Programmu pārvaldīšana Galaxy viedtālrunī

Jūsu ierīce ļauj lejupielādēt, pārvaldīt un atinstalēt dažādas programmas. Noteiktas programmas ir jau iepriekš ielādētas jūsu ierīcē. 
 

Dažādām programmām ir dažādas minimālās prasības, lai tās darbotos. Lielākām un sarežģītākām programmām parasti ir nepieciešama jaunākā operētājsistēma, lai tās pienācīgi darbotos. Vecākās ierīcēs nevar instalēt noteiktas programmas, un dažām programmām, piemēram, WhatsApp, var tikt prasīts instalēt SIM karti.
 

Pirms programmu lejupielādēšanas no Play Store veikala jums vajadzēs iestatīt Google kontu un Play Store kontu vai Samsung kontu programmu lejupielādēšanai no Galaxy Apps. 

Piezīme. Katrā ierīcē darbības būs vienādas, bet ikonas un ekrāns var nedaudz atšķirties no turpmāk redzamajiem attēliem atkarībā no jūsu ierīces, operētājsistēmas un dizaina.

Pārslēgšanās starp sākuma ekrānu un programmu ekrānu

Jūs varat atvērt programmu ekrānu, pavelkot uz augšu vai uz leju sākuma ekrānā. Lai atgrieztos sākuma ekrānā, pavelciet uz augšu vai uz leju programmu ekrānā.

Pavelciet uz augšu vai uz leju sākuma ekrānā

Tāpat varat pieskarties Programmu ikonai, kas pārvietos jūs uz programmu ekrānu. Ja jūsu ekrānā neparādās Programmu ikona, veiciet turpmāk minētās darbības.

1 Sākuma ekrānā pieskarieties un turiet tukšu ekrāna laukumu.
2 Pieskarieties “Sākuma ekrāna iestatījumi”.
Pieskarieties “Sākuma ekrāna iestatījumi”
3 Ja jums ir Android versija 9.0, slidiniet slēdzi “Programmu poga”, lai aktivizētu šo funkciju. Ja jums ir iepriekšējā versija, pieskarieties “Programmu poga”, atlasiet “Rādīt programmu pogu” un pieskarieties “Lietot”.
Atlasiet pogu “Rādīt programmas”
4 Programmu ikona tagad parādīsies sākuma ekrāna lejasdaļā.
Poga tagad parādīsies kā programmas
Programmu lejupielādēšana

Lai lejupielādētu programmu savā ierīcē, veiciet turpmāk norādītās darbības.

1 No sākuma ekrāna pieskarieties programmu pogai vai pavelciet uz augšu vai uz leju, lai piekļūtu programmu ekrānam.
Pavelciet uz augšu vai uz leju sākuma ekrānā
2 Pieskarieties “Play Store” vai atveriet mapi “Samsung”, lai piekļūtu “Galaxy Apps”. Šajā piemērā mēs izmantosim “Play Store”.
Pieskarieties “Play Store”
3 Ievadiet programmas nosaukumu, kuru vēlaties lejupielādēt, pēc tam atlasiet to no ieteikumu saraksta.
Ievadiet programmas nosaukumu, kuru vēlaties lejupielādēt
4 Pieskarieties “Instalēt” Play Store veikalā vai pieskarieties lejupielādes ikonai Galaxy Apps veikalā.
Pieskarieties “Instalēt”
5 Pieskarieties “Atvērt”, lai palaistu programmu, vai pieskarieties programmu ikonai no programmu ekrāna.
Pieskarieties “Atvērt”, lai palaistu programmu
Programmu pievienošana sākuma ekrānam

Lai pārvietotu programmu savā ierīcē, veiciet turpmāk norādītās darbības. 

1 No sākuma ekrāna pieskarieties “Programmas” vai pavelciet uz augšu vai uz leju, lai piekļūtu programmu ekrānam.
2 Pieskarieties un turiet programmu, kuru vēlaties pārvietot.
3 Pieskarieties “Piev. sākumam”.
Pieskarieties “Piev. sākumam”

Piezīme. Ja programma jau ir sākuma lapā, pieskarieties un turiet programmu un atlasiet “Noņemt no sākuma”.

Ja vēlaties pārkārtot programmas, vienkārši nospiediet un turiet programmu, pēc tam velciet to uz vēlamo atrašanās vietu.

Programmu grupēšana un mapju izveidošana

Programmas var grupēt mapēs, lai ekrāns būtu kārtīgs un jūs vieglāk varētu piekļūt programmām un/vai palaist tās. Android 8.0 un 9.0 jūs to varat izdarīt divos veidos. 
 

Pirmais veids.

1 Sākuma ekrānā vai programmu ekrānā pieskarieties un turiet programmu, pēc tam velciet to un novietojiet pāri citai programmai.
Pieskarieties un turiet programmu
2 Parādīsies mapes rāmis.
Velciet programmu virs citas programmas
3 Pieskarieties “Ievadīt mapes nosaukumu” un ievadiet mapes nosaukumu.

Otrais veids.

1 Pieskarieties un turiet programmu un uznirstošajā logā izvēlieties “Izvēl. objektus”.
Izvēl. objektus
2 Atlasiet programmas, kuras vēlaties sagrupēt mapē un pieskarieties “Izveidot mapi” ekrāna augšdaļā esošajā joslā.
Atlasiet elementus, kurus vēlaties grupēt
3 Kad parādās mapes rāmis, pieskarieties “Ievadīt mapes nosaukumu”, lai ievadītu nosaukumu.

Lai pievienotu vairāk programmu, uz mapes pieskarieties “Pievienot programmas”, atzīmējiet programmas un pieskarieties “Pievienot”. Jūs varat pievienot programmu arī, velkot to mapē.

Atzīmējiet pievienojamās programmas un pieskarieties “Pievienot”

Lai dzēstu mapi, vienkārši pieskarieties un turiet mapi, pēc tam pieskarieties “Dzēst mapi”. Tiks dzēsta tikai mape. Mapē esošās programmas tiks pārvietotas uz programmu ekrānu.

Pieskarieties un turiet mapi, pēc tam pieskarieties “Dzēst mapi”
Lejupielādēto programmu atinstalēšana vai atspējošana

Lai atinstalētu lejupielādētu programmu, pieskarieties un turiet programmu un atlasiet opciju “Atinstal.”.

Pieskarieties un turiet programmu un atlasiet “Atinstal.”

Pieskarieties “Labi”, lai apstiprinātu dzēšanu. 
 

Dažas noklusējuma programmas nevar atinstalēt no ierīces. Tās var atspējot, pieskaroties un turot programmu un atlasot opciju “Atspējot”.

Programmas pārvietošana uz SD karti

Piezīme: Lielākā daļa programmu ir izstrādātas tā, lai tās varētu darbināt no iekšējās atmiņas, nevis no SD kartēm. Daži izstrādātāji tomēr ļauj pārvietot programmas uz SD karti, taču tas var radīt lietojamības problēmas. PADOMS: ja cenšaties ietaupīt vietu uzglabāšanai, mēģiniet iestatīt, lai fotoattēli un videoklipi vispirms tiktu saglabāti SD kartē (vai automātiski dublēti, izmantojot Wi-Fi), un tikai pēc tam mēģiniet pārvietot programmas.

1 Atveriet sadaļu Iestatījumi, tad pieskarieties sadaļai Programmas.
Iestatījumos pieskarieties sadaļai Programmas
2 Atlasiet programmu.
Atlasiet programmu, ko vēlaties pārvietot
3 Pieskarieties sadaļai Uzglabāšana.
Tālrunī pieskarieties sadaļai Uzglabāšana
4 Pieskarieties opcijai Mainīt.
Tālrunī pieskarieties opcijai Mainīt

Piezīme: Ja opcija Mainīt ir pelēkā krāsā vai nav pieejama, šo programmu nav iespējams pārvietot.

5 Pieskarieties sadaļai SD karte.
6 Pieskarieties opcijai Pārvietot.
Programmu atjaunināšana

Regulāri atjauniniet savas programmas, lai gūtu labumu no uzlabotas programmu veiktspējas, kļūdu labojumiem vai jaunām funkcijām, kas tiek publicētas periodiskos atjauninājumos. Programmas varat atjaunināt manuāli vai iestatīt, lai tās tiktu atjauninātas automātiski.

Manuāla programmas atjaunināšana:

1 Atveriet programmu Play Store.
2 Pieskarieties ikonai Konts (burts krāsainā aplī ekrāna augšējā labajā pusē).
Pieskarieties ikonai Konts ekrāna augšējā labajā pusē
3 Pieskarieties opcijai Pārvaldīt programmas un ierīci.
Tālrunī pieskarieties opcijai Pārvaldīt programmas un ierīci
4 Sadaļā Pārskats redzēsiet visus pieejamos atjauninājumus:

  • Lai atjauninātu atsevišķas programmas, pieskarieties sadaļai Skatīt informāciju.
  • Lai atjauninātu visas programmas, pieskarieties sadaļai Atjaunināt visus.
Sadaļā Pārskats pieejami atjauninājumi

Ja tiek parādīts paziņojums "Nav pieejamu atjauninājumu", visas programmas ir atjauninātas.

Automātiska programmas atjaunināšana:

1 Atveriet programmu Play Store.
2 Pieskarieties ikonai Konts.
3 Pieskarieties sadaļai Iestatījumi.
Atveriet konta iestatījumus
4 Pieskarieties sadaļai Tīkla iestatījumi.
Tālrunī pieskarieties sadaļai Tīkla iestatījumi
5 Atlasiet sadaļu Programmu lejupielādes iestatījumi, lai izvēlētos vēlamo iestatījumu.

  • Jebkurā tīklā
  • Tikai Wi-Fi tīklā
  • Jautāt katru reizi
Tālrunī izvēlieties vēlamo iestatījumu

Piezīme: Ja izvēlaties iespēju "Jebkurā tīklā", var tikt piemērota maksa par datu pārraidi.

Pārvaldīt paziņojumus

Dažkārt programmas var sūtīt paziņojumus. Jūs varat izvēlēties, no kurām programmām vēlaties saņemt paziņojumus, un bloķēt paziņojumus no programmām, no kurām nevēlaties tos saņemt.

Piezīme: Programmu paziņojumi ir atkarīgi no ierīces izmantotās Android versijas.

Divu programmu atvēršana vienlaikus

Divu programmu atvēršana vienlaicīgi var būt noderīga, ja reizē veicat vairākas darbības, piemēram, pārbaudāt WhatsApp, vienlaikus skatoties YouTube videoklipu. Ir divi veidi, kā vienlaicīgi atvērt divas programmas: izmantojot dalītā ekrāna skatu vai uznirstošo skatu. Šiem skatiem var piekļūt no sadaļas Edge Panel vai pogas Nesenās programmas.

Izmantojot sadaļu Edge Panel:

Piezīme: Galaxy Edge ierīcēs programmu pārī var izmantot tikai tās programmas, kas atbilst Android Nougat, t. i., Android 7, un jaunāku operētājsistēmu daudzlogu formātam. Varat arī izmantot vienu un to pašu programmu (piemēram, Samsung Internet + Samsung Internet), lai atvērtu pārlūkprogrammas logus.

Vispirms pārliecinieties, vai ir iespējots ekrāns Edge:

  1. Atveriet sadaļu Iestatījumi, tad pieskarieties sadaļai Displejs.
  2. Pieskarieties sadaļai Edge ekrāns.
  3. Pieskarieties slēdzim, lai aktivizētu Edge paneļus.

Atgriezieties sākuma ekrānā un veiciet tālāk norādītās darbības:

1 Velciet pa kreisi no ekrāna labās puses, kur redzēsiet Edge paneļa cilni.
Edge paneļa cilne
2 Pieskarieties programmai, kuru vēlaties atvērt.
3 Velciet pa kreisi no ekrāna labās puses, lai atkal redzētu Edge paneļa cilni.
4 Ievelciet otru programmu galvenajā ekrānā, lai to skatītu dalītajā ekrānā.

Izmantojot pogu Nesenās programmas:

1 Palaidiet programmas, kuras vēlaties atvērt vienlaicīgi, un pēc tam atgriezieties sākuma ekrānā.
2 Pieskarieties ikonai Nesenās programmas.
Ikona Papildu opcijas
3 Pieskarieties pirmās programmas ikonai, kuru vēlaties palaist, un turiet to.
4 Pieskarieties opcijai "Atvērt dalītā ekrāna skatā" vai "Atvērt uznirstošajā skatā".
Tiek rādītas dalītā ekrāna skata un uznirstošā skata opcijas
5 Velciet pa kreisi vai pa labi, lai atrastu otru programmu, kuru vēlaties palaist, un pēc tam pieskarieties, lai to palaistu.

Piezīme: ne visas programmas ir iespējams atvērt dalītā ekrāna skatā vai uznirstošajā skatā, tāpēc, pieskaroties programmu ikonām, šī opcija ne vienmēr ir redzama.

Programmu iestatījumi un atļaujas

Šī funkcija ir pieejama operētājsistēmā Android 7.0 Nougat un jaunākās versijās.

1 Atveriet sadaļu Iestatījumi, tad pieskarieties sadaļai Programmas.
Ierīces iestatījumos pieskarieties sadaļai Programmas
2 Pieskarieties ikonai Papildu opcijas (trīs vertikāli punktiņi).
Ikona Papildu opcijas
3 Pieskarieties sadaļai Īpašā piekļuve.
Ir atlasīta sadaļa Īpašā piekļuve
4 Izvēlieties katrai programmai vēlamo piekļuvi.

Lūdzu, noklikšķiniet uz zemāk esošās pogas "Iesniegt", lai sniegtu savu atsauksmi. Paldies par dalību!

Paldies par jūsu atsauksmēm