ကုန်ဆုံးခဲ့ပါပြီ

သီတင်းကျွတ်အထူး
ငွေသားလက်ဆောင်

၂သောင်းကျပ်မှ ၂သိန်းကျပ်အထိ

28.10.2020 မှ ~ 08.11.2020 အတွင်းသာတရားဝင်ပါသည်

အောက်တိုဘာလ ၂၈ ရက်နေ့မှ နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့အတွင်း Samsung Smartphone များဝယ်ယူပြီး ၂သောင်းကျပ် မှ ၂သိန်း ကျပ်အထိ ရရှိနိုင်မည့် သီတင်းကျွတ်အထူးငွေသားလက်ဆောင်များကို ရယူလိုက်ပါ။

shop-com-logo shop-com-logo

Shop.com.mm အွန်လိုင်းမှ တဆင့် ဝယ်ယူ ရရှိနိုင်ပါတယ်

tomato-com-logo tomato-com-logo

Tomato.com.mm အွန်လိုင်းမှ တဆင့် ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်