သတင်းအချက်အလက်များနှင့် အသိပေးကြေညာချက်များကို ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

Review and check news Review and check news
စစ်ထုတ်မည် စစ်ထုတ်မည်

စစ်ထုတ်မည်

အမျိုးအစား

 • Support Alert
  Galaxy Buds အသုံးပြုနည်း

  Galaxy Buds အသုံးပြုနည်း

  ဖုန္း

  May 28, 2021

 • Support News
  MirrorLink ဝန်ဆောင်မှု အထောက်အပံ့

  MirrorLink ဝန်ဆောင်မှု အထောက်အပံ့

  ဖုန္း

  May 07, 2020

 • Support News
  S Voice ဝန်ဆောင်မှု ရပ်ဆိုင်းကြောင်း ကြေညာချက်

  S Voice ဝန်ဆောင်မှု ရပ်ဆိုင်းကြောင်း ကြေညာချက်

  ဖုန္း

  Apr 29, 2020

 • Support News
  Mobile carriers that support eSIM on your Galaxy smartphones

  Mobile carriers that support eSIM on your Galaxy smartphones

  ဖုန္း

  Apr 22, 2020

 • Support Alert
  လုံခြုံစိတ်ချရသော ဘက်ထရီအသုံးပြုနည်း

  ဖုန်းတွင်အသုံးပြုသော ဘက်ထရီအတွက် သတိပြုရမည့်အချက်များ

  ဖုန္း

  Aug 23, 2017

 • Support Alert
  ဖုန်းအားသွင်းရာတွင် သတိပြုရမည့်အချက်များ

  Galaxy Smart Phone များကိို အားသွင်းသည့်ကိရိယာများနှင့်ပတ်သက်၍ သတိပြုရာမည့်အချက်များ

  ဖုန္း

  Aug 23, 2017

RC01_Static Content