatot, az adatkezelés a Promócióban Résztvevő Üzletek által, az adott Promócióban Résztvevő Üzlet adatkezelési tájékoztatójában rögzítettek szerint történik.

 

8.             VEGYES RENDELKEZÉSEK

 

8.1.         A Kedvezmény biztosításának - a Szervező érdekkörén kívül eső - elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a Kedvezmény biztosítása során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

 

8.2.         Szervező fenntartja a jogot, hogy a Promóció feltételeit (ideértve a jelen Szabályzatot) indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Promóció megszüntetését is, figyelemmel a vonatkozó jogszabályokban foglalt korlátozásokra és szükség esetén az érintettek megfelelő időben történő előzetes tájékoztatásával. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Promóció egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi, és valamennyi módosítás a tájékoztatás időpontjától hatályos. A módosítást követően a Résztvevők a módosítás időpontjáig megszerzett jogaikat maradéktalanul érvényesíthetik. A Promócióban való részvétel előtt kérjük, hogy minden esetben figyelmesen olvassa el a jelen Szabályzatot, különös tekintettel az esetleges módosításokra, hogy mindenkor tisztában legyen a Promóció feltételeivel. A Promócióban való részvétel önkéntes. A Promócióval kapcsolatos felelősségkorlátozások és felelősségkizárások a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben érvényesülnek.

 

8.3.         A Szervező nem tehető felelőssé a Promóció téves meghirdetéséért abban az esetben, ha az a jóváhagyása nélkül történik.

 

8.4.         A fentiek mellett a Szervezőt nem terheli felelősség a Szabályzattal kapcsolatban vagy az alapján a Résztvevő, vagy harmadik felek által elszenvedett bármely nem vagyoni, közvetett, illetve következményes kárért, költségért, kiadásért, ideértve egyebek mellett adatvesztést, bevételkiesést, nyereségkiesést, elmaradt hasznot, kereskedelmi és egyéb jó hírnév csökkenését vagy elvesztését, valamint harmadik személyek követelését.

 

8.5.         Jelen Szabályzatra a magyar jogszabályok az irányadók és a Promócióban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak, figyelemmel a vonatkozó jogszabályokban foglalt korlátozásokra.

 

8.6.         Amennyiben a jelen Szabályzat bármely rendelkezése a magyar jogszabályok szerint érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, a jelen Szabályzat összes többi rendelkezése ettől függetlenül teljes mértékben érvényes és hatályos marad, és a jelen Szabályzat érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan rendelkezése (mindaddig, amíg érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan) elválasztásra kerül a jelen Szabályzattól. A Résztvevő és a Szervező minden elvárható erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősített (elválasztott) rendelkezést egy olyan érvényes, jogszerű és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék, melynek joghatása a lehető legnagyobb mértékben megfelel az elválasztott rendelkezés célzott joghatásának.

 

8.7.         A jelen Szabályzat az alábbi oldalon érhető el: www.samsung.com/hu/article.

 

Budapest, 2021. március 04.

Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Szervező

© 2021 Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság Minden jog fenntartva!