Kaip nustatyti šaldytuvo temperatūrą

Šaldiklio temperatūros valdymas

Šaldiklio temperatūra gali būti nuo -15 °C iki -23 ºC pagal jūsų poreikius. Numatytoji temperatūra yra -19 °C, kiekvieną kartą paspaudus mygtuką Freezer (liet. šaldiklis), temperatūra keisis žemiau nurodyta tvarka ir temperatūros indikatorius rodys pasirinktą temperatūrą.

-19°C  >  -21°C  >  -23°C  >  -15°C  >  -17°C

Atkreipkite dėmesį: kiekvieną kartą, kai paspaudžiate mygtuką valdymo skydelyje, išgirsite trumpą pyptelėjimą.

Paspauskite Šaldiklio mygtuką temperatūrai pakeisti

Po kelių sekundžių ekrane pamatysite tuometinę šaldiklio temperatūrą, šis skaičius keisis šaldiklio temperatūrai prisitaikant prie naujo temperatūros nustatymo.

Norėdami įjungti Sparčiojo šaldymo funkciją, paspauskite ir 3 sekundes palaikykite nuspaudę mygtuką Freezer. Užsidegs atitinkamas indikatorius (snaigė), šaldiklis paspartins užšaldymo procesą. Ši funkcija gali veikti iki 50 valandų. Kai šaldymo procesas baigiamas (po 50 val.), Sparčiojo šaldymo indikatorius išsijungia ir šaldiklis automatiškai grįžta į ankstesnį temperatūros nustatymą.

Atkreipkite dėmesį: kai naudojate Sparčiojo šaldymo funkciją, padidėja elektros energijos sąnaudos. Nepamirškite jos išjungti, kai nenaudojate ir grąžinkite šaldiklį į pradinį temperatūros nustatymą.

Norėdami išjungti šią funkciją, nuspaudę laikykite mygtuką Freezer 3 sekundes.

Suaktyvinkite Spartųjį šaldymą

Šaldytuvo temperatūros valdymas

Šaldytuvo temperatūra gali būti nuo 7 °C iki 1 ºC pagal jūsų poreikius. Numatytoji temperatūra yra 3 °C, kiekvieną kartą paspaudus mygtuką „Šaldytuvas“, temperatūra keisis žemiau nurodyta tvarka ir temperatūros indikatorius rodys pasirinktą temperatūrą.

3°C  >  2°C  >  1°C  >  7°C  >  5°C

Atkreipkite dėmesį: kiekvieną kartą, kai paspaudžiate mygtuką valdymo skydelyje, išgirsite trumpą pyptelėjimą.

Paspauskite Šaldytuvo mygtuką temperatūrai pakeisti

Po kelių sekundžių ekrane pamatysite tuometinę šaldytuvo temperatūrą, šis skaičius keisis šaldytuvo temperatūrai prisitaikant prie naujo temperatūros nustatymo.

Norėdami įjungti Atostogų funkciją, paspauskite ir 3 sekundes palaikykite nuspaudę mygtuką Fridge (liet. šaldytuvas). Įsijungs atostogų indikatorius (sujungtas laidas) ir šaldytuvas nustatys temperatūrą žemiau 17 °C, kad sumažintų sąnaudas, kai ilgą laiką nebūnate namuose. Šaldymo kamera veiks ir toliau. 

Atkreipkite dėmesį: prieš įjungdami atostogų funkciją nepamirškite išimti iš šaldytuvo maisto produktų.

Atostogų funkcija automatiškai išjungiama, jei rankiniu būdu pakoreguojate šaldytuvo temperatūrą, kol ši funkcija yra įjungta.

Suaktyvinkite Atostogų funkciją

Dėkojame už jūsų atsiliepimus