Ką daryti, jei „Samsung“ telefono nepavyksta prijungti prie „Wi-Fi“ tinklo?

Jei kyla sunkumų telefone prisijungiant prie „Wi-Fi“, turėtumėte rasti to priežastį; patikrinkite, ar neaptinkamas „Wi-Fi“ signalas, ar  „Wi-Fi“ tinklas randamas, tačiau nepavyksta prisijungti. Peržiūrėkite toliau pateiktą informaciją, kad sėkmingai prisijungtumėte prie „Wi-Fi“ tinklo.

Prieš išbandydami toliau pateiktas rekomendacijas, būtinai patikrinkite, ar jūsų įrenginio programinė įranga ir susijusios programėlės yra atnaujintos į naujausią versiją. Jei norite atnaujinti savo mobiliojo įrenginio programinę įrangą, atlikite toliau nurodytus veiksmus. 

1 žingsnis.
 Eikite į Nustatymai > Program. įrang. naujinimas.

2 žingsnis. Palieskite Atsisiųsti ir įdiegti.

3 žingsnis. Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Ką daryti, jei telefonas neaptinka „Wi-Fi“ tinklo?

Jei nepavyksta prie „Wi-Fi“ tinklo prisijungti įprastai, problemos priežastys gali būti įvairios. Pavyzdžiui, gali tinkamai neveikti maršrutizatorius arba gali būti problema dėl telefono tinklo nustatymų. 

1. Įsitikinkite, kad maršrutizatorius pasiekiamas

Patikrinkite, ar maršrutizatorius veikia tinkamai. Įsitikinkite, kad jis yra įjungtas, prijungtas prie interneto, o jūsų telefonas yra maršrutizatoriaus „Wi-Fi“ ryšio nuotolio diapazone. Be to, jei prie vieno maršrutizatoriaus prijungta per daug įrenginių, gali nepavykti aptikti „Wi-Fi“.

„Wi-Fi“ maršrutizatorius

Pastaba. Maršrutizatoriaus rodinys įvairiuose įrenginiuose gali skirtis. Daugiau informacijos galite gauti iš maršrutizatoriaus tiekėjo.

2. Iš naujo paleiskite įrenginius

Pabandykite „Samsung“ telefoną, maršrutizatorių ir modemą paleisti iš naujo.

1 žingsnis. Paleiskite telefoną iš naujo, paspausdami maitinimo piktogramą greitajame skydelyje ir palietę Paleisti iš naujo.

2 žingsnis. Maršrutizatorių ir modemą išjunkite ir vėl įjunkite. Išjungdami maršrutizatorių ir modemą, atjunkite maitinimo laido kištuką ir vėl jįprijunkite, tada vėl įjunkite maršrutizatorių ir modemą. 

3 žingsnis. Iš naujo paleidę kiekvieną įrenginį patikrinkite, ar problema buvo išspręsta.

3. Atkurkite tinklo nustatymus

Atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad atkurtumėte tinklo nustatymus Atkūrus tinklo nustatymus, turėsite iš naujo prisijungti prie interneto.

1 žingsnis. Nueikite į Nustatymai ir pasirinkite Bendrasis valdymas.

2 žingsnis. Raskite ir pasirinkite Atkurti.

Tinklo nustatymų atkūrimas – 1 žingsnis

3 žingsnis. Pasirinkite Iš naujo nustatyti tinklo nustatymus.

4 žingsnis. Palieskite mygtuką Iš naujo nustatyti nustatymus.

Tinklo nustatymų atkūrimas – 2 žingsnis

5 žingsnis. Palieskite mygtuką Nustatyti iš naujo .

Tinklo nustatymų atkūrimas – 3 žingsnis

Pastaba. Atkuriant tinklo nustatymus, „Wi-Fi“ informacija, mobilieji duomenys ir „Bluetooth“ ryšys nustatomi iš naujo.

4. Pakartotinis įrenginio paleidimas saugiuoju režimu

Išbandykite „Wi-Fi“ ryšį saugiuoju režimu. Jei saugiuoju režimu „Wi-Fi“ tinklas prijungtas, gali būti, kad problemą sukėlė į telefoną atsisiųsta programėlė ir tą programėlę reikia pašalinti. Jei norite išsiaiškinti, kuri programa sukėlė „Wi-Fi“ ryšio problemą, galite pamėginti pašalinti programas paeiliui, pradėdami nuo tos, kuri buvo įdiegta vėliausiai.

1 žingsnis. Atverkite greitųjų nustatymų skydelį. Palieskite maitinimo piktogramą ekrano viršuje.

2 žingsnis. Palieskite ir palaikykite Išjungti, kol bus parodyta piktograma Saugusis režimas.

3 žingsnis. Palieskite Saugusis režimas, kad paleistumėte įrenginį saugiuoju režimu. Jei sėkmingai įjungėte saugųjį režimą, ekrano apačioje bus rodoma Saugusis režimas.

„Wi-Fi“ saugusis režimas

5. Įsitikinkite, kad naudojate teisingą „Wi-Fi“ slaptažodį

Jei „Wi-Fi“ tinklo piktogramos viduje yra spynos ženklas, tai reiškia, jog šis tinklas yra apsaugotas slaptažodžiu. Įvesdami slaptažodį būkite atidūs, kad įvestumėte teisingai. „Wi-Fi“ slaptažodžiuose skiriamos didžiosios ir mažosios raidės.

„Wi-Fi“ užrakinimas slaptažodžiu

6. Atlikite gamintojo duomenų atkūrimą

Jei pirmiau nurodyti būdai neveikia, galite grąžinti įrenginio numatytuosius gamyklinius nustatymus, kokie buvo įjungus įrenginį pirmąjį kartą.

1 žingsnis. Nueikite į Nustatymai ir pasirinkite Bendrasis valdymas.

2 žingsnis. Pasirinkite Atkurti, tada palieskite Gamintojo duomenų atkūrimas.

3 žingsnis. Slinkite iki puslapio apačios ir palieskite mygtuką Nust. iš n.

4 žingsnis. Palieskite mygtuką Ištrinti viską

Pastaba. 

Pastaba. 

  • Jei esate prisijungę prie „Wi-Fi“ tinklo, bet negalite pasiekti interneto, pabandykite naudoti „Wi-Fi“ tinklą kitame įrenginyje. Jei kiti įrenginiai taip pat negali pasiekti interneto, šioje tinklo tarnyboje gali būti triktis, todėl kreipkitės pagalbos į savo interneto tiekėją.
  • Įrenginio ekrano kopijos ir meniu gali skirtis atsižvelgiant į jūsų turimo telefono  modelį ir jame veikiančią programinės įrangos versiją.

Jei jums reikia išsamesnės pagalbos, apsilankykite „Samsung Community“ forume. „Samsung Community“ forumas yra platforma, kurioje galite rasti naudingos informacijos ir patarimų, susijusių su „Samsung“  technologijomis ir susilaukti bendruomenės narių bei ekspertų pagalbos.

Dėkojame už jūsų atsiliepimus