Neveikia televizoriaus nuotolinio valdymo pultas

Jeigu kilo problemų su televizoriaus nuotolinio valdymo pultu, atlikite toliau nurodytus veiksmus ir patikrinkite, ar tai padės.

 

Pastaba: jeigu norite įsigyti naują nuotolinio valdymo pultą, jo ieškokite mūsų atsarginių dalių ir reikmenų puslapyje. Jeigu nerandate savo televizoriaus naudotojo vadovo, apsilankykite mūsų pagalbos puslapis ir įveskite televizoriaus modelio numerį.

Išjunkite televizorių ir atjunkite jį nuo maitinimo lizdo. Palaukite maždaug 30 sekundžių, tada vėl prijunkite televizorių prie maitinimo lizdo. Pabandykite vėl įjungti televizorių.

1 Išjunkite televizorių ir atjunkite jį nuo maitinimo lizdo
2 Palaukite maždaug 30 sekundžių
3 Vėl prijunkite televizorių prie maitinimo lizdo ir pabandykite jį įjungti su nuotolinio valdymo pultu

Jeigu nesimato infraraudonųjų spindulių signalo, gali būti, kad išeikvoti nuotolinio pulto maitinimo elementai. Dažniausiai nuotolinio pultas nustoja veikti arba veikia su pertrūkiais dėl išeikvotų arba netinkamai įdėtų maitinimo elementų. 

1 Atidarykite nuotolinio valdymo pulto maitinimo elementų skyriaus dangtelį

Pastaba: maitinimo elementų skyrelis paprastai būna galinėje televizoriaus nuotolinio valdymo pulto pusėje. Paprastai jis būna pažymėtas rodykle, kuri rodo, kokia kryptimi jį reikia stumti, norint atidaryti. Toliau esančiame paveikslėlyje pavaizduotas maitinimo elementų skyrius gali skirtis nuo jūsų turimo nuotolinio valdymo pulto

1Nuotolinio valdymo pulto maitinimo elementų skyrius
2 Išimkite senus maitinimo elementus
3 Į nuotolinio valdymo pultą įdėkite naujus maitinimo elementus ir uždarykite dangtelį. Patikrinkite, ar maitinimo elemento + ir - galai sutampa su nuotolinio valdymo pulto + ir - angomis

Susiejimas – tai terminas, reiškiantis dviejų „Bluetooth“ įrenginių sujungimą. Jeigu ryšys neveikia, galima jį pabandyti atkurti susiejant iš naujo. Šis būdas veikia tik su „Samsung“ išmaniaisiais nuotolinio valdymo pultais.  

Susiejimo būdas gali būti šiek tiek kitoks, nelygu, kokį nuotolinio valdymo pultą naudojate. Paprastai tam reikia vienu metu tris sekundes ar ilgiau spausti du mygtukus, tuo pat metu nuotolinio valdymo pultą laikant nukreiptą į televizorių.

Nuotolinio valdymo pultą laikykite ne didesniu nei 30 cm atstumu nuo televizoriaus, nukreiptą į IR jutiklį, tada tris sekundes palaikykite paspaustus atitinkamus mygtukus ir atleiskite. Toliau susiraskite savo nuotolinio valdymo pultą, kad žinotumėte, kokius mygtukus spausti.

Pastaba: IR jutiklio buvimo vieta priklauso nuo televizoriaus modelio. „Samsung“ televizorių IR jutiklis paprastai būna apačioje, dešinėje pusėje, arba už „Samsung“ ženklelio.

Jeigu toliau nerandate nuotolinio valdymo pulto, kuris atrodo kaip jūsiškis, skaitykite gautą turimo įrenginio vadovą arba atsisiųskite el. vadovą, kurį reikia susirasti pagal konkretų televizoriaus modelį.

2Penkių skirtingų nuotolinio valdymo pultų mygtukai, naudojami susiejant

Norint susieti 2013 m. išmanųjį nuotolinio valdymo pultą, reikės nuimti maitinimo elementų skyriaus dangtelį ir paspausti po juo esantį susiejimo mygtuką.

2013 m. išmanusis nuotolinio valdymo pultas

Jeigu problemų išspręsti nepavyko, galima atkurti „Samsung“ išmaniųjų nuotolinio valdymo pultų, kurie buvo pradėti gaminti 2016 m., gamintojo nuostatas. Jeigu jūsų turimas nuotolinio valdymo pultas panašus į kurį nors iš parodytųjų toliau, paspauskite ir palaikykite mygtukus pažymėtose vietose, kol nustos blyksėti indikatoriaus lemputė. Kai bus sėkmingai atkurtos nuotolinio valdymo pulto gamintojo nuostatos, jis bus automatiškai susietas kitą kartą paspaudus mygtuką, tačiau pultas turi būti pakankamai arti televizoriaus ir nukreiptas į IR jutiklį.

4Mygtukai, kuriais nuotolinio valdymo pultas nustatomas iš naujo

Jeigu išbandėte visus pirmiau paminėtus sprendimus, tačiau nuotolinio valdymo pulto veikimo problemų nepavyko išspręsti, kreipkitės į „Samsung“ pagalbos skyrių.

Dėkojame už jūsų atsiliepimus