Kodėl neįkrauna laidinis įkroviklis?

Yra kelios priežastys, kodėl jūsų telefonas gali neįsikrauti naudojant laidinį įkroviklį. Paprastai dažniausia priežastis yra pažeisti arba su įrenginiu nesuderinami laidai, įkrovikliai arba adapteriai. Be to, tinkamą įkrovimą gali trikdyti dulkių ar purvo susikaupimas įrenginio įkrovimo lizde, laide, adapteryje ar kompiuteryje.

Prieš išbandydami toliau pateiktas rekomendacijas, būtinai patikrinkite, ar įrenginio programinė įranga ir susijusios programėlės yra atnaujintos į naujausią versiją. Norėdami atnaujinti mobiliojo įrenginio programinę įrangą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1 veiksmas. Eikite į Nustatymai > Programinės įrangos naujinimas.

2 veiksmas. Palieskite Atsisiųsti ir įdiegti.

3 veiksmas. Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.

1 punktas. Patikrinkite savo įkroviklį arba įkrovimo laidą

Patikrinkite, ar įkroviklis yra patvirtintas „Samsung“ ir suderinamas su jūsų įrenginiu

Net jei adapteriai ar įkrovimo laidai atrodo panašūs, jų kokybė ir įkrovimo greitis gali skirtis. Siekdami prailginti savo „Samsung“ įrenginio tarnavimo laiką naudokite „Samsung“ patvirtintus įkroviklius ir su jūsų įrenginiu suderinamus įkrovimo laidus, nes jie sukurti taip, kad maksimaliai prailgintų jūsų akumuliatoriaus tarnavimo laiką. Jei naudojate gaminius, kurie nėra skirti mobiliesiems įrenginiams (kelioninius ar standartinius įkroviklius) arba „Samsung“ nepatvirtintus gaminius, jūsų įrenginys gali būti pažeistas arba netinkamai įsikrauti.

Patikrinkite, ar nepažeistas jūsų adapteris ar įkrovimo laidas

Patikrinkite, ar jūsų adapteris ar įkrovimo laidas nėra pažeisti. Jei pastebite problemas, pvz., įtrūkimus ar atvirus laidus, laido nebenaudokite. Įkrovimo laidas turi standžiai įsistatyti į įkrovimo lizdą ir nebūti laisvas. Atjunkite ir iš naujo prijunkite visus įkrovimo laidus, USB jungtis ir įkrovimo lizdus, tuomet iš naujo patikrinkite jungtį.

Patikrinkite, ar nepažeistas adapteris ar įkrovimo laidas

Pabandykite naudoti kitą adapterį ar įkrovimo laidą

Jei pažeidimų nepastebite, pabandykite naudoti kitą adapterį ar įkrovimo laidą. Taip pat galite pabandyti adapterį ar įkrovimo laidą prijungti prie kito įrenginio, kad patikrintumėte, ar jie tinkamai įkrauna.

Patikrinkite, ar nėra kitų problemų

Jei problemų su jūsų adapteriu ar įkrovimo laidu nėra, patikrinkite, ar tinkamas maitinimo šaltinis. Vietoje nešiojamojo ar stalinio kompiuterio įrenginiui įkrauti naudokite kištukinį lizdą.

2 punktas. Pašalinkite purvą iš įkrovimo lizdo

Viena iš pagrindinių įkrovimo problemų priežasčių yra užsikišęs įkrovimo lizdas. Jei įkrovimo lizde kaupiasi dulkės ar pūkai, įkrovimo laidas gali netinkamai prisijungti prie įrenginio įkrovimo kontaktų. Tai gali sukelti įkrovimo problemas.

1 veiksmas. Išjunkite įrenginį.

2 veiksmas. Pasišviesdami žibintuvėliu patikrinkite įkrovimo lizdo vidų. Jei šalia metalinių kontaktų matosi dulkės ar purvas, reikia juos nuvalyti.

3 veiksmas. Švelniai papūskite į įkrovimo lizdą, kad pašalintumėte dulkes ir purvą.

4 veiksmas. Jei įkrovimo lizdas visiškai užsikišęs, kreipkitės pagalbos į artimiausią aptarnavimo centrą.

Pašalinkite įkrovimo lizde susikaupusius nešvarumus

3 punktas. Sparčiojo įkrovimo parinktis

Jei jūsų įrenginys turi sparčiojo įkrovimo parinktį, rekomenduojama naudoti prisitaikantį spartųjį įkrovimą. Jei jūsų įrenginys kraunasi lėtai, patikrinkite, ar įrenginyje įjungtas spartusis įkrovimas.

Akumuliatoriaus nustatymai Akumuliatoriaus nustatymai

1 veiksmas. Eikite į Nustatymai, tada Akumul. ir įrenginio priežiūra ir palieskite Akumuliatorius.

Daugiau akumuliatoriaus nustatymų Daugiau akumuliatoriaus nustatymų

2 veiksmas. Slinkite žemyn ir pasirinkite Daugiau akumuliatoriaus nustat.

Įjunkite sparčiojo įkrovimo nustatymus Įjunkite sparčiojo įkrovimo nustatymus

3 veiksmas. Pagal poreikį įjunkite Spartųsis įkrovimąs, Itin spartus įkrovimąs ir (arba) Spart. belaidis įkrovimąs.

Pastaba.

  • Šios ypatybės negalima įjungti ar išjungti įkrovimo metu.
  • Spartusis įkrovimas nebus įjungtas prijungus prie kompiuterio ar USB įrenginio, nepalaikančio sparčiojo įkrovimo galimybės. 

4 punktas. Pranešimas apie drėgmės aptikimo klaidą

Įrenginį įkraunant tuo metu, kai USB lizde ar įkroviklyje yra drėgmės, kyla pavojus pažeisti vidines grandines. Tokiu atveju įrenginys praneš apie drėgmę ar purvą. Net jei jūsų įrenginys apsaugotas nuo vandens ar dulkių, prieš jį naudodami visiškai išdžiovinkite, kad jis tinkamai veiktų.

Nuvalykite įrenginį švelniu ir švariu audiniu arba palikite gerai vėdinamoje vietoje, kad jis išdžiūtų. Jei įkrovimo problemos kyla net visiškai išdžiovinus įrenginį, kreipkitės pagalbos į specialistus.

Pranešimas apie drėgmės aptikimo klaidą

Pastaba. Telefono ekrano kopijos ir meniu žingsniai gali skirtis, priklausomai nuo telefono modelio ir jame įdiegtos programinės įrangos versijos.

Samsung Community

Jei jums reikia išsamesnės pagalbos, apsilankykite „Samsung Community“ forume. „Samsung Community“ forumas yra platforma, kurioje galite rasti naudingos informacijos ir patarimų, susijusių su „Samsung“ technologijomis ir susilaukti bendruomenės narių bei ekspertų pagalbos.

Dėkojame už jūsų atsiliepimus