Televizora
pieejamība

Televizora pieejamība Televizora pieejamība

Redze

Balss vadība

Pateicoties Balss vadībai, televizors spēj tev nolasīt ekrānā esošo tekstu, kā arī sniedz mutisku informāciju par izvēlēto skaļumu, kanālu un programmu. Tā arī balsī lasa visu Elektroniskajā programmu gidā (Electronic Programme Guide (EPG)) atspoguļoto tekstu. Balss vadība darbojas ikvienai televizora izvēlnei, turklāt ir iespējams pielāgot savām vēlmēm atbilstošas rakstzīmes un toni.

QLED TV pretskats Balss vadība QLED TV pretskats Balss vadība

Audio apraksts

Audio apraksts (Audio Description (AD)) ir pakalpojums, ko sniedz daudzas Lielbritānijas televīziju programmas; tas nodrošina papildu audio celiņu pārraidīšanu, sniedzot kadra mutisku aprakstu un tādējādi palīdzot saprast ekrānā notiekošo.

QLED TV pretskats Audio apraksts QLED TV pretskats Audio apraksts

Augsts kontrasts

Augsta kontrasta režīms konfigurē televizoru tā, lai visas izvēlnes tiktu atspoguļotas ar caurspīdīgi melnu fonu un baltu vai dzeltenu fontu. Tas nodrošina maksimālu teksta kontrastu un redzamību, kā arī tas ir īpaši noderīgs, ja tev ir jebkāda veida redzes traucējumi.

QLED TV pretskats Augsts kontrasts QLED TV pretskats Augsts kontrasts

Palielināšana

Palielināšanas funkcija palīdz tev ekrānā redzēt svarīgos elementus, izmantojot palielinājuma vai pietuvinājuma efektu.

QLED TV pretskats Palielināšana QLED TV pretskats Palielināšana

Tālvadības
pults apgūšana

Izmantojot jauno Tālvadības pults apgūšanas funkciju, televizors pārslēdzas apmācību režīmā un palīdz tev iegūt pēc iespējas lieliskāku skatīšanās pieredzi. Šajā režīmā televizors tev asistē pastāstot, ko dara tā tālvadības pults poga, kuru esi nospiedis. Pateicoties šai funkcijai, cilvēki ar redzes traucējumiem vai neredzīgie var ātri apgūt savas tālvadības pults pogu izvietojumu un funkcijas, neietekmējot televizora parasto darbību.

QLED TV pretskats Tālvadības pults apgūšana QLED TV pretskats Tālvadības pults apgūšana

Ekrāna izvēlnes
apgūšana

Apgūsti izvēlnes TV ekrānā. Kad ir iespējota šī funkcija, tavs televizors pastāstīs izvēlēto izvēlņu struktūras un funkcijas.

QLED TV pretskats Ekrāna izvēlnes apgūšana QLED TV pretskats Ekrāna izvēlnes apgūšana

Pelēktoņi

Lai padarītu krāsu dēļ izplūdušās malas asākas, tu vari mainīt TV ekrāna krāsu uz melnbaltu toni.

QLED TV pretskats Pelēktoņi QLED TV pretskats Pelēktoņi

Krāsu inversija

Lai tekstu būtu iespējams vieglāk izlasīt, tu vari apgriezt TV ekrānā atspoguļotā teksta un fona krāsas.

QLED TV pretskats Krāsu inversija QLED TV pretskats Krāsu inversija

Redzēt krāsas

Lietotne SeeColors padara iespējamu cilvēkiem ar redzes traucējumiem Samsung QLED TV ekrānos redzēt pilnu krāsu spektru.

QLED TV pretskats Redzēt krāsas QLED TV pretskats Redzēt krāsas

Dzirde

Multi izvades audio

Multi izvades audio ļauj tev konfigurēt televizora audio izvadi, kad televizoram ir pievienotas Bluetooth austiņas. Tu vari skaņu nosūtīt uz vairākām ierīcēm ar neatkarīgu skaņas regulēšanas iespēju. Ja kādam no tavas ģimenes ir dzirdes traucējumi un ir nepieciešams klausīties, izmantojot atsevišķas austiņas, Multi izvades audio to nodrošina, automātiski nesamazinot skaņu citiem televizora skaļruņiem.

QLED TV pretskats Multi izvades audio QLED TV pretskats Multi izvades audio

Subtitri

Lielākai daļai Lielbritānijas televīzijas programmu ir nodrošināti subtitri. Dialogi televizora ekrānā tiek atspoguļoti kā teksts.

QLED TV pretskats Subtitri QLED TV pretskats Subtitri

Zīmju valodas pietuvināšana

Zīmju valodas pietuvināšanas funkcija automātiski atpazīst un palielina zīmju valodas zonu cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem. Zīmju valodas zonu iespējams iestatīt, kā arī pielāgot tās palielinājumu. Savukārt skatītāji ar redzes traucējumiem var izmantot šo funkciju, lai pietuvinātu kādu noteiktu zonu.

Televizorā tiek atskaņota ziņu tiešraide. Ziņu tiešraidi tulko zīmju valodas tulks. Ekrānā redzamais tulka lodziņš tiek automātiski palielināts, lai skatītāji tulku redzētu skaidrāk. Televizorā tiek atskaņota ziņu tiešraide. Ziņu tiešraidi tulko zīmju valodas tulks. Ekrānā redzamais tulka lodziņš tiek automātiski palielināts, lai skatītāji tulku redzētu skaidrāk.

Kustību traucējumi

Tālvadības pults
atkārtošanas
pogas iestatījumi

Lai veiktu atkārtotu darbību un samazinātu ātrumu, turi nospiestu vienu tālvadības pults pogu. Šī funkcija ir noderīga, lai palēninātu kanāla/skaņas līmeņa nepārtrauktu darbību vai horizontāla vai vertikāla saraksta kustības.

Tālvadības pults atkārtošanas pogas iestatījumu lodziņš ir atvērts simulētā televizora ekrānā, kurā redzama televīzijas pārraide. Tālvadības pults atkārtošanas pogu ir iespējams ieslēgt vai izslēgt izvēlnē. Apakšizvēlnē ir iespējams pielāgot atkārtojuma intervālus. Tālvadības pults atkārtošanas pogas iestatījumu lodziņš ir atvērts simulētā televizora ekrānā, kurā redzama televīzijas pārraide. Tālvadības pults atkārtošanas pogu ir iespējams ieslēgt vai izslēgt izvēlnē. Apakšizvēlnē ir iespējams pielāgot atkārtojuma intervālus.

Vispārīgi

Pieejamības
saīsnes

Izmantojot Pieejamības saīsnes, ar vienu klikšķi ir iespējams piekļūt ekrāna izvēlnei, kurā vari apskatīt vai pielāgot televizora pieejamības funkciju statusu. Lielāko daļu televizora pieejamības funkciju iespējams aktivizēt, turot nospiestu viedās tālvadības pults <VOLUME> (skaļuma) vai <MUTE> (skaņas izslēgšanas) pogu vai izmantojot Pieejamības izvēlni, kas atrodama Sistēmas iestatījumos.

 QLED TV pretskats Pieejamības saīsnes  QLED TV pretskats Pieejamības saīsnes