Cepeškrāsns informācijas kodu pārbaude

Vairumā gadījumu redzamie informācijas kodi neliecina par darbības traucējumiem, un tos var notīrīt, atiestatot iekārtu. Aplūkojiet tālāk redzamos kodus un norādījumus un izmēģiniet ieteikumus. Attiecībā uz dažiem informācijas kodiem tomēr nepieciešams veikt papildu darbības, lai varētu tos notīrīt. Ja ekrānā turpina parādīties noteikti kodi, sazinieties ar Samsung servisa centru, lai saņemtu palīdzību.

Biežāk parādītie informācijas kodi un risinājumi

Kļūdas kods cepeškrāsns panelī.

Kods

Nozīme

Risinājumi

C-d0

Problēma ar pogu

Tas parādās, kad noteiktu laiku tiek turēta

nospiesta poga.

Notīriet pogas un pārbaudiet, vai uz tām / ap tām nav ūdens.

Izslēdziet cepeškrāsni un mēģiniet vēlreiz. 

S-01

Izslēgšana drošībai

Cepeškrāsns ilgāku laiku ir turpinājusi darboties

noteiktā temperatūrā.

 • Līdz 105 °C: 16 stundas
 • No 105 °C līdz 240 °C: 8 stundas
 • No 245 °C līdz maks. temperatūrai: 4 stundas

Tā nav sistēmas problēma.

Izslēdziet cepeškrāsni un izņemiet ēdienu. Pēc tam dariet visu, kā ierasts.

dC

dE

Nepieciešama sadalītāja pārbaude

Ja sadalītājs tiek noņemts dubultās gatavošanas režīma laikā. 

Ja sadalītājs tiek ievietots vienas gatavošanas režīma laikā.

Sadalītāju nedrīkst noņemt dubultās gatavošanas režīma laikā.

Izslēdziet cepeškrāsni un pēc tam atkal iedarbiniet to.

Ja problēmu neizdodas novērst, izslēdziet strāvas padevi uz vismaz 30 sekundēm un tad atkal pieslēdziet to. 

C-d1

Durvju bloķēšanas darbības traucējumi

Izslēdziet cepeškrāsni un pēc tam atkal iedarbiniet to.

Ja problēmu neizdodas novērst, izslēdziet strāvas padevi uz vismaz 30 sekundēm un tad atkal pieslēdziet to.

C-20

C-21

C-22

Sensora darbības traucējumi

Izslēdziet cepeškrāsni un pēc tam atkal iedarbiniet to.

Ja problēmu neizdodas novērst, izslēdziet strāvas padevi uz vismaz 30 sekundēm un tad atkal pieslēdziet to. 

Piezīme.

 • Ja ieraugāt informācijas kodu, kas nav norādīts šajā lapā, sameklējiet konkrētā modeļa rokasgrāmatu.
 • Atkarībā no iekārtas modeļa dizains un informācijas kods var atšķirties. 
 • Ja neviens kods no cepeškrāsns nepazūd, sazinieties ar Samsung servisa centru, lai saņemtu palīdzību. 

Papildu informācijas kodi

Kods

Nozīme

Risinājumi

C-F1

Rodas tikai EEPROM nolasīšanas/rakstīšanas laikā.

Izslēdziet cepeškrāsni un pēc tam atkal iedarbiniet to.

Ja problēmu neizdodas novērst, izslēdziet strāvas padevi uz vismaz 30 sekundēm un tad atkal pieslēdziet to.

C-F0

Ja nav sakaru starp galveno PCB un pakārtoto PCB.

Izslēdziet cepeškrāsni un pēc tam atkal iedarbiniet to.

Ja problēmu neizdodas novērst, izslēdziet strāvas padevi uz vismaz 30 sekundēm un tad atkal pieslēdziet to.

C-F2

Rodas, ja saglabājas sakaru problēma starp skārienjutīgo IC un galveno vai pakārtoto MICOM.

Izslēdziet cepeškrāsni un pēc tam atkal iedarbiniet to.

Ja problēmu neizdodas novērst, izslēdziet strāvas padevi uz vismaz 30 sekundēm un tad atkal pieslēdziet to.

Pr E

Šis kods nozīmē, ka cepeškrāsns tiek uzkarsēta.

Kods "Pr E" būs redzams tik ilgi, līdz tiks sasniegta iestatītā temperatūra. Kad vēlamā temperatūra būs sasniegta, kods "Pr E" nodzisīs.

Uzkarsēšanas laikā turiet durvis aizvērtas.

Piezīme.

 • Ja ieraugāt informācijas kodu, kas nav norādīts šajā lapā, sameklējiet konkrētā modeļa rokasgrāmatu.
 • Atkarībā no iekārtas modeļa informācijas kods var atšķirties. 
 • Ja neviens kods no cepeškrāsns nepazūd, sazinieties ar Samsung servisa centru, lai saņemtu palīdzību. 

Šis kods parādās, izvēloties grila funkciju un iestatot temperatūru no 50 °C līdz 250 °C vai izvēloties parasto gatavošanas režīmu un iestatot temperatūru starp 1. un 3. grila režīmu; ziņojums un skaņas signāls informēs jūs par nepieciešamību atiestatīt temperatūru.

Cepeškrāsns informācijas kods ar tekstu.

Piezīme. 

 • Atkarībā no iekārtas modeļa dizains un informācijas kods var atšķirties. 
 • Ja neviens kods no cepeškrāsns nepazūd, sazinieties ar Samsung servisa centru, lai saņemtu palīdzību. 

Paldies par jūsu atsauksmēm