Kaip naudotis žaidimo juostos funkcijomis?

2021 m. laidos naujuosiuose „Samsung“ televizoriuose pristatoma žaidimo juosta, kurioje pateikiama visa informacija, reikalinga norint stebėti žaidimo ypatybes, įskaitant įvesties vėlavimą, FPS (kadrų skaičių per sekundę), HDR (didelį dinaminį diapazoną), VRR (kintamąjį atnaujinimo dažnį) bei garso išvestį ir be didelių sunkumų optimaliai pritaikyti žaidimo funkcijas. Žaidėjai gali naudotis įvairiomis parinktimis, kurios patenkins bet kokius bet kurio žaidėjo poreikius.

Kaip paleisti žaidimo juostą?

Kai žaidimo režimas ĮJUNGTAS arba AUTOMATINIS, paspauskite ir palaikykite išmaniojo „Samsung“ televizoriaus nuotolinio valdymo pulto leidimo / pristabdymo mygtuką, kad paleistumėte žaidimo juostą.

Paspauskite nuotolinio valdymo pulto leidimo / pristabdymo mygtuką.
Naujos žaidimo juostos funkcijos.

Naudodamiesi žaidimo juosta galite kontroliuoti žaidimo nustatymus, stebėjimą ir žaidimo pagerinimo nustatymus.

① Įvesties vėlavimas

Rodomas žaidimo signalo įvesties vėlavimas. Kai išjungta „Game Motion Plus“ funkcija arba įjungta VRR arba 4K@120 Hz funkcija, žaidimo įvesties vėlavimas yra minimalus.

② FPS (kadrai per sekundę)

Tikruoju laiku rodomas kadrų skaičius per sekundę. Kadrų dažnis keičiasi, kai aktyvinta VRR funkcija.

③ HDR (didelis dinaminis diapazonas)

Rodomas, kai žaidžiamas HDR žaidimas. Norėdamas įjungti HDR, naudotojas turi tai padaryti žaidimų įrenginyje, pvz., žaidimų kompiuteryje arba asmeniniame kompiuteryje.

④ VRR (kintamasis atnaujinimo dažnis)

Kai aktyvi „Freesync“ arba VRR funkcija, rodoma atitinkama vertė. Televizorių galima naudoti su „Freesync“ arba VRR funkcija. Televizorių galima naudoti su „Freesync Premium Pro“, „Freesync Premium“, „Freesync“ ir VRR funkcijomis. Norėdamas įjungti „Freesync“ arba VRR, naudotojas turi tai padaryti žaidimų įrenginyje, pvz., žaidimų kompiuteryje arba asmeniniame kompiuteryje.
Kai įjungiama „Game Motion Plus“ funkcija, VRR / „Freesync“ funkcija išjungiama.

⑤ Garso išvestis

Rodomas garso įrenginys, per kurį perduodamas garsas (pvz., televizoriaus garsiakalbis, prijungtas garsiakalbis, ausinės ir kt.).

⑥ Ekrano kraštinių santykis

Ekrano kraštinių santykį galite pakeisti iš numatytojo 16:9 nustatymo į itin platų ekraną (21:9 arba 32:9).

⑦ Ekrano padėtis

Nustačius itin platų ekraną (21:9 arba 32:9), televizoriaus nuotolinio valdymo pulto aukštyn ir žemyn krypčių mygtukais ekraną galima slinkti aukštyn arba žemyn.

⑧ Žaidimo režimo nustatymai

  • Žaidimo režimas: atveriamas žaidimo režimas. Jeigu aptinkamas žaidimų kompiuteris, žaidimo režimas atveriamas automatiškai.
  • Erdvinis garsas: pagerinamas žaidimo garsas ir sukuriamas išmanusis, nuo konkrečios scenos priklausantis trimatis, erdvinis garsas, padedantis pasinerti į žaidimą.
  • Dinaminės juodos spalvos vienodintuvas: padidina tamsoje tykančių objektų matomumą, todėl ekrane lengviau atpažinti priešus ir užuominas. Ši funkcija yra paremta tikralaikio reginio analize ir pagerina tamsių detalių matomumą ir aiškumą. Tamsių detalių lygį galima reguliuoti 5 veiksmais.
  • „Game Motion Plus“ nustatymai: padidinamas vaizdo sklandumas ir optimizuojamas žaidimų, kuriuose daug judėjimo (tokių kaip RPG ir nuotykių žaidimai), vaizdas. Kai įjungta „Game Motion Plus“ funkcija, VRR / „Freesync“ funkcija išjungiama. Kai išoriniame įrenginyje įjungta VRR / „Freesync“ funkcija, „Game Motion Plus“ funkcija išjungiama.
    Išjungus „Game Motion Plus“ funkciją įvesties vėlavimas būna minimalus. Įjungus „Game Motion“ funkciją žaidimas būna sklandesnis, nes įterpiami papildomi kadrai.

⑨ Trikčių šalinimas

Jeigu naudojantis žaidimo juosta kyla kokių nors problemų, galite atverti trikčių šalinimo vadovą ir ieškoti problemos sprendimo.

„Ultrawide GameView™“ naudojimas kompiuteryje (itin platus žaidimo rodinys)

2021 metų „Samsung“ televizoriai turi „Ultrawide GameView“ funkciją, skirtą žaidimams žaisti asmeniniu kompiuteriu.
Naudodamiesi žaidimo juosta žaidėjai gali pakeisti ekrano kraštinių santykį iš 16:9 į 21:9 arba 32:9. 2021 m. „Samsung“ televizoriuose su žaidimo juosta galima greitai perjungti „Ultrawide GameView™“ ekrano formatą.
„Ultrawide GameView™“ formatu apžvalgos laukas yra kur kas platesnis, nei esant įprastiniam 16:9 ekrano kraštinių santykiui. Su „Ultrawide GameView“ lengviau pasinerti į žaidimą, vaizdas suteikia daugiau informacijos, todėl geriau matosi mūšio lauko pakraščiai, kur gali slapstytis priešai.
„Ultrawide GameView“ formatas neretai minimas kaip nuostabi funkcija, suteikianti žaidėjams galimybę pritaikyti žaidimo skiriamąją gebą pagal žaidimo žanrą ir asmeninius pageidavimus. Žaisdami žaidimus, kuriuose tenka šaudyti, itin plačiame ekrane žaidėjai neretai pasiekia geresnių rezultatų, o žaidimas teikia didesnį pasitenkinimą.

„Super Ultrawide GameView™“

Televizoriaus ekrano kraštinių santykis.

Žaisdami savo kompiuteriu jūs irgi galite pasinaudoti „Super Ultrawide GameView™“ formato privalumais; tam reikia vykdyti toliau pateiktas instrukcijas.

Toliau pateikiami nurodymai, kaip nustatyti 21:9 skiriamąją gebą. Tos pačios instrukcijos taikomos ir 32:9 skiriamajai gebai.

1 veiksmas. Ilgai spauskite leidimo / pristabdymo mygtuką ir paleiskite žaidimo juostą.

2 veiksmas. Vieną kartą paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką ties ekrano kraštinių santykio nustatymu ir pakeiskite žaidimo juostos ekrano kraštinių santykį į 21:9.

3 veiksmas. Žaidimo juostoje rodomas iškylantysis pranešimas, siūlantis pritaikyti žaidimo juostos ekrano kraštinių santykį, kad būtų tinkamai atvaizduojama skiriamoji geba.

„Perjungus 21:9 ekrano kraštinių santykį ir vieną kartą nustačius 2560x1080 arba 3840x1600 kompiuterio ekrano skiriamąją gebą, bus nustatytas 21:9 ekrano kraštinių santykis.“

4 veiksmas. Vadovaudamiesi žaidimo juostos iškylančiuoju pranešimu, pakeiskite kompiuterio skiriamąją gebą į rekomenduojamą. Kompiuterio skiriamąją gebą galima pareguliuoti kompiuterio meniu Display (ekranas) spustelėjus dešinįjį pelės klavišą. 

Jeigu pirmą kartą pakeitėte kompiuterio ekrano skiriamąją gebą, kitą kartą televizoriaus ekrano kraštinių santykį galėsite pakeisti per žaidimo juostą.

Galimos ekrano skiriamosios gebos vertės priklauso nuo televizoriaus modelio arba nuo to, prie kurios HDMI jungties prijungtas kompiuteris.

 

Table 1
Žaidimo juostos ekrano kraštinių santykis
Kompiuteryje nustatyta skiriamoji geba
 21:9  3840x1600 (60Hz)

2560x1080 (60Hz)


2560x1080 (120Hz)
 32:9

3840x1080 (60Hz)


3840x1080 (120Hz)
 

5 veiksmas. 21:9 ekrano kraštinių santykis matysis kompiuteryje.

21:9 ekrano kraštinių santykis kompiuteryje.

6 veiksmas. Paleiskite žaidimą, kuris veikia 21:9 itin plataus ekrano skiriamąja geba, ir mėgaukitės.

Žaidimas paleistas 21:9 ekrane.

Pastaba. „Super Ultrawide GameView“ formatas galimas tik kompiuteriniuose žaidimuose arba žaidimuose su itin plataus ekrano funkcija. 

Kad vaizdas būtų žaidėjo akių lygyje, jis gali pastumti ekraną aukštyn ir žemyn išmanioji „Samsung“ televizoriaus nuotolinio valdymo pulto kanalų perjungimo mygtukais.

Ką daryti, jeigu ekrano kraštinių santykis nepakeičiamas automatiškai?

Žaidžiant kai kuriuos žaidimus, skiriamąją gebą reikės pakeisti žaidimo nustatymuose, kad ji atitiktų ekrano kraštinių santykį. Kai kurie žaidimai ekrano kraštinių santykį pakeičia automatiškai, bet ne visi, todėl gali tekti tai patiems atlikti žaidimo nustatymuose.

Pastaba. Ekrano nuotraukos ir meniu gali skirtis priklausomai nuo televizoriaus modelio ir programinės įrangos versijos.

Jei jums reikia išsamesnės pagalbos, apsilankykite „Samsung Community“ forume. „Samsung Community“ forumas yra platforma, kurioje galite rasti naudingos informacijos ir patarimų, susijusių su „Samsung“ technologijomis ir susilaukti bendruomenės narių bei ekspertų pagalbos.

Dėkojame už jūsų atsiliepimus