Ką daryti, jeigu iš ledo latako varva vanduo?

Jeigu pastebėjote, kad iš ledo latako varva vanduo, patikrinkite toliau nurodytus dalykus ir kreipkitės į „Samsung“ techninės priežiūros centrą.

Kas yra ledo latakas?

Ledo latakas – tai latakas, kuriuo ledas pasiekia ledo dalytuvą. Paspaudus ledo svirtelę, atidaroma įleidimo į ledo lataką anga, ir ledas iš ledo generatoriaus per ledo lataką krenta į ledo dalytuvą.

Šaldytuvo ledo latakas.

Vandens varvėjimo iš ledo latako priežastis

  • Dėl nedidelio kambario temperatūros poveikio ledo latako angai (įleidimo angai, sujungtai su dalytuvu) jos viduje gali pradėti kauptis drėgmė.
  • Dažnai atidarinėjant duris arba atidarinėjant ir uždarinėjant ledo dalytuvą gali pradėti tirpti ledo likučiai iš ledo generatoriaus, todėl ledo latake pradeda kauptis drėgmė.

Sprendimas

Kai tiekiamas ledas, ypač smulkintas ledas, šaldytuvo ledo latake gali užsilikti ledo likučių. Ledo likučiams pradėjus tirpti gali atrodyti, kad atsirado vandens ir ledo dalytuvo nuotėkis. Kad to išvengtumėte, pasirūpinkite, kad ledo latake nebūtų ledo likučių. Po to, kai buvo tiekiamas smulkintas ledas, ledo lataką galima pravalyti išleidus kelis ledo kubelius.

Jeigu ledo latake nėra ledo likučių, tačiau tiekiant ledą kartu bėga ir pastovi vandens srovelė, kreipkitės į „Samsung“ techninės priežiūros centrą.

Iš ledo latako varvančio vandens problemos sprendimas.

Jei jums reikia išsamesnės pagalbos, apsilankykite „Samsung Community“ forume. „Samsung Community“ forumas yra platforma, kurioje galite rasti naudingos informacijos ir patarimų, susijusių su „Samsung“ technologijomis ir susilaukti bendruomenės narių bei ekspertų pagalbos.

Dėkojame už jūsų atsiliepimus