Kaip išleisti vandenį iš skalbimo mašinos?

Avarinio vandens išleidimo funkcija reikės naudotis, kai skalbimo mašinos durelės bus užrakintos arba mašina rodys išsibalansavusių skalbinių klaidos kodą (Ub). Šio proceso metu taip pat reikės išvalyti mašinos nešvarumų filtrą – tai reikėtų daryti kas 2 mėnesius.

Vykdykite toliau nurodytus veiksmus, kad saugiai iš skalbimo mašinos išleistumėte vandenį.

1 veiksmas. Išjunkite skalbimo mašinos maitinimą ir atjunkite ją nuo maitinimo tinklo.

2 veiksmas. Mašinos apačioje, šalia filtro dangčio, patieskite rankšluostį ir padėkite negilių talpų indą vandeniui surinkti.

3 veiksmas. Atsargiai paspauskite filtro dangčio viršutinę dalį (A), kad jį atidarytumėte.

Paspauskite filtro dangtį.

4 veiksmas. Neskubėdami ištraukite avarinio vandens išleidimo žarną (C), tuo pat metu prilaikydami žarnos gaubtelį (B).

Ištraukite vandens išleidimo žarną.

5 veiksmas. Nuimkite žarnos gaubtelį (B) ir leiskite vandeniui iš avarinės vandens išleidimo žarnos (C) ištekėti į indą. Vandens bus daug, todėl būkite pasiruošę kitą indą, kad galėtumėte jį pakišti, kai pirmasis indas bus pilnas.

Nuimkite žarnos gaubtelį.

Pastaba. Valymo arba kondicionavimo metu išleidžiamas vanduo būna karštas, todėl žiūrėkite, kad nenusiplikytumėte ir nesusižalotumėte.

6 veiksmas. Kai išleisite visą vandenį, atsukite filtro rankenėlę sukdami ją kairėn (prieš laikrodžio rodyklę).

Atsukite nešvarumų filtro gaubtelį.

7 veiksmas. Siurblio filtrą išvalykite minkštu šepetėliu. Įsitikinkite, kad neužsikišęs filtro viduje esantis vandens išleidimo siurblio sraigtas.

Išvalykite siurblio filtrą.

8 veiksmas. Vėl įdėkite siurblio filtrą ir pasukite filtro rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę arba dešinėn.

Vėl įdėkite siurblio filtrą.

9 veiksmas. Vėl uždėkite žarnos gaubtelį ir prijunkite vandens išleidimo žarną.

Vėl uždėkite vandens išleidimo žarnos gaubtelį.

10 veiksmas. Uždarykite filtro dangtį.

Uždarykite filtro dangtį.

Pastaba. Jeigu siurblio filtras užsikišęs, ekrane bus rodomas informacijos kodas 5C.

  • Išvalę filtrą įsitikinkite, kad gerai uždaryta filtro rankenėlė. Kitaip gali atsirasti nuotėkis.
  • Išvalę filtrą įsitikinkite, kad filtras gerai įdėtas. Kitaip gali sutrikti veikimas arba atsirasti nuotėkis.
  • Kai kurie siurblio filtrai turi apsauginę rankenėlę, skirtą apsaugoti nuo vaikų. Norėdami atidaryti siurblio filtro apsauginę rankenėlę, paspauskite ją žemyn ir pasukite prieš laikrodžio rodyklę. Apsauginės rankenėlės spyruoklinis mechanizmas padeda atidaryti filtrą.

Jei jums reikia išsamesnės pagalbos, apsilankykite „Samsung Community“ forume. „Samsung Community“ forumas yra platforma, kurioje galite rasti naudingos informacijos ir patarimų, susijusių su „Samsung“ technologijomis ir susilaukti bendruomenės narių bei ekspertų pagalbos.

Dėkojame už jūsų atsiliepimus