Ką galiu daryti su „Air Command“ funkcija?

„Air Command“ funkcija yra „Note“ funkcija, leidžianti maksimaliai išnaudoti „S Pen“ rašiklio galimybes. Ji leidžia greitai ir paprastai prieiti prie kai kurių funkcijų ir programų.

Atkreipkite dėmesį: ši funkcija yra tik „Galaxy Note8“, „Note9“ ir „Note10“ / „Note10+“ modeliuose. Prieinamumas ir dizainas gali skirtis priklausomai nuo modelio ir įdiegtos operacinės sistemos. Apibūdinimams toliau buvo naudotas „Galaxy Note9“ su „Android Pie“ operacine sistema.

„Air Command“ galima paleisti trim būdais:

1 Jei jūsų telefonas yra atrakintas, išimant „S Pen“ iš jūsų „Galaxy Note“ automatiškai atsidarys „Air Command“ meniu.

Atkreipkite dėmesį: pirmą kartą atidarius parodomas trumpas mokomasis įrašas. Įvykdykite ekrane pateiktas instrukcijas.    

2 Pridėkite „S Pen“ prie ekrano ir paspauskite „S Pen“ mygtuką.
3 Palieskite „Air Command“ piktogramą su savo „S Pen“ rašikliu.
„S Pen“ judanti piktograma „Galaxy Note9“ pradžios ekrane

„Air Command“ meniu leidžia greitai prieiti prie „S Pen“ funkcijų. Galite įjungti arba išjungti sparčiųjų nuorodų meniu, kuris bus rodomas jūsų prietaiso ekrane.    

Įjungti

Jei „Air Command“ piktograma ekrane nerodoma, atlikite šiuos veiksmus:

1 Pereikite į „Settings“ (Nustatymai).
2 Palieskite „Advanced features“ (Išplėstines funkcijas).
Palieskite „Advanced features“ (Išplėstines funkcijas)
3 Palieskite „S Pen“.
4 Suaktyvinkite judančios piktogramos jungiklį prie „Air Command“. Taip „Air Command“ piktograma bus rodoma ekrane visada, kai atitrauksite „S Pen“ nuo prietaiso.
Palieskite „S Pen“ ir slinkdami jungiklį suaktyvinkite judančią piktogramą

Išjungti

Norėdami pašalinti „Air Command“ piktogramą, atlikite tuos pačius veiksmus ir judančios piktogramos slankiklį į išjungtą variantą. 

Priešingu atveju paspauskite „Air Command“ piktogramą pradžios ekrane ir nuvilkite ant atsiradusios šiukšlinės piktogramos. „Air Command“ piktograma ekrane neberodoma.

Redaguokite judančios piktogramos padėtį

Pastaba. „Air Command“ piktogramą galite nustatyti į norimą kampą ekrane. Tam laikydami paspaudę ant piktogramos ją nuvilkite į norimą vietą.

Pašalinkite „S Pen“ judančią piktogramą

Kai paleidžiate „Air Command“, ekrane atsirado judanti piktograma su skirtingomis sparčiųjų nuorodų parinktimis ir programėlių funkcijomis. Pritaikykite šias sparčiąsias nuorodas norėdami prieiti prie mėgstamų funkcijų ir programėlių.

Galite redaguoti sparčiąsias nuorodas „Air Command“ meniu pasirinkdami „Add shortcuts“ (Pridėti sparčiąsias nuorodas), Settings (Nustatymų) piktogramą arba per Settings (Nustatymų) meniu.

Redaguokite „Air Command“ meniu sparčiąsias nuorodas

Sparčiųjų nuorodų redagavimas per „Add shortcuts“ (Pridėti sparčiąsias nuorodas)

1 Paleiskite „Air Command“ funkciją.
2 Palieskite „Add shortcuts“ (Pridėti sparčiąsias nuorodas).
Palieskite „Add shortcuts“ (Pridėti sparčiąsias nuorodas)
3 Pasirinkite funkcijas, programėles ar ypatybes, kurias norite matyti „Air Command“ meniu, jas paliesdami. Taip jos bus automatiškai pridėtos prie šoninės juostos. Ant šoninės juostos nenaudojamas piktogramas galite pašalinti paliesdami minuso (-) simbolį.
Pasirinkite funkcijas, programėles ar ypatybes, kurias norite matyti „Air Command“ meniu

Sparčiųjų nuorodų redagavimas per nustatymų piktogramą

1 Paleiskite „Air Command“ funkciją.
2 Palieskite piktogramą Settings (Nustatymai).
Spustelėkite piktogramą „Settings“ (Nustatymai)
3 Paieskite „Shortcuts“ (Sparčiosios nuorodos).
4 Pasirinkite funkcijas, programėles ar ypatybes, kurias norite matyti „Air Command“ meniu, jas paliesdami. Taip jos bus automatiškai pridėtos prie šoninės juostos. Ant šoninės juostos nenaudojamas piktogramas galite pašalinti paliesdami minuso (-) simbolį.
Pasirinkite funkcijas, programėles ar ypatybes, kurias norite matyti „Air Command“ meniu, jas paliesdami

Sparčiųjų nuorodų redagavimas per nustatymų meniu

1 Atidarykite „Settings“ (Nustatymai).
2 Palieskite „Advanced features“ (Išplėstines funkcijas).
3 Palieskite „S Pen“.
4 Prie „Air Command“ pasirinkite „Shortcuts“ (Sparčiosios nuorodos).
5 Pasirinkite funkcijas, programėles ar ypatybes, kurias norite matyti „Air Command“ meniu, jas paliesdami. Taip jos bus automatiškai pridėtos prie šoninės juostos. Ant šoninės juostos nenaudojamas piktogramas galite pašalinti paliesdami minuso (-) simbolį.

Dėkojame už jūsų atsiliepimus