A hátsó hangszóró és a mélynyomó csatlakoztatása a TV-hez

Élvezd a kiváló minőségű mozihangzást a hátsó hangszóró és a mélynyomó segítségével a Samsung Soundbarral. Ha mindkét eszközt szeretnéd összekapcsolni a TV-vel, kövesd az alábbiakban leírt utasításokat.

Hogyan kell csatlakoztatni a tápellátást és az egységeket

A mélynyomó bekapcsoláskor automatikusan csatlakozik a Soundbarhoz.

1. lépés Csatlakoztasd a mélysugárzó tápkábelét egy konnektorba.

Mélynyomó áram csatlakoztatás 1.

2. lépés Csatlakoztasd a tápkábelt az AC/DC adapterhez, és kösd össze az AC/DC adapter tápkábelét a Soundbarral.

Mélynyomó áram csatlakoztatás 2.

Megjegyzés: Helyezd az AC/DC adaptert egy sima felületre, például a padlóra vagy az asztalra.

3. lépés Kapcsold be a Soundbar-t. A mélynyomó automatikusan csatlakozik.

Mélynyomó áram csatlakoztatás 3.

4. lépés Ellenőrizd, hogy a mélysugárzó hátulján lévő kék LED egyszínű kék színnel világít-e. Ez azt jelenti, hogy a kapcsolat sikeresen létrejött.

Megjegyzés: Ha az automatikus csatlakozás nem működik, próbáld meg a következő kézi csatlakoztatást.

1. lépés Kapcsold be a soundbart.

2. lépés Nyomd meg az ID SET gombot a mélysugárzó és a hátsó hangszóró hátulján olyasmivel, mint például egy gemkapocs, amíg a kék LED-lámpa gyorsan nem kezd villogni.

Mélynyomó kézi csatlakoztatása.

3. lépés Nyomd meg a távirányító UP gombját, amíg a Soundbar kijelzőjén meg nem jelenik az 'ID SET' üzenet.

Mélynyomó kézi csatlakoztatása 2.

4. lépés Amikor az ID SET megtörtént, a Soundbar automatikusan bekapcsol.

5. lépés Amikor a csatlakoztatás befejeződött, a mélynyomó és a hátsó hangszóró kék LED-kijelzője nem villog tovább.

Csatlakoztasd a hátsó hangszórót a vezeték nélküli vevőmodulhoz egy hangszórókábel segítségével.

1. lépés Kösd össze a hangszórókábelt a vezeték nélküli vevőkészülék modullal. Dugd be a szürke kábelt a vezeték nélküli vevő szürke csatlakozójába, a kék dugót pedig a vezeték nélküli vevő kék csatlakozójába. A hangszórókábel csatlakoztatásakor a magvezetéket csatlakoztasd a hangszóróhoz.

Hátsó hangszóró csatlakoztatás 1.

2. lépés Kösd össze a hangszórókábeleket a hátsó hangszóróval. Párosítsd a hangszórókábelhez csatlakoztatott színes csatlakozókat a hangszóró hátoldalán található azonos színű címkéhez.

Hátsó hangszóró csatlakoztatás 2.

3. lépés Kapcsold be a vezeték nélküli vevőmodult, és ellenőrizd, hogy a hátoldalán lévő kék LED villog-e.

Megjegyzés: Ha a LED-kijelző nem villog, nyomd meg és tartsd lenyomva az ID SET gombot a vezeték nélküli vevőmodul hátoldalán legalább 5 másodpercig.

4. lépés Kapcsold ki a Soundbart, és nyomd meg a távvezérlő Up gombját, amíg a Soundbar kijelzőjén meg nem jelenik az 'ID SET' jelzés (azonnal eltűnik).

5. lépés A Soundbar automatikusan bekapcsol, ha az ID SET kész. Ellenőrizd, hogy a vezeték nélküli vevőmodul LED-lámpája kék színűre váltott-e. Ez azt jelenti, hogy a Soundbar és a vezeték nélküli vevőmodul közötti kapcsolat jól működött.

Hibaelhárítás LED-es jelzőfényekkel

LED

Állapot

Leírás

Megoldás

Kéken világít a LINK jelzőfény

Be

Sikeresen csatlakoztatva (normál működés)

---

Kéken világít a LINK jelzőfény

Villog

A kapcsolat helyreállítása

Ellenőrizd, hogy a Soundbar főegységhez csatlakozó tápkábel jól van-e csatlakoztatva, vagy várj úgy 5 percet. Ha a villogás nem szűnik meg, próbálkozz a mélynyomó kézi csatlakoztatásával.

Pirosan világít a STANDBY jelzőfény

Be

Készenléti állapot (a Soundbar főegység kikapcsolt állapotában)

Ellenőrizd, hogy a Soundbar főegységhez csatlakozó tápkábel jól van-e csatlakoztatva.

Pirosan világít a STANDBY jelzőfény

Be

A kapcsolat sikertelen

Csatlakozz újra. Lásd a kézi csatlakoztatásra vonatkozó utasításokat.

Piros és kék fény a LINK és a STANDBY kijelzőkön

Villog

Meghibásodás

Lásd a Samsung Terméktámogatás elérhetőségeit.

Megjegyzés:

 • Ha a főegység ki van kapcsolva, a vezeték nélküli mélysugárzó készenléti üzemmódba kerül, a mélysugárzó hátulján lévő STANDBY LED pedig többszöri kék villogás után pirosra vált.
 • Ha a Soundbarral azonos frekvenciát (5,8 GHz) használó készüléket használsz a Soundbar közelében, az zavart okozhat a hangban.

A Soundbaron túl kicsi a hangerő vagy némítva van. Állítsd be a hangerőt.

 • Ha külső eszköz (STB, Bluetooth-eszköz, mobileszköz stb.) van csatlakoztatva, állítsd be a külső eszközön a hangerőt.
 • A TV hangkimenetének válaszd a Soundbart (Samsung TV: Kezdőlap → Beállítások → Hang → Hangkimenet → Soundbar kiválasztása).
 • A Soundbarhoz csatlakozó kábel nem lehet laza. Távolítsd el a kábelt, és csatlakoztasd újra biztonságosan.
 • Távolítsd el teljesen a tápkábelt, csatlakoztasd vissza, és kapcsold be a készüléket.
 • Inicializáld a terméket, és próbáld meg újra.  

Ellenőrizd, hogy a mélysugárzó hátulján lévő LED-kijelző kék színnel világít-e. Csatlakoztasd újra a Soundbart és a mélynyomót, ha a kijelző kék színnel villog vagy egyszínű piros színnel világít.

 • Gondot okozhat, ha a Soundbar és a mélynyomó között valamilyen akadály van. Vidd a készülékeket olyan helyre, ahol nincsenek közeli akadályok.
 • Más rádiófrekvenciás jeleket küldő közeli eszközök megszakíthatják a kapcsolatot. Tartsd távol a hangszórót az ilyen eszközöktől.
 • Húzd ki és csatlakoztasd vissza a hálózati csatlakozót.

Lehet, hogy a lejátszott tartalom eredeti hangereje gyenge. Próbáld meg módosítani a mélynyomó szintjét.

 • Helyezd közelebb magadhoz a mélysugárzó hangszórót.

Ha a Soundbar és a mélynyomó hangszóró között valamilyen tárgy van, az problémát okozhat. Kérjük, helyezd át ezeket olyan helyre, ahol nincs ilyen tárgy.

 • Előfordulhat hangzavar vagy késés, ha a mélynyomó és a Surround hangszóró távol van a Soundbartól. Tedd őket közelebb a Soundbarhoz.
 • Hangzavar vagy késés léphet fel, ha a Soundbar olyan műszer vagy elektromos eszköz közelében van, amely rádiózavart okozhat. Helyezd a Soundbart távolabb a rádiózavart keltő eszközöktől (pl. vezeték nélküli router).
 • Változtasd meg a TV-hálózati kapcsolat állapotát vezeték nélküliről vezetékesre. 

Köszönjük a visszajelzést