Ką daryti, jeigu „Galaxy“ įrenginys nesujungia arba nepriima skambučių?

Jūsų „Samsung“ telefonas gali nesujungti skambučių dėl pažeistos SIM kortelės, problemos su jūsų paskyra arba mobiliojo ryšio operatoriumi arba dėl įrenginio nustatymų. Sprendimo ieškokite toliau pateiktame vadove.

Ką daryti, jeigu „Galaxy“ įrenginys nesujungia arba nepriima skambučių?

Prieš išbandydami toliau pateiktas rekomendacijas, būtinai patikrinkite, ar įrenginio programinė įranga ir susijusios programėlės yra atnaujintos į naujausią versiją. Norėdami atnaujinti mobiliojo įrenginio programinę įrangą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1 veiksmas. Eikite į Nustatymai > Programinės įrangos naujinimas.

2 veiksmas. Palieskite Atsisiųsti ir įdiegti.

3 veiksmas. Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.

Patikrinkite savo mobiliojo ryšio veikimo zoną ir teikiamų paslaugų būseną

Sujungiant skambučius problemos gali kilti dėl prasto mobiliojo ryšio signalo arba jūsų mobiliojo ryšio operatoriaus.

 • Jeigu jūsų mobiliojo ryšio signalas yra prastas, viršutiniame dešiniajame ekrano kampe matysite tik kelias ryšio juostas arba jų išvis nebus. Tokiu atveju turite surasti stipresnio mobiliojo ryšio signalo vietą.
nėra ryšio juostų

Ryšio juostų trūkumas parodo silpną mobiliojo ryšio signalą

 • Įsitikinkite, kad jūsų paskyra veikia tinkamai.
 • Jūsų įrenginyje gali pasireikšti laikinų problemų dėl ryšio gavimo iš mobiliojo ryšio bokšto. Pabandykite paleisti savo įrenginį iš naujo.
 • Paspauskite ir palaikykite Maitinimo ir Garsumo mažinimo mygtukus tol, kol ekrane pasirodys parinktis „Paleisti iš naujo“. Jei jūsų telefonas turi programinės-aparatinės įrangos problemų, jas išspręsite paleisdami įrenginį iš naujo.
Ekrane matysite išjungimo, paleidimo iš naujo arba pavojaus režimo parinktis.
 • Atverkite savo mobiliojo įrenginio greitųjų nustatymų skydelį braukdami nuo ekrano viršaus žemyn. Palietus išjungimo piktogramą, kurią rasite viršutiniame dešiniajame kampe, ekrane pasirodys parinktis Paleisti iš naujo.
 Greitųjų nustatymų ekranas su paryškinta Išjungimo piktograma.

Įrenginio nustatymai gali trukdyti paskambinti arba sulaukti skambučių. Patikrinkite, ar nėra įjungtas lėktuvo režimas ir ar jūsų įrenginys neblokuoja skambučių iš nežinomų arba privačių numerių.

Išjunkite lėktuvo režimą

1 veiksmas. Atverkite Nustatymai ir prilieskite Ryšiai.

2 veiksmas. Jeigu įjungtas Lėktuvo režimas, išjunkite ir patikrinkite, ar ryšys stabilizavosi.

 

išjunkite lėktuvo režimą

Patikrinkite, ar jūsų įrenginys neblokuoja skambučių iš nežinomų arba privačių numerių

tikrinamas įrenginio nežinomų arba privačių numerių blokavimas, 1 veiksmas tikrinamas įrenginio nežinomų arba privačių numerių blokavimas, 1 veiksmas

1 veiksmas. Atverkite Telefonas programėlę ir prilieskite Daugiau (tris taškelius viršutiniame dešiniajame kampe).

tikrinamas įrenginio nežinomų arba privačių numerių blokavimas, 2 veiksmas tikrinamas įrenginio nežinomų arba privačių numerių blokavimas, 2 veiksmas

2 veiksmas. Prilieskite Nustatymai.

tikrinamas įrenginio nežinomų arba privačių numerių blokavimas, 3 veiksmas tikrinamas įrenginio nežinomų arba privačių numerių blokavimas, 3 veiksmas

3 veiksmas. Prilieskite Blokuoti numerius.

tikrinamas įrenginio nežinomų arba privačių numerių blokavimas, 4 veiksmas tikrinamas įrenginio nežinomų arba privačių numerių blokavimas, 4 veiksmas

4 veiksmas. Išjunkite Blok. nežin./privač. numerius ir patikrinkite, ar sulaukiate skambučių.

Jūsų skambučio kokybė gali priklausyti nuo pažeistos SIM kortelės. Patikrinkite, ar jūsų SIM kortelė nėra pažeista arba netinkamai įdėta.

patvirtinkite ir patikrinkite SIM kortelės dėkliuką Nr. 1 patvirtinkite ir patikrinkite SIM kortelės dėkliuką Nr. 1

1 veiksmas. Išjunkite savo įrenginį ir įkiškite išstūmimo kištuką į mažą angą šalia SIM kortelės dėkliuko. Išstūmimo kištukas suteikiamas su įsigytu įrenginiu.

patvirtinkite ir patikrinkite SIM kortelės dėkliuką Nr. 2 patvirtinkite ir patikrinkite SIM kortelės dėkliuką Nr. 2

2 veiksmas. Išstumkite kortelės dėkliuką.

patvirtinkite ir patikrinkite SIM kortelės dėkliuką Nr. 3 patvirtinkite ir patikrinkite SIM kortelės dėkliuką Nr. 3

3 veiksmas. Patikrinkite, ar SIM kortelė nėra pažeista; neradę jokios žalos, vėl įkiškite kortelę.

Pastaba.

 • SIM kortelės dėkliuko vieta įrenginyje įvairiuose modeliuose gali skirtis.
 • Norėdami išbandyti SIM kortelę, susisiekite su savo mobiliojo ryšio operatoriumi. Jeigu šalia yra kitas įrenginys, naudojantis tą patį mobiliojo ryšio operatorių, savo SIM kortelę galite išbandyti su juo.
 • Jeigu iš naujo įdėjus veikiančią SIM kortelę problema išlieka, pabandykite iš naujo paleisti savo įrenginį. Gali tekti įrenginį paleisti iš naujo daugiau nei vieną kartą.

Išbandykite SIM kortelę kitame telefone

 • Jei šalia turite kitą mobilųjį įrenginį, kuriame yra ryšys ir naudojamas tas pats mobiliojo ryšio operatorius, galite išbandyti savo SIM kortelę tame telefone.
 • Jei problema kartojasi išbandžius SIM kortelę kitame įrenginyje, susisiekite su savo mobiliojo ryšio operatoriumi dėl kortelės keitimo.


Taip pat galite išbandyti kitą SIM kortelę telefone, kuriame nepavyksta priimti skambučių.

Norėdami iš naujo nustatyti savo įrenginio programėlių nuostatas atlikite šiuos veiksmus:

1 Atverkite telefono nustatymus.
Savo įrenginyje atverkite Nustatymai.
2 Palieskite Programos.
Savo įrenginyje atverkite Nustatymai.
3 Palieskite Meniu (tris taškelius viršutiniame dešiniajame kampe).
Paryškinti trys taškeliai viršutiniame dešiniajame kampe.
4 Palieskite Iš n. nust. progr. nuost.
Ekrane paryškinta Iš naujo nustatyti programėlių nuostatas.
5 Perskaitykite informaciją iškylančiame lange ir palieskite Atstatyti.
Iškylančiame lange paryškinta parinktis „Atstatyti“.

Saugusis režimas – tai diagnostinis įrankis, padedantis nustatyti ir pašalinti jūsų įrenginio problemas. Įrenginiui veikiant saugiuoju režimu galite paleisti įrenginį naudodami bazinę sąsają su supaprastintu meniu ir be didžiosios dalies trečiųjų šalių programėlių.

Norėdami paleisti įrenginį saugiuoju režimu atlikite šiuos veiksmus:

1 Išjunkite įrenginį paspausdami ir palaikydami Maitinimo ir Garsumo mažinimo mygtukus tol, kol ekrane pasirodys įrenginio išjungimo parinktis.
2 Palieskite ir palaikykite Išjungti.
3 Palieskite Saugusis režimas.
4 Jūsų telefonas bus paleistas saugiuoju režimu.

Pamėginkite paskambinti, kai telefonas veikia saugiuoju režimu. Jei skambinant saugiuoju režimu nekyla jokių problemų, tai reiškia, kad problemą kelia kažkuri trečiųjų šalių programėlė.

Norėdami išjungti saugųjį režimą tiesiog paleiskite įrenginį iš naujo.

Jeigu neseniai pakeitėte mobiliojo ryšio operatorių, bet naudojatės tuo pačiu įrenginiu, gali tekti susisiekti su dabartiniu mobiliojo ryšio operatoriumi ir perprogramuoti įrenginį. Norėdami pagalbos, susisiekite su savo paslaugų teikėju.

Pastaba. Jei atlikę visus šiuos veiksmus vis vien susiduriate su įrenginio problemomis, apsilankykite „Samsung“ palaikymo puslapyje.

Kaip naudoti programėlę „Samsung Members“?

Jei iškyla sunkumų dėl „Samsung“ mobiliojo telefono, planšetinio kompiuterio ar nešiojamų įrenginių, galite užduoti mums klausimą „Samsung Members“ programėlėje. Sužinokite daugiau apie klaidos ataskaitos siuntimą.

Dėkojame už jūsų atsiliepimus