မတူကွဲပြားခြင်း · သာတူညီမျှရှိခြင်း · ထည့်သွင်းခြင်း

Diversity · Equity · Inclusion

ပိုမိုကောင်းမွန်သော အနာဂတ်ကို
ဖန်တီးရန် မတူကွဲပြားမှု
အစဉ်အလာတစ်ရပ်ကို အားပေးမြှင့်တင်ခြင်း

ပိုမိုကောင်းမွန်သော အနာဂတ်ကို
ဖန်တီးရန် မတူကွဲပြားမှု
အစဉ်အလာတစ်ရပ်ကို အားပေးမြှင့်တင်ခြင်း

သင့်ကိုယ်သင် ယုံကြည်ပါ၊ ပိုကောင်းတဲ့ မနက်ဖြန်ကို တည်ဆောက်ရအောင်

Samsung တွင် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့် တိုးတက်မှုများကို အားလုံးပါဝင်သော ယဉ်ကျေးမှုနှင့် မတူကွဲပြားသော လုပ်သားအင်အားဖြင့် မောင်းနှင်သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ ယုံကြည်ပါသည်။
လူတိုင်းပါဝင်နေပြီး တန်းတူညီသော အခွင့်အလမ်းတွေပေးကာ ကျွန်ုပ်တို့၏ ပင်ကိုစွမ်းရည်များ အမှန်အကန်ထွက်ပေါ်လာအောင် လှုံ့ဆော်ပေးပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များ၊ မိတ်ဖက်များနှင့် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော မနက်ဖြန်ကို တည်ဆောက်ရန် အတူတကွ ကြိုးစားနေပါသည်။

Samsungရှိ ဝန်ထမ်းများ

ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ထမ်းများက Samsung အတွက် မတူကွဲပြားသော အတွေ့အကြုံများနှင့် အမြင်ရှုထောင့်များ ယူဆောင်ပေးသောကြောင့်
ကျွန်ုပ်တို့အား ပိုကောင်းသည့် မနက်ဖြန်ကို ဖန်တီးနိုင်စေပါသည်။

ဝန်ထမ်း ရင်းမြစ်များ အုပ်စုများ (ERGs)

ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် စိတ်ကူးများဖလှယ်ကြသည့်၊ မတူကွဲပြားမှုမှ သင်ယူကြပြီး ၎င်းတို့ကို ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအဖြစ် ပြောင်းလဲသော
ဝန်ထမ်းအရင်းအမြစ် အုပ်စုများမှတစ်ဆင့် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုကို လှုံ့ဆော်အားပေးသည့် မတူကွဲပြားသော ထည့်သွင်းသည့် ယဉ်ကျေးမှုကို ကျွန်ုပ်တို့တန်ဖိုးထားပါသည်။

* Samsung တွင် ယူအက်စ်၊ ဥရောပ၊ လက်တင်အမေရိကနှင့် အနောက်တောင်အာရှအပါအဝင် မတူညီသောဒေသများရှိ လိင်၊ LGBTQ+၊ လူမျိုး၊ အလုပ်လုပ်သော မိဘများနှင့် စစ်ပြန်များနှင့် ပတ်သက်၍ အမျိုးမျိုးသော ERGs များရှိပါသည်။

Initiative Highlights

ကျွန်ုပ်တို့သည် အားလုံးပါဝင်နိုင်သော နည်းပညာပတ်ဝန်းကျင်ကို
ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းများနှင့် ထုတ်ကုန်များတွင် ကွဲပြားသော DEI ကြိုးပမ်းမှုများကို ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် အားပေးမြှင့်တင်နေပါသည်။

* လုပ်ငန်းခွဲတစ်ခုစီ၏ အခြေအနေများပေါ်မူတည်၍ လည်ပတ်လုပ်ဆောင်မှု ပဏာမအစီအစဉ်များ သို့မဟုတ် လုပ်ဆောင်ချက်များသည် အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည် သို့မဟုတ် ရပ်ဆိုင်းသွားနိုင်ပါသည်။

အသိအမှတ်ပြုမှုနှင့် ဆုများ

ကျွန်ုပ်တို့သည် မတူကွဲပြားမှုနှင့် အားလုံးပါဝင်မှုများစွာတို့အတွက် ဆက်သွယ်ပြောဆိုရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆက်ဆံမှုခရီးကို စတင်ကတည်းက၊
ကျွန်ုပ်တို့၏ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများကို တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများအဖွဲ့များ၊ အစိုးရများနှင့် အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများက အသိအမှတ်ပြုပါသည်။