Kaip prijungti „Soundbar“ prie televizoriaus?

„Soundbar“ prie televizoriaus galima prijungti įvairiais būdais. Galima prijungti laidiniu ryšiu per HDMI kabelį arba optinį kabelį. Galima prijungti belaidžiu ryšiu per „Bluetooth“ arba „Wi-Fi“.

Prijunkite su HDMI kabeliu Prijunkite su HDMI kabeliu

„Soundbar“ prie televizoriaus prijungus HDMI kabeliu bus užtikrintas geriausios galimos kokybės garsas. HDMI kabeliais garsas perduodamas skaitmeniniu būdu, o skaitmeninis garso signalas keliauja abiem kryptimis, todėl garso kokybė bus geresnė, o signalas vėluos mažiau. Norėdami prijungti „Soundbar“ prie televizoriaus atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1 veiksmas. Paruoškite HDMI kabelį.

2 veiksmas. Prijunkite kabelį prie televizoriaus HDMI IN (ARC) jungties.

3 veiksmas. Prijunkite prie „Soundbar“ HDMI OUT (TV-ARC) prievado.

4 veiksmas. Įjunkite „Soundbar“ ir nustatykite signalo šaltinį kaip „D.IN.“.

5 veiksmas. Televizoriaus garsas bus leidžiamas per „Soundbar“.

Pastaba. Spustelėkite šią nuorodą, kad daugiau sužinotumėte apie tai, kaip HDMI kabeliu prijungti „Soundbar“ prie televizoriaus.

Prijunkite su optiniu kabeliu Prijunkite su optiniu kabeliu

Optinis kabelis yra labai geras būdas „Soundbar“ prijungti prie televizoriaus. Šio tipo kabeliu perduodamas skaitmeninis garsas, todėl girdėsis kiekviena detalė.

1 veiksmas. Įjunkite televizorių ir garso sistemą „Soundbar“.

2 veiksmas. Paspauskite „Soundbar“ signalo šaltinio mygtuką, tada pasirinkite „Soundbar“ nustatymą „D.IN.“.

3 veiksmas. Vieną skaitmeninio optinio kabelio galą prijunkite prie televizoriaus prievado OPTICAL OUT, tada kitą galą prijunkite prie „Soundbar“ prievado DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL).

4 veiksmas. Televizoriuje eikite į „Nustatymai“.

5 veiksmas. Pasirinkite „Garsas“, tada pasirinkite „Garso išvestis“.

6 veiksmas. Pasirinkite „Garso išėjimas / optinė“.

Pastaba. Spustelėkite šią nuorodą, kad daugiau sužinotumėte apie tai, kaip optiniu kabeliu prijungti „Soundbar“ prie televizoriaus.

Prijunkite su „Bluetooth“ Prijunkite su „Bluetooth“

„Bluetooth“ ryšys neužtikrina tokios pačios garso kokybės kaip HDMI, tačiau jis mėgstamas dėl to, kad yra belaidis. Pagrindinė „Bluetooth“ problema yra ta, kad ryšys gali būti nestabilus dėl tokių išorinių veiksnių kaip dingusi elektra arba kiti elektros įrenginiai. Tačiau „Bluetooth“ vis tiek patogus ir paprastas naudoti variantas.

1 veiksmas. Paspauskite „Soundbar“ signalo šaltinio mygtuką, tada pasirinkite „Soundbar“ nustatymą BT. BT per kelias sekundes bus automatiškai pakeistas į BT PAIRING, o jeigu šiuo būdu jau buvo prisijungta anksčiau, tuomet į BT READY.

2 veiksmas. Pasirodžius BT READY paspauskite ir ilgiau kaip 5 sekundes palaikykite „Soundbar“ signalo šaltinio mygtuką, kad pasirodytų BT PAIRING.

3 veiksmas. Kai „Soundbar“ veiks susiejimo režimu, televizoriuje eikite į „Nustatymai“.

4 veiksmas. Pasirinkite „Garsas“, tada pasirinkite „Garso išvestis“.

5 veiksmas. Pasirinkite „Bluetooth“ garsiakalbių sąrašas“.

6 veiksmas. Sąraše pasirinkite „Soundbar“, tada pasirinkite „Susieti ir sujungti“.

Pastaba. Spustelėkite šią nuorodą, kad daugiau sužinotumėte apie tai, kaip per „Bluetooth“ prijungti „Soundbar“ prie televizoriaus.

Prijunkite su „Wi-Fi“ Prijunkite su „Wi-Fi“

Per „Wi-Fi“ „Soundbar“ prie televizoriaus galite prijungti belaidžiu ryšiu. „Wi-Fi“ ryšio platesnė aprėptis negu „Bluetooth“, be to, per „Wi-Fi“ prie televizoriaus ir garso sistemos galima prijungti kelis įrenginius.

1 veiksmas. „Soundbar“ galinėje dalyje paspauskite signalo šaltinio mygtuką arba paspauskite nuotolinio valdymo pulto signalo šaltinio mygtuką, kad pasirinktumėte „Wi-Fi“ režimą.

Pastaba. 2016–2018 m. televizorių modeliuose pasirinkus „Wi-Fi“ režimą esant įjungtam televizoriui ekrane bus rodomas automatinio prisijungimo būdas.

2 veiksmas. Mobilųjį įrenginį prijunkite prie to paties „Wi-Fi“ tinklo, prie kurio prijungtas televizorius.

3 veiksmas. Į mobilųjį įrenginį atsisiųskite programėlę „SmartThings“.

4 veiksmas. Atverkite „SmartThings“ programėlę mobiliajame įrenginyje ir palieskite piktogramą „Įtraukti“ (+).

5 veiksmas. Palieskite „Įrenginys“ – ekrane tai pirmoji parinktis

6 veiksmas. Palieskite AV ir pasirinkite „Soundbar“ pavadinimą – „Samsung“ arba „Samsung Harman Kardon“. Tada palieskite „Soundbar“.

7 veiksmas. Palieskite „Paleisti“ ir pasirinkite vietą ir patalpą. Tada mobilusis įrenginys pradės ieškoti „Soundbar“ ir prisijungs.

8 veiksmas. Televizoriuje eikite į „Nustatymai“.

9 veiksmas. Pasirinkite „Garsas“, tada pasirinkite „Garso išvestis“.

10 veiksmas. Pasirinkite „WI-FI“.

Pastaba.

  • Spustelėkite šią nuorodą, kad daugiau sužinotumėte apie tai, kaip per „Wi-Fi“ prijungti „Soundbar“ prie televizoriaus.
  • Įrenginio ekrano nuotraukos ir meniu anglų kalba pateikti tik kaip pavyzdžiai. Televizoriaus ir telefono meniu parinktis galite nustatyti į lietuvių k.

Jei jums reikia išsamesnės pagalbos, apsilankykite „Samsung Community“ forume. „Samsung Community“ forumas yra platforma, kurioje galite rasti naudingos informacijos ir patarimų, susijusių su „Samsung“ technologijomis ir susilaukti bendruomenės narių bei ekspertų pagalbos.

Dėkojame už jūsų atsiliepimus