Kaip išjungti šaldytuvo ledo generatorių?

Jeigu norite sustabdyti ledo gaminimą, kad nebūtų perpildytas ledo kibirėlis, ledo generatorių išjunkite kaip nurodyta toliau.

Kaip išjungti ledo generatorių?

1 tipo. Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite ledo generatoriaus išjungimo mygtuką, kol užsižiebs ledo generatoriaus išjungimo indikatorius.

Spauskite ledo generatoriaus išjungimo mygtuką skydelyje.

2 tipo. Norėdami išjungti ledo generatorių, paspauskite ir ilgiau kaip 3 sekundes palaikykite ledo generatoriaus mygtuką.

Ledo generatorius turi 2 indikatorius – ON/OFF (įjungtas/ išjungtas), rodančius jo darbinę būseną.

  • Kai ledo generatorius veikia, įsijungia indikatorius ON (įjungtas).
  • Kai ledo generatorius yra išjungtas, įsijungia indikatorius OFF (išjungtas).
Paspauskite ledo generatoriaus mygtuką 2 tipo skydelyje.

Pastaba. 

  • Išjungus ledo generatorių, ledas nebus tiekiamas, net ir paspaudus ledo kubelių arba smulkinto ledo mygtukus automato skydelyje. Kad vėl būtų tiekiamas ledas, reikia įjungti ledo generatorių.
  • Kai ledo generatorius išjungtas, ilgiau kaip 5 sekundes spaudžiant automato svirtelę ledo generatorius įsijungs automatiškai.
  • Išjungus ledo generatorių, reikia palaukti bent 1 minutę – tik po to jį bus galima įjungti vėl.

Jeigu pasirinkote režimą „Ice Off“ (ledas išjungtas), iš kibirėlio išimkite visus ledo kubelius.

Jeigu ledo kubelius paliksite kibirėlyje, jie gali sulipti ir juos bus sunku išimti.

  • Kad saugiai išimtumėte ledo kibirėlį ir nesusižalotumėte, viena ranka laikykite už kibirėlio dugno, kita – už jo šono. Tada ledo kibirėlį kilstelėkite ir ištraukite.
Išimkite ledo kibirėlį.
  • Kad įdėtumėte ledo kibirėlį atgal, tiesiog įstumkite jį vidun. Jeigu ledo kibirėlis nebus iki galo įkištas į savo vietą, ledas kibirėlyje gali pradėti tirpti. Jeigu kibirėlis netelpa, pasukite sraigtą 90 laipsnių ir bandykite dar kartą.
Įdėkite ledo kibirėlį atgal.

Pastaba. Šaldytuvui veikiant ledo kibirėlio vidus būna labai šaltas. Nekiškite rankos giliai į ledo kibirėlį.

Jei jums reikia išsamesnės pagalbos, apsilankykite „Samsung Community“ forume. „Samsung Community“ forumas yra platforma, kurioje galite rasti naudingos informacijos ir patarimų, susijusių su „Samsung“ technologijomis ir susilaukti bendruomenės narių bei ekspertų pagalbos.

Dėkojame už jūsų atsiliepimus