Kaip nustatyti šaldytuvo temperatūrą?

Šaldytuvo temperatūros valdymas

Šaldytuvo temperatūra gali būti nuo 7 °C iki 1 ºC pagal jūsų poreikius. Numatytoji temperatūra yra 3 °C.

Valdymo skydelio dešiniajame (aptiniame) kampe paspaudus mygtuką Fridge (liet. šaldytuvas), temperatūra keisis žemiau nurodyta tvarka ir temperatūros indikatorius rodys pasirinktą temperatūrą.

3°C  >  2°C  >  1°C  >  7°C  >  5°C

Atkreipkite dėmesį: kiekvieną kartą, kai paspaudžiate mygtuką valdymo skydelyje, išgirsite trumpą pyptelėjimą.

Paspauskite Šaldytuvo mygtuką temperatūrai pakeisti

Po kelių sekundžių ekrane pamatysite tuometinę šaldytuvo temperatūrą, šis skaičius keisis šaldytuvo temperatūrai prisitaikant prie naujo temperatūros nustatymo.

Norėdami įjungti Atostogų režimą, paspauskite ir 3 sekundes palaikykite nuspaudę mygtuką Fridge (liet. šaldytuvas). Įsijungs atostogų indikatorius (sujungto laido piktograma) ir šaldytuvas nustatys temperatūrą žemiau 17 °C, kad sumažintų energijos sąnaudas, kai ilgą laiką nebūnate namuose. Šaldymo kamera veiks ir toliau. 

Atkreipkite dėmesį: prieš įjungdami atostogų režimą nepamirškite išimti iš šaldytuvo maisto produktų.

Jei rankiniu būdu pakoreguosite šaldytuvo temperatūrą, atostogų režimas bus išjungtas automatiškai.

Suaktyvinkite Atostogų funkciją

Šaldiklio temperatūros valdymas

Šaldiklio temperatūra gali būti nuo -15 °C iki -23 ºC pagal jūsų poreikius. Numatytoji šaldiklio temperatūra yra -19 °C. Valdymo skydelio kairėje pusėje paspaudus mygtuką Freezer (liet. šaldiklis), temperatūra keisis žemiau nurodyta tvarka ir temperatūros indikatorius rodys pasirinktą temperatūrą.

-19°C  >  -21°C  >  -23°C  >  -15°C  >  -17°C

Atkreipkite dėmesį: kiekvieną kartą, kai paspaudžiate mygtuką valdymo skydelyje, išgirsite trumpą pyptelėjimą.

Paspauskite Šaldiklio mygtuką temperatūrai pakeisti

Po kelių sekundžių ekrane pamatysite tuometinę šaldiklio temperatūrą, šis skaičius keisis šaldiklio temperatūrai prisitaikant prie naujo temperatūros nustatymo.

Norėdami įjungti Sparčiojo šaldymo funkciją, paspauskite ir 3 sekundes palaikykite nuspaudę mygtuką Freezer. Užsidegs atitinkamas indikatorius (snaigės piktograma) ir šaldiklis paspartins užšaldymo procesą. Ši funkcija gali veikti iki 50 valandų. Kai šaldymo procesas baigiamas (po 50 val.), Sparčiojo šaldymo indikatorius išsijungs ir šaldiklis automatiškai grįš į ankstesnį temperatūros nustatymą.

Atkreipkite dėmesį: kai naudojate sparčiojo šaldymo funkciją, padidėja elektros energijos sąnaudos. Nepamirškite jos išjungti, kai nenaudojate ir grąžinkite šaldiklį į pradinį temperatūros nustatymą.

Norėdami išjungti šią funkciją, nuspaudę laikykite mygtuką Freezer 3 sekundes.

Suaktyvinkite Spartųjį šaldymą

 

Jei jums reikia išsamesnės pagalbos, apsilankykite „Samsung Community“ forume. „Samsung Community“ forumas yra platforma, kurioje galite rasti naudingos informacijos ir patarimų, susijusių su „Samsung“  technologijomis ir susilaukti bendruomenės narių bei ekspertų pagalbos.

Norėdami išsiųsti savo atsiliepimą, spustelėkite žemiau esantį mygtuką „Pateikti“.

Dėkojame už jūsų atsiliepimus