Hogyan kell tisztítani a WW12H8400EW típusú mosógépet?

A mosógép külseje

Használjon puha törlőkendőt és karcmentes háztartási tisztítószert. Ne permetezzen vizet a mosógépre.

Szitaszűrő

Évente egy-két alkalommal tisztítsa meg a vízellátó tömlők szitaszűrőjét.

1 Kapcsolja ki a mosógépet, és húzza ki a tápkábelt.
2 Zárja el a vízcsapot.
3 Lazítsa meg, és kösse le a víz táptömlőt a mosógép hátulján. Fedje be a tömlő végét egy ruhaanyaggal, hogy ne csorogjon ki belőle a víz.
4 Húzza ki a szitaszűrőt a vízbemenet nyílásából egy megfelelő fogóval.
5 Merítse vízbe a szitaszűrőt elég mélyen ahhoz, hogy a menetes csatlakozó is elmerüljön.
6 Árnyékos helyen szárítsa meg teljesen a szitaszűrőt.
7 Helyezze vissza a szitaszűrőt a vízellátó tömlőbe, és szerelje vissza a vízellátó tömlőt az eredeti helyére.
8 Nyissa meg a vízcsapot.

Ha a szitaszűrő eltömődött, a képernyőn a „4E” hibakód jelenik meg.

Alsó szűrő

Az alsó szűrőt évente 5-6 alkalommal célszerű kitisztítani az eltömődés megelőzése érdekében. Az eltömődött szűrő csökkentheti a buborékhatást.

1 Kapcsolja ki a mosógépet, és húzza ki a tápkábelét.
2 Engedje le a maradék vizet a dobból, lásd „Vészhelyzeti leeresztés”, 34. oldal.
3 Nyissa ki a szűrő fedelét egy érmével vagy kulccsal.
4 Fordítsa el balra az alsó szűrő sapkáját, és ürítse ki a maradék vizet.
5 Távolítsa el az alsó szűrőt.
6 Tisztítsa meg puha kefével. Ellenőrizze, hogy a szűrőn belül az ürítő szivattyú propellere szabadon elforog-e.
7 Tegye vissza az alsó szűrőt, majd fordítsa el jobbra a sapkáját.

A biztonsági szűrő sapkáját a megnyitáshoz nyomja befele, majd fordítsa el az óra járásával ellenkező irányba. A sapka rugója megkönnyíti a kinyitást.

Köszönjük a visszajelzést