Kaip reguliuoti šaldytuvo temperatūrą?

Ideali šaldiklio ir šaldytuvo temperatūra yra -19 °C ir 3 °C. Jeigu šaldiklio ir šaldytuvo temperatūra pernelyg aukšta arba pernelyg žema, temperatūrą reikės pareguliuoti rankiniu būdu.

Kaip reguliuoti temperatūrą

  • Šaldiklis

 

- Pageidaujamą nuo -15 iki -23 °C temperatūrą nustatykite paspausdami šaldiklio mygtuką.

- Numatytoji nuostata yra -19 °C, kiekvieną kartą paspaudus šaldiklio mygtuką temperatūra pasikeičia ir yra rodoma ekrane.

Šaldiklio mygtukas 1.
  • Šaldytuvas

 

- Pageidaujamą 1–7 °C temperatūrą nustatykite paspaudę šaldytuvo mygtuką

- Numatytoji nuostata yra 3 °C, kiekvieną kartą paspaudus šaldytuvo mygtuką temperatūra pasikeičia ir yra rodoma ekrane.

Šaldiklio mygtukas 2.

Pastaba.

  • Kai kurių modelių temperatūros valdikliai paženklinti kaip „Freezer Temp.“ (šaldiklio temperatūra) ir „Refrigerator Temp.“ (šaldytuvo temperatūra). Tačiau jais temperatūra reguliuojama taip pat, kaip ir pirmiau apibūdintais mygtukais.
  • Kai pasirodys pageidaujama temperatūros nuostata, šaldytuvo/šaldiklio mygtuko nebelieskite.

1 veiksmas. Braukite per pradžios ekraną ir pasirinkite valdiklį Fridge Manager (šaldytuvo tvarkytuvė).

Šaldytuvo tvarkytuvės valdiklis.

2 veiksmas. Pakeiskite nustatytą šaldytuvo, šaldiklio ir „FlexZone“ temperatūrą.

Temperatūros keitimas šaldytuvo tvarkytuvėje.

1 veiksmas. Palieskite bet kurį mygtuką (<O arba >), kad aktyvintumėte ekraną.

- Šis veiksmas gali būti reikalingas ne visuose modeliuose.

2 veiksmas. Palieskite O, kad pasirinktumėte šaldytuvą arba šaldiklį.

- Pradės blyksėti pasirinkto skyriaus indikatorius.

- Celsijaus laipsnių ženklas (°C) neblyksės.

3 veiksmas. Palieskite arba >, kad pasirinktumėte pageidaujamą temperatūrą arba funkciją.

- Žr. lentelę, kurioje nurodytos galimos kiekvieno skyriaus parinktys.

Rb7300t ekranas.

Jei jums reikia išsamesnės pagalbos, apsilankykite „Samsung Community“ forume. „Samsung Community“ forumas yra platforma, kurioje galite rasti naudingos informacijos ir patarimų, susijusių su „Samsung“ technologijomis ir susilaukti bendruomenės narių bei ekspertų pagalbos.

Dėkojame už jūsų atsiliepimus