HDMI ARC naudojimas „Samsung“ išmaniajame televizoriuje

HDMI yra įprasta garso ir vaizdo jungtis. Garso prietaisuose ir projektoriuose ji naudojama standartiškai. Kad klausymasis būtų malonesnis, galite naudoti HDMI laidą, kad nukreiptumėte garsą iš išmaniojo televizoriaus į garso prietaisą. ARC (Garso grąžinimo kanalas) yra ypatinga HDMI patvirtintų didelės spartos laidų, per kuriuos garsas taip pat gali būti siunčiamas atgal į siųstuvą, funkcija.

Kas yra HDMI ARC?

 

Daugelyje „Samsung“ televizorių veikia HDMI funkcija, vadinama garso grąžinimo kanalu. HDMI ARC funkcija skirta sumažinti laidų, jungiančių televizorių ir išorinę namų kino sistemą ar garso kolonėlę, skaičių. Garso signalas gali judėti abiem kryptimis į garsiakalbius ir iš jų, dėl to yra geresnė garso kokybė ir trumpesnė signalo delsa.


Kitaip tariant, jums nereikia antro optinio / garso laido, prijungto prie HDMI ARC suderinamo garsiakalbio. Norėdami prijungti televizorių prie su ARC veikiančio garsiakalbio, įsitikinkite, kad naudojate HDMI 1.4 ar naujesnį laidą. HDMI-ARC funkcija veikia tik naudojant specialų televizoriaus prievadą arba „One Connect Box“ priedėlį ir turi būti suderinami išoriniai garsiakalbiai. Taip pat gali tekti pakoreguoti išorinių garsiakalbių parametrus, kad įjungtumėte HDMI ARC valdiklius.

Forskjell med HDMI ARC

HDMI ARC palaikomi garso formatai:

 • PCM (2 kanalai)
 • „Dolby Digital“ (iki 5.1 kanalo)
 • „DTS Digital Surround“ (iki 5.1 kanalo) 

Pastaba. DTS veikia tik iki 2018 m. išleistuose modeliuose.

HDMI laido prijungimas

 

Atlikite toliau pateiktus veiksmus, norėdami prijungti išmanųjį televizorių prie garsiakalbio.


1 veiksmas. Paruoškite HDMI laidą.
2 veiksmas. Prijunkite laidą prie televizoriaus HDMI IN (ARC) jungties.
3 veiksmas. Prijunkite norimo prijungti garsiakalbio HDMI OUT (TV-ARC) prievadą.
4 veiksmas. Įjunkite prie televizoriaus prijungtus garsiakalbius.
5 veiksmas. Televizoriaus garsas bus leidžiamas per išorinius garsiakalbius.

Tilkobling av HDMI-kabel

„Samsung“ garso kolonėlėje ir namų kino sistemoje esanti „Anynet +“ (HDMI CEC) funkcija aktyvuojama gamykloje. Jei jūsų prietaisas nėra „Samsung“ garso kolonėlė ar namų kino sistema, turite įsitikinti, kad išmaniajame televizoriuje yra aktyvi „Anynet +“ (HDMI-CEC) funkcija. 

 

 • T / Q, R / Q, N / Q ir M / Q serijos išmaniesiems televizoriams (nuo 2017 m.)

       Pradžia > Nustatymai > Bendra > Išorinių įrenginių tvarkytuvė > „Anynet +“ (HDMI CEC)

 • K serijos išmaniajam televizoriui (2016 m.)

       Pradžia > Nustatymai > Sistema > Specialieji nustatymai > „Anynet +“ (HDMI-CEC)

 • Išmaniajam televizoriui iki J serijos (2015 m.)

       Meniu > Sistema > „Anynet +“ (HDMI-CEC)

Pastaba.

 • Išmaniajame televizoriuje turi būti įjungta „Anynet +“ (HDMI-CEC) funkcija, kad būtų galima naudoti „eARC“.
 • Naudojant  „Samsung“ nepatvirtintą laidą, gali įvykti klaida.
 • HDMI jungtis bus pažymėta ARC televizoriaus užpakalinėje pusėje arba ant „One Connect Box“ priedėlio.
 • Dauguma „One Connect Boxes“ yra HDMI-ARC jungtis (paprastai tai yra trečioji HDMI jungtis).

HDMI ryšio gedimų šalinimas

 

Jei kyla problemų dėl ARC / „eARC“ veikimo, pirmiausia pašalinkite visus prie televizoriaus prijungtus išorinius prietaisus (STB, OTT prietaisus ir kt.), tada pabandykite paleisti iš naujo. Kai kurie išoriniai prietaisai gali neatitikti HDMI ryšio specifikacijų ir dėl to gali kilti problemų. Jei problema vis tiek išlieka, patikrinkite pasinaudodami toliau pateiktais būdais.

Reikės įjungti HDMI-CEC protokolus televizoriaus nustatymų meniu. „Samsung“ televizoriai iškviečia HDMI-CEC protokolą „Anynet+“.


Meniu kelias, siekiant įjungti „Anynet+“ funkciją, atrodys maždaug taip:

1 veiksmas. Paspauskite „Samsung“ nuotolinio valdymo pulto mygtuką HOME (PRADŽIA) ir pasirinkite „Nustatymai“.

Menyen Home (Hjem), Settings (Innstillinger)

2 veiksmas. Nustatymų ekrane pasirinkite bendrąjį meniu ir išorinių įrenginių tvarkytuvę.

General (Generelt), External Device Manager (Ekstern enhetsadministrasjon)

3 veiksmas. Pasirinkite „Anynet+“ (HDMI-CEC) ir jį įjunkite.

Anynet HDMA-CEC

Jei naudojate trečiosios šalies garso kolonėlę arba namų kino sistemą, patikrinkite, ar įjungta HDMI CEC arba ARC funkcija. Tuomet garsiakalbyje perjunkite įvesties šaltinį į HDMI ARC.

 

Priklausomai nuo serijos išmaniajame televizoriuje nustatykite toliau pateiktus nustatymus, kad garsas būtų atkuriamas per garsiakalbį.

 • Išmanusis televizorius nuo 2017 m. (T / Q, R / Q, N / Q ir M / Q serijos)

       Įjunkite Pradžia > Nustatymai > Garsas > Garso išvestis. Sąraše pasirinkite imtuvą (HDMI).

 

 • Išmanusis televizorius nuo 2016 m. (K serija)

       Įjunkite Pradžia > Nustatymai > Garsas > Garsiakalbio nustatymai. Sąraše pasirinkite imtuvą (HDMI).  

 

 • Išmanusis televizorius nuo 2015 m. (J serija)

       Įjunkite Meniu > Garsas > Garsiakalbių sąrašas. Sąraše pasirinkite imtuvą (HDMI).

 

 • Išmanusis televizorius nuo 2013 m. iki 2014 m. (F / H serijos)

       Įjunkite Meniu > Garsas > Garsiakalbio nustatymai. Nustatykite televizoriaus garso išvestį į imtuvą.

 

 • Išmanusis televizorius nuo 2011 m. iki 2012 m. (D / E serijos)

       Įjunkite Meniu > Sistema > „Anynet +“ (HDMI-CEC). Nustatykite imtuvo funkciją į įjungtą padėtį. 

Kai televizoriuje nėra garso arba jis protarpiais nutrūksta, o jūs klausotės ko nors iš HDMI laidu prijungto prietaiso, viena iš paprasčiausių galimų šios problemos priežasčių yra prastos kokybės laidas. Kadangi pakeisti laidą geresnės kokybės laidu ne visada lengva ar patogu, „Samsung“ išmaniųjų televizorių modeliuose yra nustatymas, kurį galima naudoti norint reguliuoti televizoriaus HDMI signalo supratimą ir pagerinti suderinamumą su laidu.

Eikite į Meniu > Pagalba > Savidiagnostika > Signalo informacija > Signalo istorija > HDMI delsos lygis ir pasirinkite vieną iš toliau pateiktų parinkčių.
(Modeliuose nuo 2020 m.: Meniu > Palaikymas > Prietaiso priežiūra > Savidiagnostika > Signalo informacija > Signalo istorija > HDMI delsos lygis)

 

 • Pagrindinis: tai yra numatytasis nustatymas įprastam veikimui.
 • Lėtas 1: šiek tiek uždelsiama prieš nustatant, kad HDMI laidu nesiunčiamas signalas.
 • Lėtas 2: gerokai uždelsiama.

 

Nustatydami šią parinktį į „Lėtas 1“ arba „Lėtas 2“ pagerinsite iš prasto HDMI laido ateinančio signalo kokybę, tačiau yra šalutinis poveikis – ši delsa taip pat atsiras ir keičiant šaltinį. 

Jei prijungus HDMI ARC laidą prie garso kolonėlės ir visus nustatymus nustačius teisingai ji neveikia, galite iš naujo nustatyti garso kolonėlės prietaisą atlikdami toliau išvardytus veiksmus.

1 veiksmas. Išjunkite televizorių ir garso kolonėlę. (Budėjimo režimas)
2 veiksmas. Nuotolinio valdymo pulte paspauskite ir 5 sek. palaikykite garsumo didinimo (+) ir mažinimo (-) mygtukus, kol bus rodoma INIT.
3 veiksmas. Įjunkite televizorių ir garso kolonėlę.
4 veiksmas. Nuotolinio valdymo pulte paspauskite pradžios mygtuką. Pasirinkite nustatymus ir pakeiskite garso išvestį į garso kolonėlę.
5 veiksmas. Priekiniame ekrane bus parodytas pranešimas TV ARC ir pasigirs televizoriaus garsas.

Pastaba. Momentinės prietaiso ekrano kopijos ir meniu yra tik pavyzdžiai anglų kalba, juos galima rasti ir savo šalies kalba.

Dėkojame už jūsų atsiliepimus