Kaip padaryti, kad telefono ekrane nuolat matytųsi data, laikas ir nauji pranešimai?

„Samsung“ telefono ekranas nustatytas taip, kad išsijungtų, kai telefonas yra nenaudojamas, ir vėl įsijungtų, kai yra paliečiamas dukart arba atrakinamas. Tačiau telefoną galite nustatyti taip, kad tokia informacija kaip laikas, data, baterijos įkrova ir nauji pranešimai ekrane būtų rodoma net ir jam esant išjungtam. Toliau pateikiami nurodymai, kaip padaryti, kad ekrane ši informacija būtų matoma nuolatos.

Prieš išbandydami toliau pateiktas rekomendacijas būtinai patikrinkite, ar jūsų įrenginio programinė įranga ir susijusios programėlės yra atnaujintos į naujausią versiją. Jei norite atnaujinti savo mobiliojo įrenginio programinę įrangą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1 veiksmas. Eikite į Nustatymai > Program. įrang. naujinimas.

2 veiksmas. Palieskite Atsisiųsti ir įdiegti.

3 veiksmas. Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Aktyvinkite neišsijungiančio ekrano funkciją

Neišsijungiančio ekrano funkcija telefono ekrane leidžia matyti tokią informaciją kaip laikas ir data arba klausomos muzikos valdikliai net tada, kai ekranas yra išjungtas, t.y. jam esant užrakintam. Taip pat gali būti rodomi pranešimai apie naujas žinutes arba praleistus skambučius.

Pagal numatytąjį nustatymą šį funkcija aktyvinama tik dukart palietus ekraną. Atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad pakeistumėte numatytuosius nustatymus ir kad informacija ekrane būtų rodoma nuolat arba tik tam tikrą nustatytą laiką.

1 veiksmas. Atidarykite telefono nustatymus ir pasirinkite Užrakinimo ekranas.

2 veiksmas. Palieskite Always On Display.

3 veiksmas. Palieskite jungiklį ekrano viršuje, kad šią funkciją įjungtumėte, tada pasirinkite režimą, kuris geriausiai tenkina jūsų poreikius.

Visada rodyti ekrane įjungta.
  • Bakstelėkite ir peržiūrėkite: Palietus ekraną trumpam laikui bus parodytas laikrodis ir muzikos informacija.
  • Rodyti visada: Elementai ekrane bus rodomi nuolat, net kai telefonas užrakintas.
  • Rodyti kaip suplanuota: Galite nustatyti grafiką, pagal kurį ekrane bus rodomi elementai. Pavyzdžiui, galite nustatyti, kad jie būtų rodomi dieną, bet būtų išjungti naktį.
  • Rodyti naujiems pranešimas: Ekranas įsijungs tik tada, kai gausite naują panešimą ar įspėjimą.

Pastaba.

  • Ekrane rodomų elementų šviesumas gali keistis automatiškai, priklausomai nuo apšvietimo sąlygų.
  • Ekrane rodomų elementų rodymas optimizuotas taip, kad eikvotų kuo mažiau akumuliatoriaus energijos. Bet kuris nustatymas, dėl kurio ekranas lieka įjungtas ilgiau, eikvos daugiau akumuliatoriaus energijos.
  • Jeigu įjungtas energijos taupymo režimas, parinktis „Neišjungti ekrano“ gali būti neprieinama.

Gavus žinutę, praleidus skambutį arba gavus programėlės pranešimą, pasirodo pranešimo/praleisto skambučio piktograma. Dukart palieskite pranešimo piktogramą, kad galėtumėte jį peržiūrėti.

Visada rodyti ekrane pranešimai.

Pastaba. Jei ekranas užrakintas, norėdami peržiūrėti pranešimus turite ekraną atrakinti.

Šią funkciją galite išjungti Nustatymuose, lygiai taip pat, kaip ją įjungėte. Dar vienas būdas – tiesiog ją įjungti ir išjungti pranešimų skydelyje. Tam vykdykite toliau nurodytus veiksmus.

1 veiksmas. Perbraukę žemyn atidarykite pranešimų skydelį. 

2 veiksmas. Palieskite mygtuką Always On Display, kad išjungtumėte šią funkciją.

3 veiksmas. Jeigu nerandate funkcijos Always On Display, braukite į kairę, kol rasite + piktogramą. Paspauskite ant jos. Galimų mygtukų sąraše raskite Always On Display mygtuką ir pertempkite jį į greitąjį skydelį.

4 veiksmas. Paspauskite Baigta, kad išsaugotumėte.

Visada rodyti ekrane išjungti.

Pastaba. Įrenginio ekrano nuotraukos ir meniu gali skirtis priklausomai nuo modelio ir programinės įrangos versijos.

Jei jums reikia išsamesnės pagalbos, apsilankykite „Samsung Community“ forume. „Samsung Community“ forumas yra platforma, kurioje galite rasti naudingos informacijos ir patarimų, susijusių su „Samsung“ technologijomis ir susilaukti bendruomenės narių bei ekspertų pagalbos.

Dėkojame už jūsų atsiliepimus