Kā izmantot HDMI ARC ar Samsung viedtelevizoru

HDMI ir plaši izmantots savienotājs skaņas un video pārraidei. Šo standartu izmanto skaņas ierīces un projektori. Lai nodrošinātu labāku skaņu, varat to pārraidīt no viedtelevizora uz skaņas ierīci, izmantojot HDMI vadu. ARC (Audio Return Channel) jeb audio atgriešanas kanāls ir ātrdarbībai sertificēto HDMI vadu īpaša funkcija, kas ļauj skaņu nosūtīt atpakaļ uz raidītāju.

Kas ir HDMI ARC?

Vairums Samsung televizoru atbalsta HDMI audio atgriešanas kanāla funkciju. HDMI ARC mērķis ir samazināt vadu skaitu starp jūsu televizoru un ārējo mājas kinozāles sistēmu vai skaņas joslu. Audio signālu var pārsūtīt abos virzienos — gan uz skaļruņiem, gan no tiem, kā rezultātā tiek uzlabota skaņas kvalitāte un signāla latentums.


Citiem vārdiem sakot, jums vairs nav nepieciešams vēl viens optiskais/audio vads, lai pieslēgtu ar HDMI ARC savietojamu skaļruni. Lai televizoru pieslēgtu pie skaļruņa ar ARC funkciju, pārliecinieties, ka izmantojat HDMI vadu ar 1.4 vai jaunāku standartu. HDMI ARC funkcija ir pieejama tikai caur noteiktu televizora vai ierīces One Connect Box portu, un ārējiem skaļruņiem ir jābūt saderīgiem. Jums var arī būt nepieciešamība pielāgot ārējā skaļruņa iestatījumus, lai pieslēgt HDMI ARC vadību.

HDMI ARC atbalstītie audio formāti:

 • PCM (2 kanāli)
 • Dolby Digital (līdz 5.1 kanāliem)
 • DTS Digital Surround (līdz 5.1 kanāliem) 

Piezīme: DTS ir pieejams tikai modeļos, kas izlaisti līdz 2018. gadam.

HDMI vada pieslēgšana

Lai pieslēgtu viedtelevizoru pie skaļruņa, veiciet tālāk minētās darbības:


1. solis. Sagatavojiet HDMI vadu.
2. solis. Pieslēdziet vadu pie televizora HDMI IN (ARC) porta.
3. solis. Pieslēdziet vadu pie HDMI OUT (TV-ARC) porta skaļrunim, kuru vēlaties pieslēgt.
4. solis. Ieslēdziet skaļruņus, kas ir pieslēgti pie televizora.
5. solis. Televizora skaņa tiks atskaņota no ārējiem skaļruņiem.

Samsung skaņas joslām un mājas kinozāles sistēmām Anynet + (HDMI CEC) tiek aktivizēts jau rūpnīcā. Ja pieslēdzamā ierīce nav Samsung skaņas josla vai mājas kinozāles sistēma, pārliecinieties, ka viedtelevizorā ir aktivizēta Anynet + (HDMI-CEC) funkcija. 

 

 • T/Q, R/Q, N/Q un M/Q sērijas viedtelevizoros (sākot ar 2017. gadu)

       Sākums > Iestatījumi > Vispārēji > Ārējo ierīču pārvaldnieks > Anynet + (HDMI CEC)

 • K sērijas viedtelevizoros (2016. gads)

       Sākums > Iestatījumi> Sistēma > Iestatījumi ekspertiem> Anynet + (HDMI-CEC)

 • Viedtelevizoros līdz J sērijai (2015. gads)

       Izvēlne > Sistēma > Anynet + (HDMI-CEC)

Piezīme:

 • Lai izmantotu eARC, viedtelevizorā jābūt iespējotai Anynet + (HDMI-CEC) funkcijai.
 • Ja tiek izmantots nesertificēts vads, var rasties kļūdas.
 • Televizora vai ierīces One Connect Box aizmugurē HDMI ports ir atzīmēts ar ARC.
 • Vairums ierīču One Connect Box ir aprīkotas ar HDMI-ARC portu (tas parasti ir trešais HDMI ports).

HDMI savienojuma problēmu novēršana

Ja ir radusies problēma ar ARC/eARC darbību, vispirms atslēdziet visas ārējās ierīces (STB, OTT ierīces utml.), kas pieslēgtas pie televizora, un pēc tam mēģiniet atskaņot vēlreiz. Dažas ārējās ierīces var nebūt pareizi saderīgas ar HDMI savienojuma specifikāciju, un tas var radīt problēmas. Ja problēma netiek novērsta, izmēģiniet tālāk aprakstītās darbības.

Jums televizora iestatījumu izvēlnē ir jāiespējo HDMI-CEC protokoli. Samsung televizoros HDMI-CEC protokols tiek saukts par Anynet+.


Lai ieslēgtu funkciju Anynet+, izvēlnē ir jāatlasa iespējas aptuveni šādi:

1. solis. Uz televizora tālvadības pults nospiediet pogu “HOME” un atveriet izvēlni “Iestatījumi”.

2. solis. Iestatījumu ekrānā izvēlieties izvēlni “Vispārēji” un pēc tam “Ārējo ierīču pārvaldnieks”.

3. solis. Ārējo ierīču pārvaldnieka izvēlnē atrodiet Anynet+ (HDMI-CEC) un nospiediet ievades taustiņu uz tālvadības pults, lai ieslēgtu Anynet+.

Ja jūs izmantojat trešās puses skaņas joslu vai mājas kinozāles sistēmu, pārliecinieties, ka ir aktivizēts HDMI CEC vai ARC funkcija. Pēc tam skaļrunī pārslēdziet ievades avotu uz HDMI ARC.

 

Atkarībā no jūsu viedtelevizora sērijas, skaņas atveidei uz skaļruņiem izmantojiet šādus iestatījumus:

 • Viedtelevizori no 2017. gada (T / Q, R / Q, N / Q un M / Q sērijas)

       Atveriet Sākums > Iestatījumi > Skaņa > Skaņas izvade. No saraksta izvēlieties uztvērēju (HDMI).

 

 • Viedtelevizori no 2016. gada (K sērija)

       Atveriet Sākums > Iestatījumi > Skaņa > Skaļruņa iestatījumi. No saraksta izvēlieties uztvērēju (HDMI). 

 

 • Viedtelevizori no 2015. gada (J sērija)

       Atveriet Izvēlne > Skaņa > Skaļruņu saraksts. No saraksta izvēlieties uztvērēju (HDMI).

 

 • Viedtelevizori no 2013. līdz 2014. gadam (F / H sērijas)

       Atveriet Izvēlne > Skaņa > Skaļruņu iestatījumi. Iestatiet televizora skaņas izvadi uz uztvērēju.

 

 • Viedtelevizori no 2011. līdz 2012. gadam (D / E sērijas)

       Atveriet Izvēlne > Sistēma> Anynet + (HDMI-CEC). Iestatiet uztvērēja funkciju uz “Ieslēgts”. 

Ja televizors nerada skaņu vai skaņa brīžiem pazūd, un jūs klausāties kaut ko no ierīces, kas pieslēgta ar HDMI vadu, viens no vienkāršākajiem iemesliem varētu būt vada zemā kvalitāte. Tā kā vada aizvietošana ar augstākas kvalitātes vadu ne vienmēr ir viegla vai ērta, Samsung viedtelevizoros var iestatīt, kā televizors interpretē HDMI signālu, un uzlabot savietojamību ar vadu.

Atveriet Izvēlne > Atbalsts > Pašdiagnostika > Signāla informācija > Signāla vēsture > HDMI aiztures līmenis un izvēlieties kādu no iespējām:
(No 2020. gada modeļiem: Izvēlne > Atbalsts > Ierīces apkope > Pašdiagnostika > Signāla informācija > Signāla vēsture > HDMI aiztures līmenis)

 

 • Pamata: šis ir noklusējuma iestatījums pie normālas darbības.
 • Lēns 1: šis iestatījums pievieno nelielu aizturi, pirms noteikt, ka HDMI vads nesūta signālu.
 • Lēns 2: šis iestatījums pievieno būtisku aizturi.

 

Ja iestatīsiet uz “Lēns 1” vai “Lēns 2”, uzlabosies nekvalitatīva HDMI vada signāla kvalitāte, tomēr šīs iespējas trūkums ir neliela aizture, kad tiek mainīts avots.

Ja esat pieslēdzis HDMI ARC vadu pie skaņas joslas un visi iestatījumi ir pareizi, bet tā tomēr nedarbojas, izpildiet tālāk sniegtās norādes skaņas joslas atiestatīšanai.

1. solis. Izslēdziet televizoru un skaņas joslu. (Gaidstāves režīmā)
2. solis. Nospiediet un vienlaikus vismaz 5 sekundes turiet nospiestas tālvadības pogas “Skaļāk” (+) un “Klusāk” (-), līdz parādās uzraksts INIT.
3. solis. Ieslēdziet televizoru un skaņas joslu.
4. solis. Uz tālvadības pults nospiediet pogu “Home”. Izvēlieties iestatījumus un nomainiet skaņas izvadi uz skaņas joslu.
5. solis. Priekšējā ekrānā parādīsies paziņojums par TV ARC, un pēc tam tiks atskaņota skaņa no televizora.

Piezīme: ierīces ekrānuzņēmumi un izvēlnes ir tikai piemērs angļu valodā, bet izvēlne ir pieejama jūsu valsts valodā.

Paldies par jūsu atsauksmēm