SIM vai USIM kartes ievietošana Samsung Galaxy S6 edge+

Ievietojiet ierīcē mobilo sakaru operatora nodrošināto SIM vai USIM karti.

Piezīme: Ar šo ierīci ir saderīgas tikai nano SIM kartes.

Daži LTE pakalpojumi var nebūt pieejami atkarībā no izvēlētā pakalpojuma sniedzēja. 

Lai saņemtu vairāk informācijas par pakalpojumu pieejamību, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

Ievietojiet ierīcē mobilo sakaru operatora nodrošināto SIM vai USIM karti
1 Ievietojiet izstumšanas adatu SIM kartes paliktnī esošajā atverē, lai atbrīvotu paliktni.

Svarīgi: Pārliecinieties, vai izstumšanas adata ir novietota perpendikulāri atverei. Pretējā gadījumā ierīce var tikt sabojāta.

2 Uzmanīgi izvelciet SIM kartes paliktni no SIM kartes paliktņa slota.
3 Ievietojiet SIM vai USIM karti SIM kartes turētājā tā, lai zeltītie kontakti būtu vērsti uz leju.

Svarīgi: Rīkojieties piesardzīgi un raugiet, lai netiktu nozaudēta jūsu SIM vai USIM karte un neļaujiet to izmantot citiem. Samsung neuzņemas atbildību par bojājumiem vai neērtībām, kas radušās nozaudētu vai nozagtu karšu rezultātā.

4 Ievietojiet SIM kartes paliktni atpakaļ SIM kartes paliktņa slotā.

Svarīgi: Uzmanīgi ievietojiet SIM kartes paliktni, lai novērstu SIM karšu izkrišanu no paliktņa.

Paldies par jūsu atsauksmēm