Kaip naudoti skalbimo mašinos automatinį dozatorių?

„Samsung“ skalbimo mašinos automatinis skalbimo priemonės dozatorius užtikrins patogesnį ir modernesnį skalbimą. Žiūrėkite toliau pateiktą instrukcinį vaizdo įrašą apie tai, kaip naudoti automatinį skystos skalbimo priemonės dozatorių.

1 dalis. Skalbiklio stalčiuko naudojimo nurodymai

  • Patikrinkite tris dozatoriaus skyrelius.

2 dalis. Automatinio dozatoriaus naudojimas

  • Skysto skalbiklio ir minkštiklio papildymo nurodymai.
  • Kaip nustatyti skalbiklio koncentraciją pagal vandens kiekį.
  • Kaip skalbiklio dozatorių naudoti rankiniu būdu.

3 dalis. Automatinio dozatoriaus naudojimo patarimai

  • Dažniausiai užduodami klausimai apie automatinį dozatorių
  • Skalbiklio stalčiuko priežiūra
Kaip naudoti skalbimo mašinos automatinį dozatorių Kaip naudoti skalbimo mašinos automatinį dozatorių

- Patikrinkite tris dozatoriaus skyrelius.

Automatinis minkštiklio skyrelis

- Skirtas tik audinių minkštikliui. Nedėkite skalbimo miltelių.

 

Automatinis skalbiklio skyrelis

- Naudokite tik skystą skalbiklį.

 

Rankinis skalbiklio skyrelis

- Jeigu reikia, įpilkite skalbiklio rankiniu būdu, vadovaudamiesi skalbiklio gamintojo nurodymais. Norėdami skalbiklį pilti į šį skyrelį, įsitikinkite, kad išjungta automatinio dozavimo funkcija.

- Automatinis minkštiklio skyrelis.

- Automatinis skalbiklio skyrelis.

- Rankinis skalbiklio skyrelis.

- Skysto skalbiklio ir sklabinių minkštiklio papildymo nurodymai

Patraukite skalbiklio stalčiuką, kad atidarytumėte.

- Atsargiai suimkite už skalbiklio stalčiuko ir truktelėję jį atidarykite.

 

Atidarykite automatinio skalbiklio skyrelio dangtelį

- Pasukite automatinio skalbiklio skyrelio dangtelį prieš laikrodžio rodyklę, kad jį atidarytumėte. 

 

Į automatinį skalbiklio skyrelį įpilkite tinkamą kiekį skalbiklio. Vėl uždėkite dangtelį ir pasukite pagal laikrodžio rodyklę, kad jį uždarytumėte. 

Pasukite automatinio minkštiklio skyrelio dangtelį prieš laikrodžio rodyklę, kad atidarytumėte.

Į automatinį skalbiklio skyrelį įpilkite tinkamą kiekį minkštiklio.

Vėl uždėkite dangtelį ir pasukite pagal laikrodžio rodyklę, kad uždarytumėte.

Atsargiai iki pat galo įstumkite skalbimo priemonių stalčiuką. Kai stalčiukas gerai užsidarys, pasigirs spragtelėjimas.

2 dalis. Automatinio dozatoriaus naudojimas

- Kaip nustatyti skalbiklio koncentraciją pagal vandens kiekį?

Skalbimo dozė

Norėdami nustatyti skalbiklio kiekį, pasukite navigacijos ratuką Papildoma funkcija, kad pasirinktumėte Skalbimo dozė, ir palieskite mygtuką Gerai, kad patvirtintumėte.

-Skalbimo dozė

1.     Palieskite *

2.     Vidut. – Didelė – Maža – Išjungti

3.     Palieskite *

Skalavimo dozė

Norėdami nustatyti skalbiklio kiekį, pasukite navigacijos ratuką [Papildoma funkcija], kad pasirinktumėte [Skalbimo dozė], ir palieskite mygtuką [Gerai], kad patvirtintumėte.

- Skalavimo dozė

1.     Palieskite *

2.     Vidut. – Didelė – Maža – Išjungti

3.     Palieskite *

To set the amount of detergent, turn the Navigation Dial).

Please check if rinsing needs detergent at all. Maybe Soneeta can help with this.

2 dalis. Automatinio dozatoriaus naudojimas?

- Kaip naudoti rankinį skalbiklio dozatorių?

Norėdami išjungti automatinį dozatorių, vykdykite šiuos nurodymus.

1. Palieskite *

2. Pasukite navigacijos ratuką, kad pasirinktumėte skalbimo dozę, tada palieskite *.

3. Palieskite *, kad pasirinktumėte pageidaujamą nustatymą.

  • Numatytasis nustatymas yra „Vidut.“ (vidutinė).
  • Galite pasirinkti „Vidut.“, „Didelė“, „Išjungti“ arba „Maža“.

Norėdami išjungti automatinį dozatorių ir naudoti skyrelį rankiniu būdu, pasukite navigacijos ratuką, kad pasirinktumėte Skalbimo dozė, tada pažymėkite IŠJUNGTI.

- Išjungti.

Nepilkite per daug skalbiklio. Dėl to skalbimo rezultatai gali būti prastesni.

- Didžiausia linija.

- Skaitykite dažniausiai užduodamus klausimus apie automatinį dozatorių

Automatinis dozatorius neveikia

Įsitikinkite, kad uždarytas ir tinkamai įdėtas skalbiklio stalčiukas.

- Atidarykite ir vėl uždarykite skalbiklio stalčiuką.

 

Jeigu stalčiuko negalima gerai uždaryti dėl sukietėjusių skalbiklio apnašų.

- Nuimkite skalavimo dangtelį ir išvalykite skalbiklio stalčiuką.

 

Nepakankamo skalbiklio / minkštiklio kiekio signalas

Jis gali būti rodomas, jei trūksta skalbiklio arba minkštiklio.

- Į skalbiklio stalčiuką įpilkite skalbiklio arba minkštiklio.

 

Uždarykite skalbiklio stalčiuką ir paspauskite mygtuką [Aktyvinti / pristabdyti].

- Prietaisas aptiks skystą skalbiklį ir minkštiklį ir signalo indikatorius bus pašalintas.

3 dalis. Automatinio dozatoriaus naudojimo patarimai

- Skalbiklio stalčiuko priežiūra

Laikydami paspaustą atpalaidavimo svirtelę, esančią stalčiuko viduje, traukite skalbiklio stalčiuką, kad jį išimtumėte.

Atidarykite dangtelį ir kilstelėkite automatinio stalčiuko skalbiklio ir minkštiklio skyrelius, kad juos išimtumėte.

Automatinio stalčiuko skalbiklio ir minkštiklio skyrelius plaukite vandeniu.

Nedideliu minkštu šepetėliu nuvalykite skalbiklio sankaupas ir kalkių nuosėdas.

Vėl surinkite automatinio stalčiuko skalbiklio ir minkštiklio skyrelius. Po to vėl įkiškite skalbiklio stalčiuką į skalbimo mašiną.

Dėkojame už jūsų atsiliepimus