Žāvētāja siltummaiņa tīrīšana

Ja cikls ir beidzies un veļa nav pietiekami sausa, iespējams, jātīra siltummainis.

Kā var zināt, vai jātīra siltummainis?

Lai panāktu optimālus žāvēšanas rezultātus, žāvētāja siltummaini ieteicams tīrīt ik pēc 25 cikliem vai vismaz vienreiz mēnesī. Dažiem žāvētājiem ir “filtra” ziņojums vai zummers, kas skan pēc 25 lietošanas reizēm līdz notīrīšanai. Siltummaiņa tīrīšana palīdz uzlabot žāvēšanas sniegumu.
 

Dažām ierīcēm iedegas ziņojums “Filter” (Filtrs), kas mainās, kā parādīts tālāk:

Filtra ziņojums Samsung žāvētāja ekrānā

Citām ierīcēm displeja panelī sarkanā krāsā iedegas indikatori “Filter Check” (Filtra pārbaude) un “Heat Exchanger Filter Clean” (Siltummaiņa filtra tīrīšana).
 

Filtra pārbaudes indikators

Filtra pārbaudes indikators Samsung žāvētājam

Siltummaiņa filtra tīrīšanas indikators

Siltummaiņa filtra tīrīšanas trauksmes indikators Samsung žāvētājam

Lūdzu, ņemiet vērā: atverot iekšējo vāku vai izslēdzot barošanu, barošanas spraudnis aptur zummera skaņu, ja siltummainis nav notīrīts.

Tīrīšanas instrukcijas

Tālāk ir sniegtas norādes par siltummaiņa izņemšanu un tīrīšanu.

1 Viegli piespiediet ārējā vāka augšdaļu (A), lai to atvērtu.
Noņemiet ārējo vāku
2 Atbloķējiet sviras (B).
Atbloķējiet sviras
3 Noņemiet iekšējo vāku (C).
Noņemiet iekšējo vāku
4 Notīriet siltummaini ar komplektā iekļauto tīrīšanas suku. Tīriet ar suku tikai augšup un lejup ar vertikālu kustību. Tīrot nesalieciet un nesabojājiet siltummaiņa plāksnītes (it īpaši, ja izmantojat putekļsūcēju ar sukas pierīci), jo tā var samazināt žāvēšanas sniegumu.
Notīriet siltummaini

Lūdzu, ņemiet vērā: lai izvairītos no fiziskām traumām un apdegumiem, neaizskariet un netīriet siltummaini ar kailām rokām. Siltummaiņa tīrīšanai nelietojiet ūdeni.

5 Notīriet iekšējo vāku ar mīkstu, mitru drānu.
Notīriet iekšējo vāku
6 Uzstādiet iekšējo vāku sākotnējā pozīcijā un bloķējiet to, izmantojot sviras.
Atkal uzlieciet iekšējo vāku
7 Aizveriet ārējo vāku un pārbaudiet, vai sviras ir bloķētas.

Paldies par jūsu atsauksmēm