Ko darīt, ja POWERbot attēlo CO2 kodu?

Ja informācijas kods parādās kopā ar kļūdas signālu, izslēdziet ārkārtas situācijas slēdzi un skatiet tālāk sniegtos norādījumus. Ja nespējat notīrīt kodu no iekārtas, sazinieties ar Samsung servisa centru, lai saņemtu palīdzību. 

Kad parādās CO2 kods

  • Ja POWERbot apstājas bez īpaša iemesla, sasveras vai pārvietojas zigzagā, iespējams, tā kreiso riteni ir bloķējis kāds priekšmets.
  • Izslēdziet ārkārtas situācijas slēdzi un noņemiet svešķermeni no piedziņas riteņa. 
C02 koda rādījums.

Piezīme.

  • Atkarībā no iekārtas modeļa šis kods var atšķirties.
  • Ja nespējat notīrīt informācijas kodu no sava POWERbot, sazinieties ar Samsung servisa centru, lai saņemtu palīdzību.

1. darbība. Pirms robota tīrīšanas izslēdziet jaudas slēdzi, kas atrodas robota apakšdaļā.

Izslēdziet jaudas slēdzi.

2. darbība. Noklājiet uz grīdas mīkstu drānu un uzlieciet uz tās otrādi apgrieztu POWERbot. 

Uzlieciet otrādi apgrieztu POWERbot.

3. darbība. Ar neasu irbulīti vai pinceti noņemiet jebkādus svešķermeņus.

Noņemiet jebkādus svešķermeņus.

Piezīme. Faktiskais attēlojums un daļas var atšķirties atkarībā no jūsu iekārtas modeļa.

Ja svešķermenis ieķersies labajā piedziņas ritenī, tiks parādīts CO3 informācijas kods. 

  • Labā piedziņas riteņa problēma: CO3 kods 
  • Kreisā piedziņas riteņa problēma: CO2 kods

Risinājumi

Izslēdziet ārkārtas situācijas slēdzi un noņemiet svešķermeni no piedziņas riteņa. 

Paldies par jūsu atsauksmēm